Brytyjskie laboratorium odkrywa grafen w szczepionkach C-19, naukowcy uważają, że zaszczepieni przekazują go nieszczepionym

Szczepionki Covid-19 przeszły badanie kryminalistyczne w Wielkiej Brytanii, a raport laboratoryjny potwierdza, że zawierają nanomateriały grafenowe, które mogą przenikać przez naturalne bariery organizmu i uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, oraz tlenek grafenu, który może uszkadzać narządy wewnętrzne, uszkadzać krew , wywołują raka i powodują mutacje genetyczne, a także wiele innych szkodliwych skutków. Dalsze analizy przeprowadzone przez dr Phillipe van Welbergena wykazały, że grafen jest przenoszony z osób zaszczepionych na nieszczepione, niszcząc czerwone krwinki i powodując zakrzepy.

Po ich doświadczeniach z pacjentami, którzy doznali skutków ubocznych najwyraźniej związanych ze szczepionką, w grudniu 2021 r. zgłosił się brytyjski lekarz, który zaproponował współpracę przy badaniach mających na celu ustalenie, czy wyniki badań dr Noacka i Campry można powtórzyć w Wielkiej Brytanii, a także przetestować fiolki do zastrzyków COVID-19. Lekarz wziął fiolkę z zastrzykami z lodówki gabinetu, w którym pracuje i przekazał ją niezależnemu śledczemu, który pomagał w dochodzeniu w sprawach dotyczących urazu doznanego w wyniku zastrzyków podanych w ramach ich wdrożenia. Inne fiolki uzyskano od trzech głównych brytyjskich producentów: Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Zawartość fiolek została poddana badaniom kryminalistycznym, a raport laboratoryjny został oficjalnie ujawniony.
Raport zatytułowany „ Ocena jakościowa inkluzji szczepionki; Moderna, AstraZeneca, Pfizer Covid-19 (ukcitizen2021.org/…ng_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report .pdf) został przekazany policji, która prowadzi w Wielkiej Brytanii sprawę karną 6029679/21. Sprawozdanie to potwierdza silne podejrzenie, że w związku z podawaniem eksperymentalnych metod leczenia popełniono poważne przestępstwa. Raport zawiera raporty toksykologiczne na temat fiolek z zastrzykami, które zostały zbadane przez kryminalistów, z ustaleniami, które zapewniają "więcej niż wystarczające podstawy" dla policji, aby ubiegać się o nakaz na mocy ustawy o policji i dowodach kryminalnych z 1984 r. i skonfiskować fiolki z zastrzykami. Policja może następnie wysłać je do laboratorium Home Office, aby odtworzyć wyniki i może mieć własne twarde dowody na poparcie poważnych przestępstw. Ponadto policja została poproszona, w ramach obowiązku opieki nad społeczeństwem, o zażądanie natychmiastowego wstrzymania stosowania eksperymentalnej terapii.

Raport: Ocena jakościowa wykazów szczepionek Moderna, AstraZeneca i Pfizer Covid-19 – (ukcitizen2021.org/…ng_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report .pdf) Przedmiotem badań były cztery fiolki szczepionek. Do analizy pobrano dwie próbki z Moderny, jedną z AstraZeneca i jedną z Pfizer, aby przeanalizować zawartość i określić, czy nie ma żadnych niezadeklarowanych składników. Składniki deklarowane w każdej szczepionce przez producentów są następujące:

Przedmiotem tej szczególnej analizy były inkluzje nie deklarowane przez producentów, głównie grafen i nanostruktury związane z węglem w postaci kompozytów węglowych lub grafenowych, grafen w połączeniu z glikolem polietylenowym, tlenek grafenu, kompozyty tlenku żelaza oraz kalcyt.

Cztery fiolki.
Analiza zawartości czterech słojów zidentyfikowała podobne obiekty i została indywidualnie zdefiniowana i zilustrowana w raporcie.

Zidentyfikowane wtrącenia to:
1.
Nanorurki grafenowe pokryte glikolem polietylenowym
2. Kształt kompozytu grafenowego 1.
3. Kształt kompozytu grafenowego 2.
4. Kalcyt mikrokrystaliczny z inkluzjami węglowymi.
5. .Nanoforma grafenu z i bez fluorescencji
6. Nanoobiekty grafenowe
7. Nanorurki grafenowe

Moderna 01
Pierwszą badaną próbką była Moderna 01, którą zbadano metodą spektroskopii Ramana. Badania wyraźnie pokazały, że wszystkie inkluzje szczepionkowe mają silny sygnał węglowy z kompozycjami dezaktywowanego grafenu o niektórych reprezentatywnych formach.

Z dwóch obiektów uzyskano dwa wyraźne sygnały. Płaskie, wstęgowe inkluzje miały wyraźne widma grafenu, zintegrowane z widmem glikolu i innych pomniejszych związków. Drugi wyraźny sygnał uzyskano z mikrokrystalicznej formy kalcytu, a formy kompozytów węglowych również miały wyraźny sygnał grafenu. Należy zauważyć, że niektóre formy węgla nanoamorficznego wykazywały wyraźny sygnał grafenu, jednak formy te wykazywały również fluorescencję, która maskowała pik grafenu.

Moderna 02

Cząstki przenoszące ładunek mRNA były wyraźnie widoczne, a związek grafenu 01 był dobrze obecny nawet w niskiej rozdzielczości, a obiekty nano grafenu występowały w "wysokiej obfitości" w próbce fiolki.

AstraZeneca
AstraZeneca była trzecią szczepionką ocenianą do włączenia, a będąc niemal przezroczystą, sprawiła, że "wykrycie nieodłącznych kolorów było nieco łatwiejsze". Pod obserwacją za pomocą mokrego mikroskopu, roztwór wykazywał natychmiastowy ruch nanoskopowego materiału cząsteczkowego, który przy bliższej obserwacji wydawał się być napędzany przez prąd konwekcyjny.

Po wyschnięciu cząsteczki wykazywały ruch ciągnący. Na rysunku 3.21 wyraźnie widać mikroskopijny kształt, który spoczywa na litej folii, podczas gdy nanocząstki wciąż poruszają się w tle, co widać po zmieniającym się położeniu cienia. Wyraźnym efektem tego mechanizmu było to, że w miarę zestalania się medium nanocząstki miały coraz większe trudności z poruszaniem się po lepkim materiale.

Inkluzje potwierdzone w AstraZeneca sugerowały obecność grafenu we wszystkich zidentyfikowanych formach reprezentatywnych. Związki węgla mają dwie formy, podobnie jak w szczepionkach Modern. Te dwie formy wykazywały odrębne sygnatury grafenowe. Oprócz grafenu, w widmie dominuje tlenek żelaza i inne formy związków węgla.

Pfizer

Pfizer był czwartą fiolką szczepionki ocenioną pod kątem inkluzji. Okaz w pipecie pokazał bardzo ciekawe inkluzje. Podczas aspiracji materiału do pipety widoczne były wyraźne, półprzezroczyste lub przezroczyste warstwy unoszące się w powietrzu, jak pokazano na Rysunku 3.28.

Trzy z tych próbek wykazały sygnatury złożone z węgla z możliwym grafenem. Sygnatury materiałów typu amorficznego węgla były niezwykle złożone, zawierały zarówno węgiel, jak i tlenek żelaza oraz inne związki.

Formy wstęgowe mikroform prawie przezroczystych występują w dobrej liczbie na szkiełku. Często spotyka się je w połowie osadzone w roztworze, z jednym końcem wystającym z materiału. W dużej ilości występują również związki węgla form 1 i 2. Forma 1 odkłada się w górnej części materiału, natomiast forma 2 występuje w środku zestalonego ośrodka. Nanoformy grafenu występują w dobrej liczbie w materiale arkusza z niektórymi wałkami. Rysunek 3.32 Reprezentatywne inkluzje znalezione w szczepionce firmy Pfizer.

Sygnały z materiałów typu amorficznego węgla były niezwykle złożone, zawierały węgiel, tlenek żelaza i inne związki. Kompleks grafenowy 1 to grafen z sygnałem glikolu polietylenowego tworzącym większość widma. Jednakże, dla wstępnych ocen, badanie to może potwierdzić obecność grafenu w Pfizer. W szczególności jedna z poddanych obróbce próbek wykazała dobry wpływ fluorescencji.

Wniosek

Wszystkie trzy szczepionki rutynowo wykorzystują samoskładające się nanocząstki lipidowe jako mechanizmy dostarczania leków. Chociaż centralnym odkryciem tego projektu było potwierdzenie obecności grafenu we wszystkich czterech próbkach, ważne jest, aby ocenić to odkrycie w kontekście samego przedmiotu. Należy również wspomnieć, że pochodzenie fluorescencji w próbkach nie było znane w czasie prowadzenia badań i ze względu na napięty harmonogram nie mogło być w tym czasie zbadane.Przegląd ogólnodostępny podkreślający toksyczność nanocząstek z rodziny grafenów można obejrzeć tutaj .

Podsumowując, można stwierdzić, że cztery próbki szczepionek (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) zawierają znaczne ilości związków węgla, związków grafenu i tlenku żelaza. Te składniki nie zostały zadeklarowane przez producentów i nie ma ich na liście składników szczepionek. Jednak badania wskazują na niebezpieczeństwo rodziny grafenów, ale osoby nie zostały poinformowane, że wstrzyknięto im śmiertelną substancję.

Pełny raport laboratoryjny można przeczytać tutaj .

Kolejna analiza próbek krwi przeprowadzona przez dr. Philippe'a van Welbergenda wykazała, że wstrzykiwany ludziom grafen organizuje i rozwija się w większe włókna i struktury, nabywając właściwości magnetyczne lub ładunek elektryczny. Włókna wykazują ślady bardziej złożonych struktur z prążkami. Wykazano również, że kawałki grafenu przechodzą z osób „zaszczepionych” na osoby nieszczepione, niszcząc ich czerwone krwinki i powodując zakrzepy krwi. Pełny raport o „utracie” grafenu można przeczytać w całości tutaj .

expose-news/Un laboratorio británico descubre grafeno en las vacunas Covid-19 - Los científicos creen que los vacunados lo transmiten a los no vacunados - Le blog de Contra información

Teraz, zgodnie ze wstępnymi wynikami badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Almería w Hiszpanii, grafen został znaleziony w „szczepionkach” Covid-19. Badając zawartość fiolki firmy Pfizer / BioNTech odkryli, że istnieje mRNA, ale tlenek grafenu stanowi od 98% do 99% jej zawartości:„to nie jest szczepionka, ale dawka czystego tlenku grafenu do żyły”. - La Quinta Columna - Prawdziwa pandemia – Covid-19 czy tlenek grafenu? Trujący nanomateriał…

Krótko mówiąc, tlenek grafenu to rzekomy SARS-CoV-2, rzekomy nowy koronwirus wywołany przed chorobą o nazwie COVID-19. Dlatego nigdy nie mieliśmy prawdziwej izolacji i oczyszczenia nowego koronwirusa, co zostało uznane przez większość instytucji opieki zdrowotnej na najwyższym szczeblu i w różnych krajach, gdy były o to pytane. Choroba COVID-19 jest wynikiem wprowadzania tlenku grafenu różnymi drogami podania. - Analiza fiolki ze szczepionką potwierdza obecność nanocząstek grafenu
Tlenek grafenu: Toksyczna substancja w szczepionkach covid
darek104
I co ta mikstura Baby Jagi ma wspólnego ze szczepionką? Lać te chazarskie słupy po mordach
Saguarento Pakita Orano
fczas
Agnieszka Żytomska shares this
7
Lukasz Lukasz Lukasz shares this
133
mysowa
megur shares this
488
yagu
Odwaga staniała , zaczyna się przeskakiwanie na drugą stronę . Coraz więcej "lekarzy" i "naukowców " z piekła rodem , pokazujących dokumenty i rewelacje o eksperymencie , oni tylko wypełniali rozkazy . Najbardziej bolesne to codzienny widok naszych rodzimych bestii , ponawiających apele o poddaniu się szczepieniom i miejscowych durniów o kurzych móżdżkach im kibicujących .
stefan Prokopowicz shares this
68
MAT -
OOO!!! NIEEEE, TYLKO NIE TO! może to nie prawda czemu mam nosić nie chcianą chorobę nosiciela szprycy???
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MAT -
Strach pochodzi od szatana.
Co ma wisieć nie utonie.
Pan Bóg w chwili urodzin wyznaczył każdemu z nas dzień i rodzaj śmierci.
Przed przeznaczeniem się nie ucieknie. Należy oddać swoje życie i swoją śmierć Jezusowi, wtedy Jezus Sam się o nas zatroszczy.More
MAT -
Strach pochodzi od szatana.

Co ma wisieć nie utonie.
Pan Bóg w chwili urodzin wyznaczył każdemu z nas dzień i rodzaj śmierci.

Przed przeznaczeniem się nie ucieknie. Należy oddać swoje życie i swoją śmierć Jezusowi, wtedy Jezus Sam się o nas zatroszczy.
starski
A jak grafen przechodzi z człowieka na człowieka?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Katolicy nie powinni się za bardzo troszczyć o swoje zdrowie. ,, Myśl o Mnie, a Ja będę Myślał o tobie.'' Pan Jezus powiedział to do jakiejś Świętej...
Edward7
*TRANSMISJA Z ZASZCZEPIONYCH na NIEZASZCZEPIONYCH...
Europe Reloaded donosi: „Tlenek grafenu ma pewne pasmo rezonansu magnetycznego, poza którym ulega wzbudzeniu, co z kolei prowadzi do szybkiego utleniania materiału. Kiedy poziom utleniania przekracza niektóre biomarkery organizmu, powoduje załamanie się układu odpornościowego i burzę cytokin, typową dla „poważnego Covid-19”. Co najmniej 90 …More
*TRANSMISJA Z ZASZCZEPIONYCH na NIEZASZCZEPIONYCH...

Europe Reloaded donosi: „Tlenek grafenu ma pewne pasmo rezonansu magnetycznego, poza którym ulega wzbudzeniu, co z kolei prowadzi do szybkiego utleniania materiału. Kiedy poziom utleniania przekracza niektóre biomarkery organizmu, powoduje załamanie się układu odpornościowego i burzę cytokin, typową dla „poważnego Covid-19”. Co najmniej 90 badań naukowych pokazuje, że toksyczne działanie TLENKU GRAFENU w ludzkim ciele daje takie same efekty kliniczne jak Covid-19! Objawy te obejmują programowalną śmierć komórek, krzepnięcie krwi, agregację płytek krwi, krzepnięcie, burze cytokinowe, zakrzepicę, zapalenie płuc (objawy grypopodobne), zapalenie błon śluzowych, utratę smaku i węchu. Blokuje detoksykację organizmu poprzez blokowanie glutationu, tworzy metaliczny posmak w ustach, niszczy układ odpornościowy i magnetyzuje ludzi, zwłaszcza w miejscu wstrzyknięcia.

Zobacz:
tlenk grafenu: powoduje objawy CV i jest obecny we wszystkich aspektach diagnozy i leczenia
Zobacz także: Wideo: Tlenek grafenu: substancja toksyczna w fiolce szczepionki mRNA COVID-19
Zbadano toksyczność TLENKU GRAFENU i odkryto, że jest on wektorem przenoszenia u myszy, umożliwiając „samoreplikujące się szczepionki” firmy Pfizer .

„Częste drogi podawania w modelach zwierzęcych obejmują "AIRWAY EXOSURE" (wdmuchiwanie donosowe, wkraplanie dotchawicze i inhalację), podawanie doustne, wstrzyknięcie dożylne, wstrzyknięcie dootrzewnowe i wstrzyknięcie podskórne. Główną drogą narażenia na GFN (nanocząstki z rodziny grafenu) w środowisku pracy jest NARAŻENIE W DROGI POWIETRZNE, dlatego WDYCHANIE i wkraplanie dotchawicze są stosowane głównie u myszy w celu symulacji narażenia ludzi na GFN”.

Oto drugie recenzowane badanie potwierdzające, że przeniesienie toksyczności tlenku grafenu od zaszczepionych do nieszczepionych odbywa się drogą powietrzną . Oznacza to, że TLENEK GRAFENU jest otrzymywany od zaszczepionych do nieszczepionych przez inhalację .

Tlenek grafenu w szczepionkach "demoniczna toksyna"