Clicks592
Ježiš je živý a reálny - 25. 12. 2019 - svedectvo od brata Jána
Public domain
Christophor
...Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů

...Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

...Исповедую едино крещение
во оставление грехов.

...ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

/Constantinopolis 381 AD/
Martina Bohumila Lutherová
Christophor toto vyznání je první společné pro všechny křesťany:
MNOZÍ ZAPOMĚLI ČEMU, ŽE VLASTNĚ VĚŘÍ.
NICEJSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY Z ROKU 325
dyk
Charizmatická obnova je budúcnosť Cirkvi.
Silvia Ivanová
amen