Christophor
...Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů

...Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

...Исповедую едино крещение
во оставление грехов.

...ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

/Constantinopolis 381 AD/
Martina Bohumila Lutherová
Christophor toto vyznání je první společné pro všechny křesťany:
MNOZÍ ZAPOMĚLI ČEMU, ŽE VLASTNĚ VĚŘÍ.
NICEJSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY Z ROKU 325
dyk
Charizmatická obnova je budúcnosť Cirkvi.
Silvia Ivanová
amen