04:52
Chcący
11.2K
Zły Sobór a więc Zły Kościół? Nie znam się, dlatego nie mam kompetencji by ocenić kto ma rację: oskarżający SW i NOM, czy oskarżany. Dlatego mam obowiązek bronić oskarżanych. Dlatego też nie mam …More
Zły Sobór a więc Zły Kościół? Nie znam się, dlatego nie mam kompetencji by ocenić kto ma rację: oskarżający SW i NOM, czy oskarżany. Dlatego mam obowiązek bronić oskarżanych. Dlatego też nie mam prawa odrzucać SWII i NOM na podstawie zaufania części Kościoła, i nieufności Kościołowi jako Całości. To sprzeczne z wiarą. To używanie rewolucyjnej metody, do obrony Tradycji, obrona Tradycji Biernej, za pomocą zaprzeczania Tradycji Czynnej
Chcący
@Quas Primas @BEATRICE LES @Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy @romanowski A kto to powiedział? "Ten Soborowy Kościół jest schizmatycki, ponieważ jako podstawę dostosowania się do obecnych czasów obrał sobie zasady stojące w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego (…). Kościół, który zatwierdza podobne błędy, jest równocześnie schizmatycki i heretycki. Ten Soborowy Kościół…More
@Quas Primas @BEATRICE LES @Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy @romanowski A kto to powiedział? "Ten Soborowy Kościół jest schizmatycki, ponieważ jako podstawę dostosowania się do obecnych czasów obrał sobie zasady stojące w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego (…). Kościół, który zatwierdza podobne błędy, jest równocześnie schizmatycki i heretycki. Ten Soborowy Kościół nie jest zatem katolicki. W stopniu, w jakim papież, biskupi, księża lub wierni przynależą do tego nowego Kościoła, oddzielają się sami od Kościoła katolickiego. Dzisiejszy Kościół jest prawdziwym Kościołem tylko w stopniu, w jakim stanowi kontynuację i jedno ciało z Kościołem wczorajszym i wszystkich czasów."