Peter(skala)
402.1K

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ?

TKKBS na svojej web.stránke zverejnilo modlitbu zasvätenia s názvom:

Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Viac TU: www.kbs.sk/…/modlitba-zasvat…


V modlitbe je zrozumiteľne uvedené (v bode 4. a 6.) ako sa veriaci ľud zveruje Ježišovi Kristovi a v závere sa poukazuje na "zasvätenie", ktoré podľa KBS predstavuje celá modlitba.

Pravdou je, že zasvätiť sa Ježišovi alebo aj Márii v sebe zahrňa úplné odovzdanie sa a zverenie do Ježišovho alebo Máriinho Srdca, ale rozdiel medzi zverením a zasvätením je v plnosti milostí a to podobne ako keď rozlišujeme medzi milosťami, ktoré sme obdržali my hriešnici a Nepoškvrnená Panna Mária – plná milosti.

Tak ako musíme rozlišovať medzi milosťami, ktoré sme obdržali my a ktoré obdržala Panna Mária v plnosti, aj v prípade "zverenia" a "zasvätenia" musíme rozlišovať a doslovne aj pomenovať v danej modlitbe.

Nestačí sa len zveriť, ale treba sa aj zasvätiť a to doslovne ako Srdcu Ježišovmu, tak aj Srdcu Panny Márie.

V modlitbe je celý čas cítiť ako sa autor modlitby zámerne vyhýbal doslovnému zneniu zasvätiť Slovensko ako Ježišovmu, tak aj Máriinmu Srdcu, až na konci modlitby hovorí o zasvätení, ako keď sa niekto snaží ľudí prehovoriť, že to bolo zasvätenie.

Dokonca aj Slovensko až v závere bolo spomenuté, aby sa nepovedalo, že celý čas sa modlilo za nejaký iný národ, pričom cítiť z modlitby, ako jej autor sa obáva zasvätiť. Táto modlitba je naozaj obrazom našej spoločnosti-národa, ale zvlášť hlavných predstavených, ktorí sa boja pomenovať hriech a Pravdu na verejnosti.

Z modlitby človek môže pochopiť čo všetko je správne zveriť do rúk Ježiša a Márie, ale ťažko pochopiť ako úplne sa zasvätiť Ježišovi a Márii.

Kiežby Ježiš a Mária boli pre Slovensko nie len najsvätejšími osobami na papieri, ale aj v srdci a toto vyznanie bolo spečatené skutkami i slovami zasvätenia. Lebo, ako chcú biskupi sa vyhnuť trestu, ktorý sami pomenúvaju z historii Francuzska, keď sami nechcú zasvätiť Slovensko a to doslovne?!

Žiadosť Ježiša a Márie sa nenaplnili z Francuzska, ani z Portugalska a tak to vyzerá, že ani na Slovensku. Nehovoriac o Rusku, na ktoré biskupi už dávno zabudli.

Zasväťte sa Srdcu Ježiša a Márie:

Sedembolestná Panna Mária, tvoje Srdce je otvorené pre nás, aby sme sa Ti zasvätili úplne a tvoji verní služobníci sa s ochotou skláňajú k tvojim nohám i tvojmu Srdcu, aby sme sa ti úplne a doslovne zasvätili pre tento čas i večnosť.

Zasväcujeme Ti Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si vyslovene žiadaš, aby sa ti úplne a bezvýhradne zasvätili. Nech závladne mier v ich srdciach i národoch, lebo Ty si Matka všetkých národov a tvojou túžbou je, aby všetci boli tvojimi deťmi skrze Ducha Svätého, ktorý nás spája s nebeským Otcom.

Srdce Ježišovo, plné lásky a svätosti – Tebe zasväcujeme Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si tvoje Srdce veľmi želá, nech prebývajú v tvojom Srdci naveky a úplne sa Ti zasvätia ako jedinému Bohu, ktorý má Srdce otvorené pre svojich vyvolených i maličkých, čo v Teba veria.

Spojené Srdcia Ježiša a Márie – vašim Srdciam zasväcujeme slovenský národ, každé miesto i osobu, všetky plány a predsavzatia, aby sme boli za jedno s Vami a tak plní milosti uskutočňovali plán, ktorý máte so slovenským národom.

Patróni slovenského národa, orodujte za nás.
Coburg
Panna Mária v cirkevne SCHVÁLENOM zjavení a posolstve vo Fatime hovorí, že BOH SI ŽIADA zasvätenie Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Čo dnešní biskupi tomu nerozumejú? Nie! Oni tomu NECHCÚ rozumieť. A môžu neposlúchnuť, alepotom na ich hlavy padá celý vývoj sveta a ľudstva pre toto neuposlúchnutie. A prepáč - FIlofej, ja sa proti tomu ohradzujem, biskup-nebiskup. A čo má to byť za argument - použitý v …More
Panna Mária v cirkevne SCHVÁLENOM zjavení a posolstve vo Fatime hovorí, že BOH SI ŽIADA zasvätenie Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Čo dnešní biskupi tomu nerozumejú? Nie! Oni tomu NECHCÚ rozumieť. A môžu neposlúchnuť, alepotom na ich hlavy padá celý vývoj sveta a ľudstva pre toto neuposlúchnutie. A prepáč - FIlofej, ja sa proti tomu ohradzujem, biskup-nebiskup. A čo má to byť za argument - použitý v súvislosti so zasvätením - Odovzdajte svoj život Kristovi? Veď ty to berieš z úst Panny Márie a myslíš, že si nás tu poučil.
Coburg
Zverenie - zveriť môžeme svoje peniaze banke, deti škôlke, psa susedom, keď ideme na dovolenku. Ak niečo niekomu zverím, rozumieme tým ochranu zverujúceho sa, ale ničoho sa nevzdávame. Zasvätenie naproti tomu je odovzdanie sa samého seba, darovanie sa Panne Márii, zrieknutie sa svojho života, svojich plánov, svojch chýb i ilúzií. Odovzdávame Bohu a Panne Márii do služby všetko čo máme, aj čím …More
Zverenie - zveriť môžeme svoje peniaze banke, deti škôlke, psa susedom, keď ideme na dovolenku. Ak niečo niekomu zverím, rozumieme tým ochranu zverujúceho sa, ale ničoho sa nevzdávame. Zasvätenie naproti tomu je odovzdanie sa samého seba, darovanie sa Panne Márii, zrieknutie sa svojho života, svojich plánov, svojch chýb i ilúzií. Odovzdávame Bohu a Panne Márii do služby všetko čo máme, aj čím sme. Vtedy sme zasvätení. To je ten rozdiel.
Peter(skala)
Filofej pred 3 hodinami
Peter(skala),nemám žiadnu skúsenosť s protestantami,ale vidím tu akýsi protestantský postoj,keď laici chcú byť učiteľmi biskupov a poúčať ich ako majú správne zasväcovať Boží ľud.
Ó sancta simplicita!
Btw odovzdať svoj život Kristovi je plne katolícka náuka,nepotrebujem k tomu protestantov.
✍️
tu neide len o laikov, ale aj klerikov a kto sa nezaujima o historiu zasvätenia…More
Filofej pred 3 hodinami
Peter(skala),nemám žiadnu skúsenosť s protestantami,ale vidím tu akýsi protestantský postoj,keď laici chcú byť učiteľmi biskupov a poúčať ich ako majú správne zasväcovať Boží ľud.
Ó sancta simplicita!
Btw odovzdať svoj život Kristovi je plne katolícka náuka,nepotrebujem k tomu protestantov.
✍️
tu neide len o laikov, ale aj klerikov a kto sa nezaujima o historiu zasvätenia aj na Slobvensku, ťažko správne rozlíši, či je kritika oprávnená.

Môžeme sa hrať na slniečkárov a hovoriť, že všetko je O.K. až sa preberieme v 3 sv.vojne ako to bolo za čias Fatimy, kde mnohí videli Slniečko ako sa na nich usmieva a predsa sa nekajali dostatočne, ked Rusko a vôbec aj seba nezasväcovali.

Dnes to isté... netreba chodiť daleko alebo sa šprtať v davnej minulosti, lebo ten duch je rovnaký:

on tu stále je a kto si ho osvojí, tak zaujme liberalny postoj.
Bude tvrdiť, že všetko je v poriadku na najvyšších miestach: skutok sa nestal... zasvätenie prebehlo v poriadku a ked sa ocitne v dôsledku svojho konania, čiže vo vojne, potom bud sa preberie alebo ešte horšie, bude tvrdiť, že tá vojna je práve kvôli prísnym radikalom, čo mali namietky voči zasväteniu resp. zvereniu.

Samozrejme, treba sa vyhnuť aj opačnemu postoju, kedy sa človek vôbec nemodli za odovzdanie sa Pánovi a Panne Márii, ale tvrdiť že všetko je v poriadku, tak to vždy bolo a bude postoj extremistu, sice liberalneho, ale predsa...
Filofej
Peter(skala),nemám žiadnu skúsenosť s protestantami,ale vidím tu akýsi protestantský postoj,keď laici chcú byť učiteľmi biskupov a poúčať ich ako majú správne zasväcovať Boží ľud.
Ó sancta simplicita!
Btw odovzdať svoj život Kristovi je plne katolícka náuka,nepotrebujem k tomu protestantov.
Peter(skala)
Coburg pred 2 hodinami
Filofej, ved presne toto nám prišla zdôrazniť Panna Mária. Ale ty hovoríš skôr ako evanjelik, ktorému to vadí. Presne toto od nich počúvam roky.
✍️
aj Ty? aj Ja!
Dokonca už aj od pokrsteneho katolika, ktorí roky protestantom vysvetloval katolicku nauku a na konci svojho života sa prakticky stal protestantom, pretože už neuznáva hierarchiu. Lenže nie len tú katolicku, ale …More
Coburg pred 2 hodinami
Filofej, ved presne toto nám prišla zdôrazniť Panna Mária. Ale ty hovoríš skôr ako evanjelik, ktorému to vadí. Presne toto od nich počúvam roky.
✍️
aj Ty? aj Ja!
Dokonca už aj od pokrsteneho katolika, ktorí roky protestantom vysvetloval katolicku nauku a na konci svojho života sa prakticky stal protestantom, pretože už neuznáva hierarchiu. Lenže nie len tú katolicku, ale žiadnu, takže ten už je ultraprotestant:)

..ale aby som velmi nezašiel od pointy, tak tiež hovorí, že treba a stačí prijať Ježiša za Pána... odovzdať sa Kristovi....uveriť ... a skutek-utek:) Chcem tým povedať, že aj u katolikov môže byť ten problem ked ostanu len pri teorii, takže na perách sice budu mať slová viery, ale skutky nebudu mať.

To iste v pripade zasvätenia...darmo niekto povie, že sa ide zasvätiť, ked to ani nespomenie a bude ludi presviedčať, že sa zasvätil. Pripomina mi to ludi, ktorí hovoria, že boli v nedelu na omši, ale vonku kecali a fajčili s kamošmi.

ešte presnejšie:
ked protestanti pristupuju k príjmaniu, tak hovoria že piju a jedia Telo a Krv Kristovu, ale kazateľ ani nepremieňa ... tak potom nech sa nečuduju, že to Telo a Krv tam nie je a cele je to fraška.

porovnaj:

POZVANIE KU STOLU PÁNOVMU
VYSLUHOVANIE
-
pri podávaní chleba:

Telo nášho Pána Ježiša Krista,
(ktoré bolo dané za teba, nech zachová tvoju dušu a
tvoje telo k životu večnému.
/Vezmi a jedz na pamiatku, že Kristus zomrel za teba./)
-
pri podávaní kalicha:

Krv nášho Pána Ježiša Krista,
(ktorá bola vyliata za teba, nech zachová tvoju
dušu a tvoje telo k životu večnému.
/Vezmi a pi napamiatku, že Kristus zomrel za teba./)

umc.sk/…/liturg_texty.pdf

Aj katolici môžu mať toho protestanskeho ducha, ked tvrdia, že sa zasvätili a ani nespomenu podstatné slová zasvätenia.

ešte pikoška:

si predstavme, žeby snubenci prišli k oltaru a na otazku: berieš si.... by nepovedal ANO, ale CHCEM
🙄
ľubica
Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 - MP3 pre tých ktorí neveria tomu čo píšeme.... že homília bola pod úroveň, prepadák, modernistický výstrel a aurory!
Filofej
Mne nevadí zasvätenie, ktoré vykonali biskupi v Nitre!Naopak,vadí to mnohým, ktorí sa tu voči nemu ohradili. Preto som im odporučil, nech sa úplne odovzdajú Kristovi!
Coburg
Filofej, ved presne toto nám prišla zdôrazniť Panna Mária. Ale ty hovoríš skôr ako evanjelik, ktorému to vadí. Presne toto od nich počúvam roky.
Filofej
Úplne podstatne, Peter(skala).Prečítaj si prvú kázeň apoštola Petra na Turíce, je to presne o tomto.
Peter(skala)
Filofej pred 2 hodinami
Čo keby ste konečne každý osobne odovzdal svoj život Kristovi ako jedinému spasiteľovi a vykupiteľovi a vyvýšili Ho ako jediného Kráľa vo svojom živote v každej jeho oblasti?
Toto je podstatné pre vašu spásu.
😲
Ako?
Filofej
Čo keby ste konečne každý osobne odovzdal svoj život Kristovi ako jedinému spasiteľovi a vykupiteľovi a vyvýšili Ho ako jediného Kráľa vo svojom živote v každej jeho oblasti?
Toto je podstatné pre vašu spásu.
ľubica
ano coburg...veľmi smutné....nemám slov...... žiadne zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie------- mráz, doba ľadová....
----------------

pre tých však čo chcú svoju rodinu, riadne zasvätiť...- Ako zasvätiť rodinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Coburg
Vďaka prečítam si. Čo sa týka zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na konci slávnosti v Nitre, pozorne som počúval. SKUTOK SA NESTAL.
ľubica
coburg, na doplnenie vedomosti o modernizme: Modernizmus - čo to je?
..............

O modernizme od sv. PIA X. - encyklika PASCENDI DOMINICI GREGIS
Coburg
Bulhari boli niečo podobné ako Veľká Morava, napokon Metodovi žiaci tam po vyhnaní Svätoplukom šli pôsobiť. A to je aj vidieť. Ináč tam tlačia na nich mediálne až des. Všetky prevzaté programy, kanály, vidno to aj vo výstvabe, aj tam je časť národa, ktorá sa už opičí po EU, ale tá história proste "nepustí". Tak je tomu aj na Slovensku, len sme akomak akosi "predajnejší", čo je hanba.
ľubica
Coburg
Peter včera som sa vrátil z Bulharska, tam 1. júla v sobotu zasvätili biskupi krajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tam s tým nemajú problém. Pritom tam je problém nájsť katolícky kostol, o sv. omši ani nehovorím. Bol som na dvoch pravoslávnych liturgiách. Ale to v tých chrámoch, to priam žiari modlitbami, to sú chrámy, ktoré nepostavili včera ani predvčerom nejakí futuristickí architekti. …More
Peter včera som sa vrátil z Bulharska, tam 1. júla v sobotu zasvätili biskupi krajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tam s tým nemajú problém. Pritom tam je problém nájsť katolícky kostol, o sv. omši ani nehovorím. Bol som na dvoch pravoslávnych liturgiách. Ale to v tých chrámoch, to priam žiari modlitbami, to sú chrámy, ktoré nepostavili včera ani predvčerom nejakí futuristickí architekti. Pritom nemám nič proti modernej architektúre, ide o ducha toho národa. A toto sa u nás na Slovensku vytráca. Modernizmus - čo to je? Čo viera alebo modlitba môže byť "modernejšia" alebo "zastaralejšia"? Tá je buď úprimná alebo nie, pevná, alebo nie, bytostná, alebo len akosi "zvyková".

Ľubica: Viete čo si myslím? Že KBS pozvala "misionára z Islandu", pretože sa v súčasnosti bojí takto verejne povedať niečo "do bitky" tomu národu. Tomu Tencerovi sa prepečie všetko čo povie, pôjde na Island naspäť a je vymaľované. NIKTO z tamtých biskupov nebude mať maslo na hlave. pekne vymyslené.
ľubica
coburg, nechápem prečo práve na slávnost CM ho pozvali! Ved po kardinálovi Korcovi je tu ohromný prepad....nemáme osobnosť v hierarchii RKC v SR!!!! To fakt museli zavolať tohoto človeka ktorý mi pripomína em-arc. Bezáka.... ten štýl v reči a ten prístup k ľudom majú rovnaký!!!! len slepý to nevidí! to je zámer!!!! nech mi to niekto vyhovorí, ak si myslí že je to inak!
Coburg
Tencer je na Islande, nuž čo sa čudovať... Naši biskupi nerozvíjajú národ, , to je pravda, ešte že ten národ sám má rozum... Ale to, že to vidí celé Slovensko, aj tá "menšina" čo má 1 promile a robí si nárok kaziť našu mládež - tak tí nech to pozerajú. Asi ich chytajú kolapsy.