CÓRKA MARYI
11.6K

JEZUS: Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie

JESUS: These evil forces have been infiltrating My Church since Vatican II and have diluted My Teaching

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 6 lipca 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, patrz, jak wiara Moich dzieci zaczyna wzrastać i kwitnąć. Choć na świecie jest wielka ciemność, to z każdym dniem światło Moich wyznawców staje się coraz jaśniejsze z powodu Płomienia Ducha Świętego, który zstąpił na cały świat.

Moja córko, chcę dzisiaj przypomnieć wszystkim Moim wyznawcom o znaczeniu modlitwy w łagodzeniu cierpienia na świecie. Wasze modlitwy pomagają oddalać wiele przepowiedzianych globalnych katastrof. Modlitwa jest najpotężniejszym środkiem łagodzącym, a kiedy jest odmawiana za innych, zostanie wysłuchana.

Choć jestem zadowolony z tych, którzy mają silną wiarę, martwię się o tych, którzy nie chcą przyjąć Mojego Boskiego Światła, Prawdy. Teraz po świecie błąka się wiele ludzi jakby zamroczonych. Nic nie przynosi im pokoju. Nic nie przynosi im radości. Żadna ilość materialnych przyjemności nie złagodzi ich bólu. Ich puste dusze są zagubione. Proszę, módlcie się za nich.

Moja córko, proszę, módl się za Mojego Wikariusza, papieża Benedykta, ponieważ jest otoczony przez masońskie siły, które teraz dokładają wszelkich starań, by go zdetronizować. Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie. Zostało przyjętych wiele praktyk, które Mnie ranią – szczególnie udzielanie Mojej Najświętszej Eucharystii przez świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez te nowe prawa, wprowadzające ułatwienia ze względu na współczesne społeczeństwo, sprawia, że płaczę ze smutku.

Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce. Ale właśnie tego dokonali Moi wyświęceni słudzy. Te prawa nie zostały ustanowione przeze Mnie w Duchu. Moi wyświęceni słudzy weszli na drogę, która nie jest zgodna z linią Nauczania Moich apostołów. Dziś nie traktuje się Moich sakramentów zbyt poważnie, a odnosi się to zwłaszcza do tych, którzy starają się o sakrament małżeństwa i pierwszej Komunii Świętej.

Przysięga małżeńska jest bardzo poważna, pamiętajcie, jest to sakrament i jest zawierany w Obecności Boga Ojca, choć dla wielu jest to jedynie sprawa materializmu i zewnętrznych dóbr. Wiele osób, które zawierają sakrament małżeństwa, nie uznaje potem jego znaczenia. Wiele tak łatwo łamie złożone śluby. Dlaczego oni tak postępują? Dlaczego w przypadku tego najświętszego związku wypowiadają słowa bez pokrycia, odchodząc od siebie wkrótce po tym? To jest kpina z tego jednego z najważniejszych związków, pobłogosławionego Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego.

Wielu ludzi nie zwraca żadnej uwagi na Wolę Mojego Ojca, że żaden człowiek nie powinien rozdzielać potem takiego związku. Ale tak wiele ludzi się rozwodzi, co jest prawem nieuznawanym przez Mojego Ojca. Rozwód to łatwy sposób na ucieczkę od swoich obowiązków. Wszystkie małżeństwa są zawierane w Niebie. Żaden człowiek nie może zniszczyć małżeństwa, nie obrażając Mojego Ojca.

Pierwsza Komunia Święta
Przyjmowanie Mojego Ciała po raz pierwszy w sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem na to, jak jestem znieważany. Tak wielu rodziców nie zwraca żadnej uwagi, że ma to wielkie znacznie, gdy ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Bardziej są skoncentrowani na tym, jak bardzo ich dzieci są ładnie ubrane, niż na samym cudownym Darze, który otrzymają. Ten Dar doprowadzi ich do zbawienia. Jednak materializm, który otacza to wydarzenie, nie ma nic wspólnego z ich duszami. Najsmutniejsze jest dla Mnie to, że tym małym dzieciom nie mówi się o Mnie. Miłość, jaką mam dla małych dzieci, jest wszechogarniająca. Gdy przyjmują Najświętszą Eucharystię ze świadomością tego, co otrzymują, to wtedy ich dusze stają się czyste. Im bardziej przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich wiara.

Pamiętajcie, bez sakramentów wasza wiara staje się słaba. Po pewnym czasie, bez płynącego z nich Mojego błogosławieństwa, wasza dusza zapada w uśpienie. Cała wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego stopniowo zanika, pozostaje jedynie mała iskierka poznania, która rozbłyska od czasu do czasu. Wróćcie do Mnie przez sakramenty. Złóżcie hołd i okażcie należny dla sakramentów szacunek, a znowu naprawdę poczujecie Moją Obecność. Pamiętajcie, sakramenty mają swój cel, są pożywieniem, którego potrzebujecie ze względu na Życie Wieczne duszy. Bez nich wasza dusza umrze.

Kocham was wszystkich. Proszę, przyjmijcie Mnie we właściwy sposób, z poszanowaniem dla sakramentów, danych wam jako Dar od Boga Ojca Wszechmogącego.

Wasz kochający Zbawiciel
Król ludzkości
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

__________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Obrażacie Mojego Syna, kiedy przyjmujecie Najświętszą Eucharystię na rękę

___________________________________________________________
CÓRKA MARYI
Komunia udzielania na rękę jest powodem, że cząsteczki Hostii, a Ciało Chrystusa jest deptane.