Agent0
Ne něm je vidět, čím žije JEHO SRDCE.
POVZBUDIVÉ , kéž bychom měli více zapálených kněží, kteří to dokážou dát najevo .👍
Brigita Brigita
Krásné