Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks55
vi.news

Thánh lễ Latin truyền thống: Tăng 10% so với năm ngoái

Vào cuối năm 2019, Thánh lễ cũ được cử hành thường xuyên tại 88 quốc gia, theo PaixLiturgique.fr.

Đây là chín quốc gia có ở hơn một năm trước: Bosnia, Burkina-Faso, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Georgia, Jersey, Montenegro, Romania, Serbia và Việt Nam. Một quốc gia biến mất khỏi danh sách: Bờ biển Ngà.

Trong số các quốc gia Công giáo lớn nơi Thánh lễ cũ vẫn vắng mặt, PaixLiturgique.fr liệt kê Venezuela và Congo.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsDhbzxxwqcv