Clicks71
Nejpodivnější nálezy (Šaman z doby ledové, nebesa doby bronzové a žárovka z doby páry)