Clicks1.4K

o.Kuffa: "ja hovorím, že granát a pápež, že atomova bomba je istambulský dohovor"

VIDEO: www.youtube.com/watch

ISTANBULSKÝ DOHOVOR – Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu so zvýraznenými spornými časťami je na stiahnutie nižšie.

ISTANBULSKÝ DOHOVOR
Ludovika
Genderideológia je postavená na klamstve.
Lekárka vysvetlí v priebehu 2 minút podstatu.

www.lifenews.sk/14573/ako-demaskovat-…

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
Segal likes this.
Ludovika
quintus-sertorius.webnode.cz/…/kdo-jsou-bohati…
Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?
14.04.2018 21:23
Nesmírně bohatí bílí muži (a ženy), kteří investují do biomedicínských společností financují nesčetné množství transgenderových sdružení, jejichž náplní činnosti je vydělat svým mecenášům hromadu peněz.

Jako ekologická aktivistka, jíž bylo v …More
quintus-sertorius.webnode.cz/…/kdo-jsou-bohati…
Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?
14.04.2018 21:23
Nesmírně bohatí bílí muži (a ženy), kteří investují do biomedicínských společností financují nesčetné množství transgenderových sdružení, jejichž náplní činnosti je vydělat svým mecenášům hromadu peněz.

Jako ekologická aktivistka, jíž bylo v roce 2013 na nátlak trans aktivistů znemožněno veřejné vystoupení, jsem se začala blíže zajímat, kdy a jak získala tato skupina takovýto vliv. O rok později, kdy časopis Times vyhlásil bod zlomu pro transgenderismus, už jsem tak sledovala peníze za transgenderovým projektem.
Přihlížela jsem, jak výlučně ženské „bezpečné místa“ (en.wikipedia.org/wiki/Safe_space), univerzity i sporty otevírají své pomyslné brány mužům, kteří se identifikují jako ženy. Zatímco v popředí celého projektu stojí muži identifikující se jako transženy, ženy-transmuži jako by byly neviditelné a němé. Zarazilo mě, že se tak zásadní kulturní proměna jako otevírání prostor vyhrazených jednomu pohlaví odehrává tak raketovým tempem a bez zvážení otázky bezpečnosti žen a dívek, hlubší rozvahy nebo i jen otevřené veřejné debaty.
Ruku v ruce s touto rychlou proměnou došlo i překopání anglického jazyka zavedením nových zájmen a totalitárními útoky proti těm, kdo by je snad odmítli užívat. www1.nyc.gov/…/nyc-commission-… uvalující povinnost užívat novou terminologii. Normy nahrazující biologické pohlaví beztvarým pojmem genderové identity rychle vznikají a vstupují v platnost. Otevření odpůrci těchto změn se pak musejí připravit na potíže s tím vůbec si udržet si živobytí vlastní nebo i své rodiny.
Tento vývoj ve spojení s mediální saturací tématu mě tak dovedl až k otázce: Skutečně se jedná o lidskoprávní téma miniaturního segmentu populace s tělesnou slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dysforie, nebo zde dochází k zavádění nějakého hlouběji skrytého programu dobře sponzorovaných zájmů, který nám zůstává skrytý? Tento článek se může jen lehce dotknout svrchní vrstvy, ale jelikož transgenderismus fakticky vybuchnul v centru kapitalismu – s jeho neblahou pověstí kooptace hnutí za společenskou spravedlnost – rozhodně se jedná o legitimní otázku.
Kdo financuje transgenderové hnutí?
Není nijak obtížně zjistit, že trasngenderovou lobby a různé organizace financují nesmírně zámožní běloši (velmi často ovšem tzv. „spoluběloši“ – „fellow White people“ – pozn. DP) s ohromným kulturním vlivem. Patří mezi ně mj. Jennifer Pritzker(ová) (muž, který se identifikuje jako transžena); George Soros; Martine Rothblatt (muž, který se identifikuje jako transgender i translidský); Tim Gill (gay); www.nytimes.com/2008/08/17/us/17acorn.html; Warren a Peter Buffettovi; Jon Stryker (gay); markbonham.ca/cgi-sys/suspendedpage.cgi (gay); a Ric Weiland (zesnulý gay, jehož dobročinné nadace si udržují LGBT zaměření). Většina z těchto miliardářů financuje transgenderovou lobby a organizace prostřednictvím svých vlastních organizací i korporací.
Oddělit transgenderovou problematiku od LGBT infrastruktury není úplně snadné. Všichni nejbohatší sponzoři financovali LGB instituce ještě předtím, než se staly LGBT, a jen ve výjimečných případech jsou peníze určeny specificky na transgenderové účely. Někteří z miliardářů financují LGBT prostřednictvím nespočtu společností, čímž zmnohonásobují své příspěvky a současně tím ztěžují jejich vysledování.
Často využívají anonymní sponzorské organizace jako Tides Foundation, založenou a řízenou Drummondem Pikem (Pike založil Tides Foundation v roce 1976 vedl ji po smrti spoluzakladelky nadace Jane Bagley Lehmanové v letech 1988-2010 – pozn. DP). Velké korporace, filantropové a organizace tak mohou en.wikipedia.org/wiki/Tides_%28organization%29 posílat ohromné sumy peněz, konkretizovat jejich účel a nadace je následně anonymně pošle na místo určení. Tides Foundation tak www.wnd.com/files/tides.pdf pro nadace i financování politických kampaní, nezřídka www.philanthropyroundtable.org/404-page.
Tito muži i další, včetně farmaceutických společností a americké vlády, posílají LGBT organizacím miliony dolarů. Celkové globální výdaje na LGBT se odhadují na 424 milionů dolarů. Mezi lety 2003-2013 se oficiální přísun prostředků do transgenderových iniciativ zvýšil více než osminásobně, skoro třikrát rychleji než celkové financování LGBTQ, které se za stejné období navýšilo www.horizonsfoundation.org/…/2012_Tracking_R…. Tento finanční příliv přišel v době, kdy transgenderismus začal přecházet i do širšího amerického povědomí a kultury.
424 milionů dolarů je spousta peněz – je to ale dost na to postrčit úpravu legislativy, užití jazyka a vnucení nové terminologie veřejnosti, cenzuru a vytvoření ovzduší strachu pro odpůrce ideologie genderové identity?
Transgenderismus jako nový medicinský i „slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/lifestyle-angl“ trh
Dalším logickým krokem se tak zdá být sledovat peněžní toky za transgenderismem. Otevřely se díky němu také četné nové trhy: v roce 2007 otevřeli v Bostonu první genderovou kliniku pro děti. V průběhu posledních let pak jen ve Spojených státech přibylo přes www.hrc.org/resources/interactive-map…, to www.businessinsider.com/demand-for-tran… z nich pro 725 pacientů.
V uplynulé dekádě došlo k www.businessinsider.com/demand-for-tran… v Americe i zbytku světa. Ta má sloužit k „léčbě“ transgenderových lidí. Kromě v USA jako hub www.nbcnews.com/…/more-u-s-hospit… se otevírají i specializovaná chirurgická oddělení a mnohé instituce se s tímto novým vývojem snaží ze všech sil držet krok.
Lékaři z celého světa se na praktických sympoziích učí různým operacím spjatými s transgenderovými lidmi, včetně faloplastiky, vaginoplastiky, operace k dosažení femininity v obličeji, procedurám s močovou trubicí a tak dále. theweek.com/…/should-insurers… amerických korporací hradí náklady na operace, léky a další výdaje transgender lidí. Endokrinologové en.wikipedia.org/wiki/Endocrinology po hormonálním zřídle mládí – a z toho plynoucích penězovodu – stále doufají v průlom.
Roste i trh s prostředky na blokování účinků puberty. Odvětví plastické chirurgie pak nepochybně čeká příliv peněz i nárůst počtu transplantací orgánů, zejména www.nytimes.com/…/how-to-get-a-ma…, kteří by si v budoucnu přáli otěhotnět. Tyto operace už se dnes provádí na zvířatech a došlo také k první úspěšné www.bbc.com/news/health-29485996 od mrtvé ženy žijící. Biotechnologie je nesmírně perspektivním odvětvím pro investory, říká Rothblatt, šéf obří farmaceutické korporace, která v současnosti mohutně investuje právě do biotechnologie a transplantátů.
Transgenderismus tedy bez stínu pochyb úspěšně vykročil na americké trhy, a tak se zdá být na místě podívat se na dopady tohoto vývoje, který je zároveň upravován také v legislativě zákony o transgender lidech a našich občanských svobodách. Transgenderismus je pevně integrován do medicínsko-průmyslového komplexu, jenž podle některých odhadů dokonce tvoří ještě větší odvětví než komplex vojensko-průmyslový.
Protože probíhá budování zdravotní infrastruktury, lékaři se zdokonalují v nejrůznějších operacích, raketovým tempem se otevírají nové kliniky a média na transgenderismus pějí oslavné ódy, čeká jej skoro s jistotou další vzestup. Kdysi titěrná skupina LGB lidí, kteří se pokoušeli otevřeně milovat osoby stejného pohlaví a dočkat se přitom ve společnosti spravedlivého zacházení, nejspíš byla už dříve pohlcena kapitalismem a dnes zažívá prostřednictvím transgenderismu také infiltraci medicínsko-průmyslovým komplexem.
Kdo se zasloužil o institucionalizaci ideologie transgenderismu?
Mnohem významnější než zdroje proudící přímo k LGBT lobby a organizacím, z nichž jen zlomek dospěje k lidem identifikujícím se jako transgender, jsou však peníze investované výše zmíněnými lidmi, vládami, technologickými a farmaceutickými korporacemi s cílem institucionalizace a normalizace transgenderismu coby volby „životního stylu“. Svými metodami financování formují narativ kolem transgenderismu a pomáhají ho dostat do hlavního kulturního proudu.
V tomto článku využiji rodinu Pritzkerových jako případovou studii jak kvůli rozsahu jejích aktivit, tak proto, že dobře symbolizují, jak celá věc funguje. Další sponzoři trans organizací a normalizace transgenderismu však usměrňují finanční toky podobným způsobem a investují peníze do stejné zdravotní infrastruktury. Jelikož jsou farmaceutika a technologie pro lidi podstupující přechod zcela nepostradatelné, jen sotva se bude jednat o shodu okolností. Měli bychom také dodat, že přestože se trans lobby podařilo zařadit pod hlavičku LGB, LGB lidé typicky nebývají celoživotními pacienty zdravotních zařízení.
Slavná americká (původem Židé z Ukrajiny – pozn. DP) rodina filantropických miliardářů Pritzkerových vlastní majetek v hodnotě kolem 29 miliard dolarů, které vydělala mj. v řetězci hotelů Hyatt a domovech důchodců. V současnosti mohutně investují v medicínsko-průmyslovém komplexu.
Bližší pohled na několik málo výhonků tohoto klanu nám dobře ukáže jeho vliv a dosah, zejména ve spojitosti s transgender projektem a vztahem k medicínsko-průmyslovému komplexu. Při čtení následujících řádků nezapomínejte, že lidé procházející přeměnou pohlaví jsou celoživotními pacienty a že rodina Pritzkerových není ve svém směřování ani investicích do medicínsko-průmyslového komplexu v žádném případě výjimkou.
Jennifer Pritzker


Svého času otec rodiny a vyznamenaný příslušník ozbrojených sil, dnes trasngenderová osoba, která si nechá říkat Jennifer Pritzker. Prostřednictvím své nadace Tawani učinil z transgenderismu filantropickou cause celébre. Patří k nejštědřejším dárcům transgenderových iniciativ a spolu se svou rodinou se nesmírně zasloužil o rychle postupující institucionalizaci transgenderismu.
Některé z organizací, jež Jeniffer vlastní a financuje, jsou obzvlášť důležité při pohledu na rychlé zavádění transgenderové ideologie do zdravotních, právních i …
One more comment from Ludovika
Ludovika
eurodenik.cz/zpravy/chlapec-z-austr…

eurodenik.cz/zpravy/video-australan…
VIDEO: Australanka vychovaná lesbickými matkami vysvětluje, jak nešťastná bez otce byla

www.youtube.com/watch

VIDEO: Australanka vychovaná lesbickými matkami vysvětluje, jak nešťastná bez otce byla
Žena, která vyrůstala se dvěma lesbickými matkami, povyprávěla o tom, jak ji během dětství negativně ovlivnil fakt, že …More
eurodenik.cz/zpravy/chlapec-z-austr…

eurodenik.cz/zpravy/video-australan…
VIDEO: Australanka vychovaná lesbickými matkami vysvětluje, jak nešťastná bez otce byla

www.youtube.com/watch

VIDEO: Australanka vychovaná lesbickými matkami vysvětluje, jak nešťastná bez otce byla
Žena, která vyrůstala se dvěma lesbickými matkami, povyprávěla o tom, jak ji během dětství negativně ovlivnil fakt, že vyrůstala bez otce. Podle Millie Fontanové (24), která se narodila díky dárcovství spermatu, není manželství stejného pohlaví pro děti dobré.

Fontanová uvedla, že toužila po otci, i když ani neuměla popsat, kdo to vlastně je
Millie pohovořila o svých strastech už v roce 2015 během křesťanského setkání (Australian Christian Lobby), její řeč však začala kolovat sociálními sítěmi až nyní, kdy se téma homosexuálních rodičů stává terčem mnoha společenských a etických diskuzí. Ve své 13 minut trvající řeči Fontanová uvedla, že její svědectví je „přehlížené, protože nikdo nechce slyšet o druhé straně duhy.“
Millie uvedla, že je to „strana, o kterou se nikdo nezajímá, kde děti nejsou šťastné a vyrůstají pouze s představou o tom, jak by měla rodina správně vypadat.“ Fontanová řekla, že od útlého věku toužila po otci, i když ani neuměla popsat, kdo to otec vlastně je.

„Byla jsem si jistá, že miluji své rodiče, ale nedokázala jsem přesně ukázat na to, co mi vlastně chybí. Když jsem šla do školy, začala jsem pozorovat ostatní děti a jejich láskyplné vazby s otci a uvědomila jsem si, že mi něco takového chybí,“ vypověděla mladá žena.
„Po celou tu dobu mi ostatní lhali, bylo mi řečeno, že nemám otce, nebo že se neví, kdo to vlastně byl,“ řekla Millie s tím, že absence otce v jejím životě jí činila veliké problémy v potvrzení vlastní identity. „Když se rozhodovali o tom, jakou část mé identity je vhodné mi odhalit, vzali část ze mě a v místě, kde si ostatní děti doplňují své chybějící části identity a mohou si říct, že milují svou matku či otce, jsem já nic takového udělat nemohla,“ řekla Millie.
Dívka vychovávaná dvěma lesbickými matkami podotkla, že by páry stejného pohlaví měly být zodpovědné za to, jak vytvářejí své rodiny. „Momentálně je to můj hlavní problém s gay komunitou,“ řekla Fontanová začátkem roku v dokumentární sérii You Can't Ask That pro stanici ABC.

Millie strávila hodně času v cizích rodinách kvůli fascinaci heterosexuální rodinou
Milliin otec byl přítelem jedné z jejích matek ze střední školy a krom Millie s její matkou přirozeně počal i další dva bratry. „Byl otevřený vztahu s námi, pokud by k něčemu takovému mělo v budoucnu dojít,“ řeka Fontanová. „Ale bylo nám jasně naznačeno, že budeme bez otce,“ dodala.
Se svým otcem se Millie setkala, když jí bylo 11 let a bylo to také poprvé, co se během dospívání cítila alespoň trochu stabilní v otázce své identity. „Když jsem zjistila, kdo je můj otec, bylo to pro mě velice prospěšné. Mohla jsem pak dělat všechny věci, včetně chození do školy, s větší jistotou,“ podotkla Millie.
Mladá žena také popsala, jak moc času strávila v rodinách svých kamarádek, protože byla „fascinována strukturou heterosexuální rodiny.“ „Nemohla jsem nijak nahradit svého vlastního otce. Stále mi bylo jasné, že mi toho moc chybí,“ uvedla Australanka.
„Děti gay párů by měly mít právo znát oba biologické rodiče,“ tvrdí Fontanová
Ostatní děti, které rovněž vystupovaly v dokumentu You Can't Ask That, uvedly, že nikdy neměly pocit, že by jim něco chybělo kvůli tomu, že se jejich rodiče nedrželi tradičních genderových rolí. „Už nejsou padesátá léta a to ani pro heterosexuální páry,“ uvedl jeden z účastníků dokumentu. Ale Millie uvedla, že si uvědomila, že touží po rodiči, který by dělal ty „otcovské věci,“ jako například sport nebo grilování.
„Myslím si, že se hodně rodičů v gay párech snaží trochu maskulinizovat, aby tak vykompenzovali nedostatečnou roli otce,“ prohlásila Millie, která vzkázala, aby „každý, kdo chce získat anonymního dárce nic takového nedělal“.
Fontanová uvedla, že by rodiče stejného pohlaví měli mít děti pouze tehdy, bude-li mít dítě přístup k oběma biologickým rodičům. „My, děti rodičů stejného pohlaví, chceme naše matky i otce,“ řekla Millie. „Nechápu, proč společnost tolik odmítá tento přirozený koncept, který je naprosto přijatelný v každé jiné rodinné struktuře,“ dodala Fontanová.