Views by countries

 1. 23

  Russia
 2. 22

  Ukraine
 3. 10

  Latvia
 4. 4

  Belarus
 5. 3

  Kazakhstan
 6. 3

  Poland
 7. 3

  Lithuania
 8. 2

  Mexico
 9. 2

  Bulgaria
 10. 2

  United States
 11. 1

  Armenia
 12. 1

  Czechia