Areckin
Maryi chodziło o papieża Jana Pawła Wielkiego?
baranek
Mamy byc zjednoczeni z papieżem w sensie wiernosci urzędowi papieskiemu zachowujacemu wiarę nienaruszoną (czemu zresztą ten urząd ma służyć ,do tego jest powołany). Mamy byc więc wierni nauczaniu papieskiemu zgodnemu z Ewangelią i Tradycją.