OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Dobrý den, mé drahé milované děti! Dnes vám chci dát další praxi, která vám pomůže znovu vybudovat vaše podvědomí novým způsobem, a tím jej vyrovnat …
b8111
Tak, asi tak Terezko. Kniha pravdy není nic nového, ale pouze shrnutím klasického VAROVÁNÍ, které běží několik let a které jsem studoval mnoho let varování Varování a Druhý příchod Ježíše Krista (jezis-kristus-varovanie.net). Takže nemáte dobrý přehled. A právě tam se mnohokrát lhalo, tam je v ráji ženění v oslavených tělech, atd.. A lže se i nyní. V kapitole: Zpráva ze dne 11.11.2011…More
Tak, asi tak Terezko. Kniha pravdy není nic nového, ale pouze shrnutím klasického VAROVÁNÍ, které běží několik let a které jsem studoval mnoho let varování Varování a Druhý příchod Ježíše Krista (jezis-kristus-varovanie.net). Takže nemáte dobrý přehled. A právě tam se mnohokrát lhalo, tam je v ráji ženění v oslavených tělech, atd.. A lže se i nyní. V kapitole: Zpráva ze dne 11.11.2011: "Nejprve se objeví znamení na obloze - slunce se bude otáčet", je uvedeno:
.....Všechny mé děti musí přijmout, že jsem to Já, kdo před ně nyní přichází.
Nemusí věřit, že toto je konec světa, protože není. Je to začátek nového období v době, kdy se všechny mé děti nakonec dozvědí pravdu.......
V knize Zjevení, Kristus Janovi ukazuje: ŽÁDNÉ NOVÉ OBDOBÍ nějakého míru, jak to někteří prezentují NEBUDE. Bude obrovské vylití ducha sv. a lidé skutečně poznají pravdu. Ovšem ta pravda bude jiná, než prezentuje Vaše Kniha pravdy. ZLO BUDE GRADOVAT. VŠICHNI KRISTA UVIDÍ AŽ PŘI JEHO 2 PŘÍCHODU A PAK BUDE KONEC SVĚTA.
b8111
ZJEVENÍ "Knihy pravdy", nikdy nebylo OFICIÁLNĚ, církevně UZNANÉ. Ani papežem Benediktem XVI. Nejde mi už rozklikávat jednotlivé proroctví, abych Vám ukázal jasné lži. Varovani (jezis-kristus-varovanie.net) A jinak snad si nemyslíte, že Bibli si vykládám sám. Zkoumám věškeré křesťanské denominace, jejich odborníky s výklady jednotlivých, sporných pravd a pak dohledávám, proč se rozchází …More
ZJEVENÍ "Knihy pravdy", nikdy nebylo OFICIÁLNĚ, církevně UZNANÉ. Ani papežem Benediktem XVI. Nejde mi už rozklikávat jednotlivé proroctví, abych Vám ukázal jasné lži. Varovani (jezis-kristus-varovanie.net) A jinak snad si nemyslíte, že Bibli si vykládám sám. Zkoumám věškeré křesťanské denominace, jejich odborníky s výklady jednotlivých, sporných pravd a pak dohledávám, proč se rozchází. PROBLÉM MODERNÍ ŘKC, která podporuje HKTeologii, je tvrzení, že Písmo svaté, OBSAHUJE BOŽÍ SLOVO. NA ROZDÍL OD BOHA, který sám tvrdí, že Písmo svaté, je CELÉ BOŽÍM SLOVEM. K tomu se přidají různé neověřené zjevení....A PAK SE NEDIVÍM, ŽE VĚŘÍCÍ ZMATENĚ POBÍHAJÍ OD ČERTA K ĎÁBLU A MAJÍ V TOM TAKOVÝ BORDEL.
TerezaK
NIKDY MĚ NEOBHAJUJ, PROTOŽE TO NENÍ NUTNÉ
Čtvrtek, 13. října 2011 v 00:10
Má vroucně milovaná dcero, musím tě informovat, že je zapotřebí, aby ses zdržela obhajování mého nejsvětějšího Slova.
Ti, kteří zpochybňují mé Slovo, se musí ke Mně modlit o vedení. Nyní tě žádám, aby ses nepokoušela vykládat poselství, která vyšla z mých božských úst.
Řekl jsem ti to již mnohokrát – tobě nebylo …More
NIKDY MĚ NEOBHAJUJ, PROTOŽE TO NENÍ NUTNÉ

Čtvrtek, 13. října 2011 v 00:10

Má vroucně milovaná dcero, musím tě informovat, že je zapotřebí, aby ses zdržela obhajování mého nejsvětějšího Slova.

Ti, kteří zpochybňují mé Slovo, se musí ke Mně modlit o vedení. Nyní tě žádám, aby ses nepokoušela vykládat poselství, která vyšla z mých božských úst.

Řekl jsem ti to již mnohokrát – tobě nebylo dáno oprávnění, abys to dělala. Místo toho přijmi má poselství taková, jaká jsou. Nepochybuj o nich. Nepokoušej se je analyzovat, neboť lidé vědí jen velmi málo o Božích plánech a jejich načasování. Ani o antikristu toho lidé nic nevědí, přesto, že si myslí, že vědí. Věci této důležitosti zůstávají známy jen mému milovanému Otci.

Žádám tě, abys Mě nikdy neobhajovala, protože to není nutné. Vše, na čem záleží, je vůle mého Otce komunikovat s lidstvem prostřednictvím tebe a jiných proroků. Jak už jsem ti řekl dříve – ty jsi písař, Já jsem autor. Ty jsi nástroj. Já jsem Mistr.

Vždy očekávám tvoji poslušnost ke Mně. Dělat to, co říkám, je jednoduché. Tvoje práce bude snazší, když se zdržíš vstupovat do intelektuálně náboženských debat, dotýkajících se věcí Písma, o kterých nic nevíš.

Má dcero, nezapomínej na důležitost pokory. Zůstávej v mých očích stále jako dítě a najdeš pokoj. Během této práce budou na tebe seslány zkoušky. Očekávej je. Neodmítej je. Tvůj dar tvé svobodné vůle, který jsi Mi dala, jsem přijal, ale musíš se naučit, jak je důležité nesnažit se odmítat utrpení, protože je důležité k záchraně duší.

Miluji tě, má dcero, ale uvědom si, že je nutné, aby sis připomínala mé jasné pokyny. Nepotřebuji, abys Mě obhajovala. Slova, která jsou ti dávána, nejsou znečištěná a nejsou v rozporu s Pravdou, která byla dána lidstvu od počátku času. Mnohé verze Pravdy obsažené v Bibli byly překrouceny tak, aby vyhovovaly lidským záměrům. Já jsem Pravda. Já jsem chléb života. Beze Mne není život.

Jdi vpřed, s jasnějším vědomím toho, co se od tebe očekává. Jsi stále ochraňována. Děkuji ti, má dcero, za sílu, kterou nyní máš, ale vždy Mi dovol, abych tě za všech okolností vedl. Takto tvá cesta bude snazší.
Tvůj milovaný Ježíš
Nikdy Mě neobhajuj, protože to není nutné - Kniha Pravdy
b8111
Psalas: ....Bibli sv. máme především žít, ne se v něm "vrtat". Číst(studovat), ano, abychom jej žili..........Pána bude na Zemi 1000 leté Království.....Vůbec nečtete Písmo sv.,asi...
Terezko, Terezko, snad opravdu na závěr. Právě z toho náboženského guláše, v kterém jste totálně zabředlá, mě pomohlo se dostat, až studium Sv. písma. Snažíte se používat argumenty, které jsou, ale …More
Psalas: ....Bibli sv. máme především žít, ne se v něm "vrtat". Číst(studovat), ano, abychom jej žili..........Pána bude na Zemi 1000 leté Království.....Vůbec nečtete Písmo sv.,asi...
Terezko, Terezko, snad opravdu na závěr. Právě z toho náboženského guláše, v kterém jste totálně zabředlá, mě pomohlo se dostat, až studium Sv. písma. Snažíte se používat argumenty, které jsou, ale často totálně protichůdné, mícháte jablka s hruškami, viz. Kniha pravdy proti New Age s různými dimenzemi, Bohyní zemi, která má duši, otce absot a spousta dalších protichůdných polopravd, či přímo bludů. Pokud budete více se zralými katolíky dizkutovat, či přímo s duchovními, sami Vás vyřadí, neboť odporujete učení ŘKC. Tohle církev nikdy neučila a neučí. Ba ani Kniha pravdy neučí o inkarnaci, reinkarnaci, dimenzích a dalších blbostech východních náboženství.
b8111
Ohledně 1000 letého království, si dohledejte na Glorii, kolik za ta léta se vedlo na toto téma dizkuzí a každy argumentoval, co by pravověrný katolík různými zjeveními, církevně schválenými autory, sv. Augustinem počínaje,Písmem sv. konče. A k čemu se dopracovali? TOTÁLNÍ PROTICHŮDNOST NÁZORŮ, DO JAKÉ DOBY JEJ ZAŘADIT, ATD. To už po mě dneska nechtějte, abych takovým ZARUČENÝM zjevením …More
Ohledně 1000 letého království, si dohledejte na Glorii, kolik za ta léta se vedlo na toto téma dizkuzí a každy argumentoval, co by pravověrný katolík různými zjeveními, církevně schválenými autory, sv. Augustinem počínaje,Písmem sv. konče. A k čemu se dopracovali? TOTÁLNÍ PROTICHŮDNOST NÁZORŮ, DO JAKÉ DOBY JEJ ZAŘADIT, ATD. To už po mě dneska nechtějte, abych takovým ZARUČENÝM zjevením věřil.
b8111
Varování: 346 Děti, mé srdce kypí radostí, když vám vyprávím o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil. Mé děti budou žít 1000 roků v ráji, který jsem stvořil pro Adama a Evu. Bude tam pokoj, láska, harmonie a nebude vám nic chybět. Lidé se budou ženit, budou mít děti a květiny, řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech.
5 more comments from b8111
b8111
474. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2012 v 20:00. varovani.org/html2/474.html Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…Uvidíte vaše děti se ženit a vdávat, mít děti a všichni budou svědky zázraku rodin povstalých ze smrti….Budete sjednoceni s vašimi milovanými, kteří v tomto životě zemřeli a odešli do nebe.
b8111
Tento popis ráje, spíše plně odpovídá židovskému smyšlení. Takto chápali naplnění předobrazů, které naznačovala symbolická starozákonní bohoslužba v Den smíření /3.Mojž 16/29-34/. Tehdy velekněz, když vykonal smíření za celý Izrael, a očistil tak svatostánek od hříchu, vyšel a požehnal lidu. Židé se domnívali, že se podobně zjeví Mesiáš, aby očistil zemi od zkázy způsobené hříchy a …More
Tento popis ráje, spíše plně odpovídá židovskému smyšlení. Takto chápali naplnění předobrazů, které naznačovala symbolická starozákonní bohoslužba v Den smíření /3.Mojž 16/29-34/. Tehdy velekněz, když vykonal smíření za celý Izrael, a očistil tak svatostánek od hříchu, vyšel a požehnal lidu. Židé se domnívali, že se podobně zjeví Mesiáš, aby očistil zemi od zkázy způsobené hříchy a hříšníky, a obdaří svůj čekající lid nesmrtelností / obnova země v ráj, všichni se žení, atd…/.
b8111
CHCEŠ VÍCE VĚŘIT DÉMONŮM, NEBO CHCEŠ SNAD SESTRO TVRDIT, ŽE KRISTUS LŽE, KDYŽ ŘÍKÁ : Mat 22, 23-30 na otázku zmrtvýchvstání A MANŽELSTVÍ, Cituji:
„V ten den přistoupili k němu saducejové, kteří tvrdí, že není zmrtvýchvstání, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš řekl: ,Zemře-li kdo bez dětí, ať si jeho bratr vezme jeho manželku a zplodí svému bratru potomstvo!“ U nás bylo sedm bratrů. První …More
CHCEŠ VÍCE VĚŘIT DÉMONŮM, NEBO CHCEŠ SNAD SESTRO TVRDIT, ŽE KRISTUS LŽE, KDYŽ ŘÍKÁ : Mat 22, 23-30 na otázku zmrtvýchvstání A MANŽELSTVÍ, Cituji:
„V ten den přistoupili k němu saducejové, kteří tvrdí, že není zmrtvýchvstání, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš řekl: ,Zemře-li kdo bez dětí, ať si jeho bratr vezme jeho manželku a zplodí svému bratru potomstvo!“ U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, a zemřel. Nemaje potomstva, zanechal svou manželku svému bratru. Podobně i druhý a třetí, až i sedmý. Naposledy pak ze všech zemřela i ta žena. Čí tedy z těch sedmi bude ta žena při vzkříšení, neboť všichni ji měli (za ženu)?“ Odpověděl jim Ježíš: „Mýlíte se, poněvadž neznáte Písma ani moc Boží. Neboť při vzkříšení se nebudou ani ženit ani vdávat, nýbrž budou jako andělé Boží v nebi.“
b8111
474 ...Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…
346
.. Lidé se budou ženit, budou mít děti....
Jasně je zde řečeno /démonem/, že to bude po přijetí NOVÝCH, NEPORUŠITELÝCH TĚL.
Terezko, tvá oblíbená výmluva ohledně trpaslíků pokud je potkáš a není to v Písmu, zde neobstojí. ZDE JASNĚ JEDNA, NEBO DRUHÁ STRANA LŽEEEEE!!!!!!! Tady není prostor …More
474 ...Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…
346
.. Lidé se budou ženit, budou mít děti....
Jasně je zde řečeno /démonem/, že to bude po přijetí NOVÝCH, NEPORUŠITELÝCH TĚL.
Terezko, tvá oblíbená výmluva ohledně trpaslíků pokud je potkáš a není to v Písmu, zde neobstojí. ZDE JASNĚ JEDNA, NEBO DRUHÁ STRANA LŽEEEEE!!!!!!! Tady není prostor nevyřčeného, pro manevrování.
b8111
Bůh Ti žehnej milá sestro, máš užasný potenciál, znovu opakuji, jsem rád, že jsem Tě poznal. Přál bych Ti poznat více pravého Boha, v tom, čím opravdu je a Jeho pravdy, obsažené v Písmu. Stav sestro na skále a ne na písku všeho možného, co se kde šustne...... Zažij v praxi, pravdy Božího zaslíbení a budeš se divit. Jsi chytré a hodné děvče, aspoň tak Tě vnímám. Přeji Boží požehnání. …More
Bůh Ti žehnej milá sestro, máš užasný potenciál, znovu opakuji, jsem rád, že jsem Tě poznal. Přál bych Ti poznat více pravého Boha, v tom, čím opravdu je a Jeho pravdy, obsažené v Písmu. Stav sestro na skále a ne na písku všeho možného, co se kde šustne...... Zažij v praxi, pravdy Božího zaslíbení a budeš se divit. Jsi chytré a hodné děvče, aspoň tak Tě vnímám. Přeji Boží požehnání. PS: jsem možná tvrdý, ale nechtěl jsem Ti ublížit, ba naopak. Povzbudit k hledání pravdy......
TerezaK
Boží slovo si nemůžete vyložit PODLE SVÉHO. TO MŮŽE VYLOŽIT POUZE BŮH TAK, JAKO V MINULOSTI, ŽE SI VYBERE PÍSAŘE, PROROKA, A JEMU TO OZNÁMÍ PRO VŠECHNY. BUĎ JEHO-BOŽÍ slovo V PROROCKÉM SLOVU POZNÁTE NEBO NE. BUĎ POZNÁTE FALEŠNÁ OD PRAVÝCH NEBO NE. O TOM SE NEDÁ ASI MOC DISKUTOVAT, TO LZE LEDA VYPROSIT MILOST. PÁN BŮH ZAPLAŤ, POKOJ A DOBRO!
TerezaK
KNIHU ZJEVENÍ SI NEMŮŽETE VYKLÁDAT PO SVÉM, ALE BŮH MŮŽE VYBRAT PROROKA,ABY MU OZNÁMIL, CO V NÍ JE, CO SE MÁ STÁT. BUĎ V NĚM BOŽÍ HLAS POZNÁTE NEBO NE. POKUD BOŽÍ HLAS V NĚM NEPOZNÁTE, NEMÁME SE O ČEM BAVIT.
One more comment from TerezaK
TerezaK
KNIHA PRAVDY NEVYCHÁZÍ Z VAROVÁNÍ. KNIHA PRVADY JE VÝKLADEM KNHY ZJEVENÍ, NEBOŤ BŮH NENECHÁ SVŮJ LID NAPOSPAS TĚMTO UDÁLOSTEM. TYTO UDÁLOSTI MĚLI BÝT OZNÁMENY, AŽ V TÉTO NAŠÍ DOBĚ. V KNIZE PRAVDY, KTERÁ JE BOŽÍM VÝKLADEM KNIHY ZJEVENÍ, JE I O VAROVÁNÍ. BUĎ ji rozumíte nebo ne. Dobrou noc!
b8111
Říkáš, že duši nelze zabít, takže logika níže psaného? Jasně se jedná o pouhý život, o který měl Abraham strach. Pokud narazíte v Bibli na termín DUŠE, neznamená vždy to, to stejné ve významu.
ČEP Gen12/13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“
ČSP Gen 12/13Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby …More
Říkáš, že duši nelze zabít, takže logika níže psaného? Jasně se jedná o pouhý život, o který měl Abraham strach. Pokud narazíte v Bibli na termín DUŠE, neznamená vždy to, to stejné ve významu.
ČEP Gen12/13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“
ČSP Gen 12/13Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu.
b8111
Terezka napsala: …. Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší,…
Terezko, Písmo pracuje s více termíny, které ne vždy, znamenají to stejné. Sama si zjistěte, co znamená Dech života hebr. Ruach, řec.Pneuma, Žijící duše (živá bytost) hebr. Nefeš, řec.Psyché, atd., v Biblickém názvosloví A V JAKÉM KONTEXTU SE SNIMI PRACUJE, POUŽÍVÁ. Jinak je debata scestná. Já …More
Terezka napsala: …. Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší,…
Terezko, Písmo pracuje s více termíny, které ne vždy, znamenají to stejné. Sama si zjistěte, co znamená Dech života hebr. Ruach, řec.Pneuma, Žijící duše (živá bytost) hebr. Nefeš, řec.Psyché, atd., v Biblickém názvosloví A V JAKÉM KONTEXTU SE SNIMI PRACUJE, POUŽÍVÁ. Jinak je debata scestná. Já jsem Vás pouze upozornil, v souvislosti se zemí, že termín DUŠE, není vždy duší, JAK JI VNÍMATE, ale ŽIVÝM STVOŘENÍM.
b8111
Dalším problémem jsou RÁDOBY PŘEKLADY Biblí, které jsou spíše výkladem, což je často katastrofa.
Proto je lepší používat Bibli kralickou, u které se dá říci, že je překladem. Níže uvádím pár veršu, pro srovnání. Snad Vám to pomůže.
b8111
Český ekum. překlad: Gen19/17Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“
Český studijní překlad: Gen19/17A když je vyváděli pryč, jeden řekl: Uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten.
2 more comments from b8111
b8111
ČEP Gen2/7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
ČSP Gen2/7Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší
b8111
ČEP Gen2/19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
ČSP Gen2/19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její …More
ČEP Gen2/19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
ČSP Gen2/19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno.
TerezaK
ach, bráško, právě, že se stále snažíte vykládat Písmo, že to tak je, osobně s eo to nesnažím,
TerezaK
Bibli sv. máme především žít, ne se v něm "vrtat". Číst(studovat), ano, abychom jej žili
b8111
Terezka napsala: ....Kde je v Písmu, že Země nemá duši?....
Jednoduchá odpověď, pramenící z toho, že nikde není psané, že jí má - to obráceně najdi Ty. A za další, i kdyby jsi našla někde, že napsáno, že ZEMĚ MÁ DUŠI, tak se nejedná o duši v samé podstatě, jak ji chápeš. VBibli se používá často slovo duše - znamenající život člověka, zvířete, který končí smrtí, např. bylo tam sto …More
Terezka napsala: ....Kde je v Písmu, že Země nemá duši?....
Jednoduchá odpověď, pramenící z toho, že nikde není psané, že jí má - to obráceně najdi Ty. A za další, i kdyby jsi našla někde, že napsáno, že ZEMĚ MÁ DUŠI, tak se nejedná o duši v samé podstatě, jak ji chápeš. VBibli se používá často slovo duše - znamenající život člověka, zvířete, který končí smrtí, např. bylo tam sto živých duší - což znamená, bylo tam sto lidí. Už je hodně hodin, nebudu nyní dohledávat.
TerezaK
Ano, proto nemám nic proti tomu, kdž někdo věří v opak:-) . To je ale to samé jako s trpaslíkama.A sreálnou zkušenností nějaké věci:když neni v \Písmu,tak mám okolní svět,vše co není v Písmu vymazat i když něco člověk na vlastní oči viděl? Když reálně vidím, že něco je? Není to naopak? Vždyť je psáno? "Jan 21, 25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna …More
Ano, proto nemám nic proti tomu, kdž někdo věří v opak:-) . To je ale to samé jako s trpaslíkama.A sreálnou zkušenností nějaké věci:když neni v \Písmu,tak mám okolní svět,vše co není v Písmu vymazat i když něco člověk na vlastní oči viděl? Když reálně vidím, že něco je? Není to naopak? Vždyť je psáno? "Jan 21, 25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslí, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané."
TerezaK
Jinak v Pímsmu je také: Duchové a duše spravedlivých,velebte Pána! Ve Vámi zmíněném odkazu je duší míněno bytost, ale s Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší, duše totiž jiná neexistuje. Tedy, i když zahyne tělo, duše zůstane, i když bude spálena Země(nevíme, jak tto přesně vše bude),ale tím spíše, pokud zase bude (viz.Zj), se dá uvažovat, že má duši,jak …More
Jinak v Pímsmu je také: Duchové a duše spravedlivých,velebte Pána! Ve Vámi zmíněném odkazu je duší míněno bytost, ale s Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší, duše totiž jiná neexistuje. Tedy, i když zahyne tělo, duše zůstane, i když bude spálena Země(nevíme, jak tto přesně vše bude),ale tím spíše, pokud zase bude (viz.Zj), se dá uvažovat, že má duši,jak by jinak mohla "být zase tou samou zemí", když by byla zničena a nepřebývala by mezi tím její "duše"? Jak by jinak se mohla přeměnit do zcela jiné formy, když bude celá zničena, a když by neměla duši ?
b8111
Terezko, tohle jsou debaty na dlouhou dobu a jsou velmi složité, museli bychom jít krok za krokem, od Daniele. Líbí se mi, že bojujete, máte přehled, jste jako Dori, kterou jsem si oblíbil. Ale, pak jsem z těch debat raději vycoufal, protože je pro mě lepší uveřejnit něco na ploše a buď jí to osloví, nebo ne, jinak je to ztráta času. Spíš jste mě nabrnkla, abych v tom pokračoval. Děkuji. …More
Terezko, tohle jsou debaty na dlouhou dobu a jsou velmi složité, museli bychom jít krok za krokem, od Daniele. Líbí se mi, že bojujete, máte přehled, jste jako Dori, kterou jsem si oblíbil. Ale, pak jsem z těch debat raději vycoufal, protože je pro mě lepší uveřejnit něco na ploše a buď jí to osloví, nebo ne, jinak je to ztráta času. Spíš jste mě nabrnkla, abych v tom pokračoval. Děkuji. Zároveň jsem tomu rád, že jsem Vás více poznal. Potěšila jste mě, kéž se Vám daří na cestě k Bohu, k pravdě. Snad jenom: je rozum, vůle, cit. Zdá se mi, že hodně preferujete intuici, cit - bacha na to, hodně lidem to už "zlomilo vaz".
b8111
Co si hlavně ode mě pamatujte: Kristus před svým 2 příchodem nepřijde na zem, NEBUDE ZDE PŮSOBIT, nebude uzdravovat, nebude kázát, nebude chodit po zemi. Nebude žádné období pokoje, míru. Zlo bude soustavně na světě gradovat, AŽ do Kristova 2 příchodu. Nebude žádný ráj zde na zemi po 1000 let, kde se LIDÉ budou vdávat, ženit, mít děti. Rovněž žádná pečeť nás neuchrání před utrapami…More
Co si hlavně ode mě pamatujte: Kristus před svým 2 příchodem nepřijde na zem, NEBUDE ZDE PŮSOBIT, nebude uzdravovat, nebude kázát, nebude chodit po zemi. Nebude žádné období pokoje, míru. Zlo bude soustavně na světě gradovat, AŽ do Kristova 2 příchodu. Nebude žádný ráj zde na zemi po 1000 let, kde se LIDÉ budou vdávat, ženit, mít děti. Rovněž žádná pečeť nás neuchrání před utrapami MALÉHO SOUŽENÍ, kdy budeme TEPRVE zapečetěni, pokud vyhovíme Božím požadavkům. Toto zapečetění Vás uchrání před posledními 7 ranami, ale ne před pronásledováním v DOBĚ VELKÉHO SOUŽENÍ.
PEČEŤ NELZE ZÍZKAT NYNÍ, V TOMTO ČASE. PEČETIT SE BUDE AŽ PO PŘÍCHODU SATANA A JEHO SVODU!!!!!!
To Garanbaldské varování, mi určitě v Písmu dohledejte. Rád pouvažuji. K filmu se vyjádřím později.
b8111
A co je hlavní: satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu. Kristus se objeví na obloze s mocí a slávou, doprovázen nesčetným zástupen andělů. Bude se přibližovat k zemi NESESTOUPÍ však NA ZEM, ZŮSTANE VE VZDUCHU, VŠICHNI HO UVIDÍ (NE POUZE VNITŘNÍM ZRAKEM, V MYSLI) a potáhne mrtvé i živé, v nových, oslavených tělech k sobě (vytržení). Po nanebevzetí nebude žádné období …More
A co je hlavní: satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu. Kristus se objeví na obloze s mocí a slávou, doprovázen nesčetným zástupen andělů. Bude se přibližovat k zemi NESESTOUPÍ však NA ZEM, ZŮSTANE VE VZDUCHU, VŠICHNI HO UVIDÍ (NE POUZE VNITŘNÍM ZRAKEM, V MYSLI) a potáhne mrtvé i živé, v nových, oslavených tělech k sobě (vytržení). Po nanebevzetí nebude žádné období pokoje, ale dojde k dovršení hrozného konce lidstva, ZÁNIKU země.
TerezaK
NO, i toto je právě přesně pospáno, v Knize Pravdy: Antikrist, syn Satana, Opice Boží, bude dělat vše obráceně. (tuším Nesestoupí, ale vystoupí na oblohu, pokusím se dohledat) Vše je tam popsáno, je třeba to si číst, pak budete mít mnohem méně otázek. Je třeba investovat čas do studia těch "svitků a v navazujících poselstvích to je vše, proto je sem dávám, ono odpovědnost za duše nemusí …More
NO, i toto je právě přesně pospáno, v Knize Pravdy: Antikrist, syn Satana, Opice Boží, bude dělat vše obráceně. (tuším Nesestoupí, ale vystoupí na oblohu, pokusím se dohledat) Vše je tam popsáno, je třeba to si číst, pak budete mít mnohem méně otázek. Je třeba investovat čas do studia těch "svitků a v navazujících poselstvích to je vše, proto je sem dávám, ono odpovědnost za duše nemusí být jenom něco špatného udělat, ale také něco dobrého neudělat, (např. brzdit prorocké Boží slovo pro dnešní dobu, apod.)
TerezaK
2.) Vůbec nečtete Písmo sv.,asi, tam je jasně, naprosto uvedeno, že po Druhém Příchodu Pána bude na Zemi 1000 leté Království, kdy bude Satan svázán. Je to i v Izajiášovi.
6 more comments from TerezaK
TerezaK
Jinak, nevím, jak to chcete udělat u "nevidomých"? nebo jinak smyslově omezených pro ně nebude Druhý Příchod. Zmiňovala jsem se,že ten Příchod není vázán na smysly, samozřejmě, že jej uvidí všichni,ale že nezáleží na tom,zda se díváme na oblohu nebo jsme v pokoji,zda bdíme,či spíme. Budeme jej účastni všichni,ale není závislý na našich ne/fungujích smyslech.
TerezaK
z knihy proroka Jeremiáše.Toto praví Hospodin:
"Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nic dobrého se mu neukáže, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin!
TerezaK
Děkuji, bráško v Kristu, pochopitelně také vím, že před Příchodem Krista nebude Kristus již chodit po Zemi, atd.. To je i v Knize Pravdy.
TerezaK
antikrist bude předvádět velká hmatatelná znamení, která lidi přesvědčí o jeho svatosti. - tj. lidé to budou vztahovat k němu. Ale když jdu nějakou českou horskou vesnicí a třeba právě po modlitbě vidím znamení na obloze, při západu, východu nebo při bouřce, když je vidím i s malým dítětem, který má čistou duši, tak OPRAVDU POCHYBUJI, že se V NĚJAKÝCH "KOTĚHÚRKÁCH" bude antikrist právě …More
antikrist bude předvádět velká hmatatelná znamení, která lidi přesvědčí o jeho svatosti. - tj. lidé to budou vztahovat k němu. Ale když jdu nějakou českou horskou vesnicí a třeba právě po modlitbě vidím znamení na obloze, při západu, východu nebo při bouřce, když je vidím i s malým dítětem, který má čistou duši, tak OPRAVDU POCHYBUJI, že se V NĚJAKÝCH "KOTĚHÚRKÁCH" bude antikrist právě připravovat s nějakými zázraky. Navíc, když to pozoruji v tichosti, po modlitbě k Bohu, apod., a v hluku si toho nevšimnu. Bůh rád mluví v tichu. Asi ty věci budou spíše přes TV, a takové nesmysly, ale ne pro obyčejné lidi. V tichu mluví Bůh, pokud jde o znamení od Boha
TerezaK
Jinak: Ohledně Pečetě: k Vašemu: "žádná pečeť nás neuchrání před utrapami" Pečeť neslibuje, že nebudeme pronásledováni, apod., ALE ŽE NÁS BŮH BUDE HL.NA DUŠI, BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ OCHRAňovat ! Dále mi připadá, zdajset trochu duchovně nezaspal: protže o mnohém mluvíte, jako by se to teprve mělo stát, ale ty věci se už dějí. "musí být připraveni, že budou vezněni, přivedeny před soudy, …More
Jinak: Ohledně Pečetě: k Vašemu: "žádná pečeť nás neuchrání před utrapami" Pečeť neslibuje, že nebudeme pronásledováni, apod., ALE ŽE NÁS BŮH BUDE HL.NA DUŠI, BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ OCHRAňovat ! Dále mi připadá, zdajset trochu duchovně nezaspal: protže o mnohém mluvíte, jako by se to teprve mělo stát, ale ty věci se už dějí. "musí být připraveni, že budou vezněni, přivedeny před soudy, budou snášet těžká příkoří křivých obvinění, budou pronásledování, nebudou moci kupovat, prodávat, možná i někteří položí svůj život." : Jak můžete vědět, že toto všechno, mnozí z nás již několik desetiletí,třeba neprožívají? Mnoho z nás, už v otmto je delší dobu. A MAJÍ/MÁME ZKUŠENNOST PRÁVĚ OCHRANY PEČETĚ, některá svědectví si můžete přečíst Svědectví - Kniha Pravdy
TerezaK
Také je otázka, jak to všechno stíhat, při zrychleném čase, pak je třeba najít nějakou zkratku, a to je láska a trpělivé nesení kříže, proto čerpám někdy z: Inspirace Duše – ,,Nejdříve hledej inspiraci v sobě a pak můžeš inspirovat ostatní…" (inspiraceduse.cz)
b8111
Prosím o verše v souvislosti s Varováním, ne s pečetěmi. Děkuji.
TerezaK
Aha, už rozumím: v tom svitku
TerezaK
v tom svitku je Kniha Pravdy, která má být oznámena, až na Konci Časů, a to se již stalo, a v ní je i to tajemství, že bude Varování. V katolické Církvi jej také známe z proroctví sv.Faustyny:
9 more comments from TerezaK
TerezaK
Že bude nejprve Den Milosrdenství, až pak Den Sparvedlnosti (je to tam popsáno, jak, dopíši.)
TerezaK
Nevím, zda někde Pán odkazuje na Varování v Písmu.. Odkazuje na Knihu Pravdy, v Písmu, která pomáhá připravit na Varování, informuje o Varování, ale nevím, zda někde Pán píše, v jaké části Písma sv.je Varování. O tom nevím, je to součást asi tajemství, a našeho úsilí a pokory, zda přijmeme Knihu Pravdy - svitek, zapečetěný pro dobu konce,kde je vše ohledně Varování napsáno, zda na …More
Nevím, zda někde Pán odkazuje na Varování v Písmu.. Odkazuje na Knihu Pravdy, v Písmu, která pomáhá připravit na Varování, informuje o Varování, ale nevím, zda někde Pán píše, v jaké části Písma sv.je Varování. O tom nevím, je to součást asi tajemství, a našeho úsilí a pokory, zda přijmeme Knihu Pravdy - svitek, zapečetěný pro dobu konce,kde je vše ohledně Varování napsáno, zda na to třeba sami přijdeme, kde je to v Písmu?
TerezaK
Osobně to vidím ve: Zj 7,9
TerezaK
Je to pouze můj momentální pohled. Určitě je důležitější,zda se v pokoře necháme připravit a budeme přiraveni,na tu událost,než,abychom věděli,kde to v Písmu je, nebo dokonce,kdy to bude.
TerezaK
Ale možná součást přípravy může být i tato konfrontace, kde by to v Bibli sv.asi tak mohlo být
TerezaK
Nejsem v tak dobrém spojení s modlící částí Knihy Pravdy-Varování, oni to možná ví -odkaz, tak se to budu snažit naprvait se jch zeptat.
TerezaK
V tom zemětřesení nebo v těch hromech nebo v tom mlčení, jak nastalo na půl hodiny.
TerezaK
Jinak ODAKZY NA VAROVÁNÍ: Kniha Daniel 10, (12) a Kniha Zjevení 10, (11), jsem Vám dávala dobře, protože pečetě jsou rozepsány v jiných kapitolách. (A Varování je součást Pečetě, o které se musí mlčet, až do Doby konce. Je to tajemství, které má být řečeno, až na Konci časů a v náznacích je o něm napsáno samostatně v těch odkazech.)
b8111
Terezko, prosil jsem verše z písma v souvislosti: .....O VAROVÁNÍ SE NEMLUVÍ, NIKDE V PÍSMU SV,( a pokud ano, budu rád za dohledání)....
Nepotřebuji, verše o pečetích, ty znám. Za další, vkládate Knihu pravdy s verši. O nich rovněž vím, ale CHYBÍ MI VÝKLAD. Nebo tam někde je - kdo jsou dva svědci, atd.?
b8111
Terezko, Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby, i skrze přírodu. A tak, to vnímáte i Vy a to je dobře. Sám se rád v ní toulám. Ovšem New Age vidí v přírodě boha a pracuje s jejími energiemi, čerpá je ze stromů objímáním, atd. Já osobně zatím jsem v ŘKC, dříve jsem byl aktivní, praktikující, v rodině máme kněze, měl jsem i vstupovat do řádu. V nynější prolhané době, kterou vnímám i u …More
Terezko, Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby, i skrze přírodu. A tak, to vnímáte i Vy a to je dobře. Sám se rád v ní toulám. Ovšem New Age vidí v přírodě boha a pracuje s jejími energiemi, čerpá je ze stromů objímáním, atd. Já osobně zatím jsem v ŘKC, dříve jsem byl aktivní, praktikující, v rodině máme kněze, měl jsem i vstupovat do řádu. V nynější prolhané době, kterou vnímám i u církve, se hlavně, pokud je věroučný problém, řídím Písmem sv. a odmítám autoritu „člověka“, pokud se staví nad Krista. Rovněž odmítám tradice, proti kterým bojoval Ježíš, pokud se staví nad Krista, i když proti samotným tradicím nic nemám. Mohou být a jsou obohacením. V praktickém životě mě oslovuje prvotní církev Skutků apoštolů, kdy Kristovo učení bylo čisté, byť i tehda více věcí bylo nejasných, rovněž se už tehdy vkrádalo zlo. BOŽÍ SLOVO BYLO NĚŘEDĚNÉ, bez nánosů různých pohanských prvků, tradic.
b8111
Terezko, zmiňujete Varování, Vytržení. K tomu: je rozdíl mezi zjevením, které mluví o zázraku Varování /Garabandal/které má údajně přijít a Vytržením, o kterém se mluví v písmu. To jsou totálně rozdílné dvě události. Ohledně údajného zázraku Varování, nejsem si vědom, že by to církev vyučovala, spíše je to v režii jednotlivých duchovních, pokud tomu věří. Navíc nejsou ani …More
Terezko, zmiňujete Varování, Vytržení. K tomu: je rozdíl mezi zjevením, které mluví o zázraku Varování /Garabandal/které má údajně přijít a Vytržením, o kterém se mluví v písmu. To jsou totálně rozdílné dvě události. Ohledně údajného zázraku Varování, nejsem si vědom, že by to církev vyučovala, spíše je to v režii jednotlivých duchovních, pokud tomu věří. Navíc nejsou ani vázáni, aby tomu museli věřit. O VAROVÁNÍ SE NEMLUVÍ, NIKDE V PÍSMU SV,( a pokud ano, budu rád za dohledání). Rovněž je problém s jeho zasazením do časové osy posledních událostí, nejde totiž nikde napasovat, pokud se k tomu váže duch. probuzení a pokoj, tak jak uvádějí některé zaručené zjevení. Vytržení z knihy Zjevení, bude v době sedmi ran po zapečetění. A to už na zemi nebude pro nikoho doba pokoje, ale hrůz.
b8111
Píšete: ….Modlitbou Pečetí, a dal……..
A -
No, pokud tomu věříte (snad mluvíme o stejné pěčeti, stránky Varování), které Vám zaručí neviditelnost, včetně příbytku atd., k tomu stačí několik úkonů, v době pronásledování, tak je mi Vás líto. O tento web jsem se zajímal mnoho let a vím, proč jsem mu přestal věřit a rovněž dneska už vím, že je plně v moci zla. Rovněž jej vždy odmítala …More
Píšete: ….Modlitbou Pečetí, a dal……..
A -
No, pokud tomu věříte (snad mluvíme o stejné pěčeti, stránky Varování), které Vám zaručí neviditelnost, včetně příbytku atd., k tomu stačí několik úkonů, v době pronásledování, tak je mi Vás líto. O tento web jsem se zajímal mnoho let a vím, proč jsem mu přestal věřit a rovněž dneska už vím, že je plně v moci zla. Rovněž jej vždy odmítala ŘKC.
One more comment from b8111
b8111
B – Ježíš i kniha Zjevení, jasně mluví o tom, že všichni, kdo prokazují svou věrnost poslušnosti zákona Hospodinova ( A TO ROZHODNE, ZDA DOSTANEM ZNAMENÍ ŠELMY, ČI BOŽÍ PEČEŤ), musí být připraveni, že budou vezněni, přivedeny před soudy, budou snášet těžká příkoří křivých obvinění, budou pronásledování, nebudou moci kupovat, prodávat, možná i někteří položí svůj život.
TerezaK
Odmítali jej pouze zednáři .. tolik k odmítnutí Pečetě --protže o nich Bůh mluví veVarování pravdu..
b8111
Terezko, musím Vás zklamat. ŘKC, kde o nich "oficiálně" učí, nebo dříve učila? A za další, pravě zednáři jsou asi autorem údajné Boží pečetě. Mám na mysli vyobrazení.
TerezaK
Ještě jedna otázka; zda jste vždy a ze zásady a lásky přijímal Pána Ježíše na kolenou ? To si odpovězte sám, to je osobní, ALE JE TO TAKÉ JEDNA Z POMOCÍ, jak ZŮSTAT PEVNÝ, NEKOLÍSAT VE VÍŘE, SPRÁVNĚ POZNÁVAT PRAVDU.
TerezaK
PEČEŤ JE ZMÍNĚNA V PÍSMU SVATÉM
1
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.
2 A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:
3 „Neškoďte zemi, moři ani stromoví …
More
PEČEŤ JE ZMÍNĚNA V PÍSMU SVATÉM

1
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.
2 A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:
3 „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“


(Kniha Zjevení Janovo, 7, 1-3).
6 more comments from TerezaK
TerezaK
Ohledně vyobrazení: Zapomínáte, že Satan napodobuje Boha. Zneužívá jeho symbolů, původní, pravé symboly jsou správné ! A takový, ten správný, je na Pečeti Živého Boha.
TerezaK
Nemám touhu někoho přesvědčovat, jsem ráda, za Váš rozhovor,vděčná,respektujiVás, a dohormady hodnotím celý rozhovor kladně,že na obou stranách byl prospěšný. A DĚKUJI. Vmodlitbě pamatuji.
TerezaK
Jo, ještě se ptáte na dohledání v Písmu na Varování, ráda odpovím:
TerezaK
TerezaK
Je to v "ústech sladký", ale na žaludku hořký (sladký pro spásu, pravdu, hořký pro pronásledování) svitek, slova zapečetěná pro "dobu Konce", zmíněná v Písmu sv. ve: SZ: Knize Daniel 10,12, a v NZ: Kniha Zjevení 10 (i11) (dle mého názoru, nevím,proč to není uvedeno na stránkách knipravdy.cz)
TerezaK
Zjevení Janovo, Kapitola 10
1 Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;
2 v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu
3 a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění.
4 Jakmile doznělo to sedmero …More
Zjevení Janovo, Kapitola 10

1 Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;
2 v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu
3 a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění.
4 Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: "Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!"
5 Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi
6 a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce
;
7 ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.
8 Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: "Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi."
9 Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: "Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med."
10 Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.

11 Tehdy jsem slyšel: "Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům."
TerezaK
b811 Ten film, jsem nedívala celý, jen podstatu - že si vzal Bůh k sobě křesťany a nevinné. nekoukám moc filmy.
TerezaK
b811 Také se dopředu moc omlouvám, když dělám v komunikaci chyby, nejsem dokonalá. Je třeba se dopředu modlit k Duchu svatému - podle toho číst-nečíst.
b8111
Terezko děkuji za film, zkusím se na něj po chvílích podívat. Jinak Vás asi chápu. Ta doba je složitá a člověk potřebuje nějaký pevný bod v životě, někde dobýt si baterky, mít cestu, směr. Rovněž bude každému z nás hrozit, že sejdeme občas s cesty, ztratíme se. Je dobré si uvědomovat, že na té cestě nejsme nikdy sami. Ale to Vy víte. A tak se mi líbí přirovnání Boží působnosti v našem …More
Terezko děkuji za film, zkusím se na něj po chvílích podívat. Jinak Vás asi chápu. Ta doba je složitá a člověk potřebuje nějaký pevný bod v životě, někde dobýt si baterky, mít cestu, směr. Rovněž bude každému z nás hrozit, že sejdeme občas s cesty, ztratíme se. Je dobré si uvědomovat, že na té cestě nejsme nikdy sami. Ale to Vy víte. A tak se mi líbí přirovnání Boží působnosti v našem životě k GPS, kterou máme v autě. Tedy, i když sejdeme s ní, zabloudíme, vždy, byť obklikou, tak nás dovede k cíli. A to je hlavní. DORAZIT DO CÍLE. Rovněž děkuji za podizkutování a přeji hezký zbytek večera. Držte se, sestro. A jest- li jsem Vám někde ublížil, promiňte mi, nebyl v tom zlý úmysl.
TerezaK
Neřekla bych, že bych tímto sešla z cesty. Snažím se jít po pevné cestě, držíc se za ruku Otce, ale vidím jej i v pozdravu Slunce nebo bzučícím čmeláku. Jeho vzkazy jsou všude. Je to tentýž Otec, který mě drží za ruku, který mě zdraví skrze Slunce a čmeláka na květu. To neznamená, že Slunce nebo čmelák je Bůh. Ale nesnažím se mít klapky na očích, a proto, že znám cestu, všechno okolí …More
Neřekla bych, že bych tímto sešla z cesty. Snažím se jít po pevné cestě, držíc se za ruku Otce, ale vidím jej i v pozdravu Slunce nebo bzučícím čmeláku. Jeho vzkazy jsou všude. Je to tentýž Otec, který mě drží za ruku, který mě zdraví skrze Slunce a čmeláka na květu. To neznamená, že Slunce nebo čmelák je Bůh. Ale nesnažím se mít klapky na očích, a proto, že znám cestu, všechno okolí ničit nebo naopak zbožňovat. Možná Vám připadá, že jsem sešla z cesty, pokud sám cestu neznáte. Nevím, asi nejste katolík, a naše názory jsou asi velmi rozdílené, nebo možná jste, jen naše pohledu jsou jiné a je dobře, když vše srovnáváte s tím, co považujete za správné.
TerezaK
V tom je dobré: jeden vizionář mi poradil pro můj osobní vztah, ale může to být dobré pro více lidí: když lidé spolu nesouhlasí je dobré představit si obraz tlakového hrnce: který může při větším množství plynu způsobit v kuchyni pohromu, proto je dobré, pomalu pouštět páru. Tj.: neznamená, že se musím přetvařovat, když mám jiný názor, že musím respektovat někoho, kdo by mě vedl jinam,…More
V tom je dobré: jeden vizionář mi poradil pro můj osobní vztah, ale může to být dobré pro více lidí: když lidé spolu nesouhlasí je dobré představit si obraz tlakového hrnce: který může při větším množství plynu způsobit v kuchyni pohromu, proto je dobré, pomalu pouštět páru. Tj.: neznamená, že se musím přetvařovat, když mám jiný názor, že musím respektovat někoho, kdo by mě vedl jinam, apod.. ale je dobré uvědomit si: zda mě rozhovor inspiruje, či nikoli, vede pryč, či nikoli. Podle toho si rozmyslet, zda přidat nebo ubrat.
7 more comments from TerezaK
TerezaK
zda "má význam" něco ničit, odejít, ukončit, jak a pod..
TerezaK
Takže, pokud mě něco odvádí od cesty k Pánu, tak se tomu vyhnout. Pokud má význam něco řešit-může se ukázat, že jsem prospěl druhému před pádem nebo sám jsem poznal/a, že jsem se mýlil, a mě to posune dále, a při tom zůstávám na cestě, kterou mám jít. V obou případech SE POSUNU DÁLE, pokud zachovám, i při rozdílnosti názorů, SLUŠNÉ CHOVÁNÍ, pokud se mi to nepodaří, většinou se více …More
Takže, pokud mě něco odvádí od cesty k Pánu, tak se tomu vyhnout. Pokud má význam něco řešit-může se ukázat, že jsem prospěl druhému před pádem nebo sám jsem poznal/a, že jsem se mýlil, a mě to posune dále, a při tom zůstávám na cestě, kterou mám jít. V obou případech SE POSUNU DÁLE, pokud zachovám, i při rozdílnosti názorů, SLUŠNÉ CHOVÁNÍ, pokud se mi to nepodaří, většinou se více rozbije, než upevní, a více ztratím, s tím můžu pak jen litovat svého hříchu. Takže, pokud se to daří, má cenu komunikovat, pokud ne, tak je lépe ukončit.
TerezaK
Takže jak věci "chápu" osobně: Na Osvícení svědomí (někdo s tím spojuje Vytržení), Vyzdvižení neboliVarování,Letnice,( podle tzv.ezoteriků"Záblesk"), se máme podle katolické církve připravit nejlépe takto: osobním vztahem k Pánu, týdenní Bohoslužba, lépe i častěji, nejlépe denní modlitba sv. růžence, týdenní/14 denní sv.zpověď nebo aspoň měsíční nebo Podle POselství Varování …More
Takže jak věci "chápu" osobně: Na Osvícení svědomí (někdo s tím spojuje Vytržení), Vyzdvižení neboliVarování,Letnice,( podle tzv.ezoteriků"Záblesk"), se máme podle katolické církve připravit nejlépe takto: osobním vztahem k Pánu, týdenní Bohoslužba, lépe i častěji, nejlépe denní modlitba sv. růžence, týdenní/14 denní sv.zpověď nebo aspoň měsíční nebo Podle POselství Varování Modlitbou č24 těm, kteří nemohou ke zpovědi. Modlitbou Pečetí, a dal., doporučení jsou i modlitba k Duchu Svatému, atd.. Dále sledovat liturgické dny, žít modlitbu s církví. Takže této cesty se držím, SNAŽÍM DOCELA (daří/nedaří), když se daří, tím spíše mě často vede k dalším nezodpovězeným otázkám. Nebo ukazuje, jak ze Satanského NWO vyjít. A to je tak, že Satanské NWO je opakem Božího Království, které už je mezi námi, ale též ve slávě postupně přichází, pokud jsme na Konci Časů.
TerezaK
A podle Písma sv. má přijít v jednom okamžiku, na něj ale máme být připraveni,již, také, podle Písma: modlete se, abyste byli hodni. Takže, i když se spousta z nás modlí jak mourovatá, stále nic nepřichází, a tady je nasnadě myšlenka, že nejen modlitba samotná, ale hlavně to, že nás proměňuje, je důležité. v důsledku, Bůh nepotřebuje ani naše modlitby, ani naše skutky, ALE NAŠI vlastní …More
A podle Písma sv. má přijít v jednom okamžiku, na něj ale máme být připraveni,již, také, podle Písma: modlete se, abyste byli hodni. Takže, i když se spousta z nás modlí jak mourovatá, stále nic nepřichází, a tady je nasnadě myšlenka, že nejen modlitba samotná, ale hlavně to, že nás proměňuje, je důležité. v důsledku, Bůh nepotřebuje ani naše modlitby, ani naše skutky, ALE NAŠI vlastní PROMĚNU, tedy, abychom byli, tací, jaké si nás přeje, abychom vstoupili do Nebeského Království. A k tomu nám dává příležitost, se takovými stávat a stát, skrze modlitby a skutky, které pro nás připravil, abychom je vykonali-se osvědčili. Tedy cestu pro nás Vykoupil Kristus,ale jít po ní máme jít sami, nespasí nás bez nás. Rád z nás má své spolupracovníky, i na naší vlastní cestě spásy.
TerezaK
Tedy toto beru jako základ, vše ostatní jako inspiraci nebo odpovědi na otázky, kt.mě právě brzdí jít po své cestě. Jsou to totiž otázky, na které velmi silně narážím v tomto světě a nedají se minout jen tím,že jdu po své cestě.
TerezaK
Např.: když mi něco říká víra, ale narazím na něco, na co, ani v oblasti víry odpovědi nenacházím, ale odpověď najdu "někde jinde"(nezapomeňme, že vPísmu není napsáno vše,Nebeská rodina nám nemohla přenechat "Univerzální návod na všechno pro všechny, a na všechny situace, za každého počasí",je třeba také používat vlastní dobré úsilí), neznamená to, že mám jít po jiné cestě, následovat …More
Např.: když mi něco říká víra, ale narazím na něco, na co, ani v oblasti víry odpovědi nenacházím, ale odpověď najdu "někde jinde"(nezapomeňme, že vPísmu není napsáno vše,Nebeská rodina nám nemohla přenechat "Univerzální návod na všechno pro všechny, a na všechny situace, za každého počasí",je třeba také používat vlastní dobré úsilí), neznamená to, že mám jít po jiné cestě, následovat tyto myšlenky, které mi skutečnost objasnili, ani, že mám tvrdohlavě popírat objektivně poznané skutečnosti a "mazátkem" si je vygumovat, protože "moje víra" na to odpověď nemá. Ty skutečnosti nezmizí jednoduše tím, že se rozhodnu je "vymazat", ale musím se s nimi nějak vyrovnat. A víra mi k tomu má pomoci, být vodítkem, jak se s tím vypořádám, ne, mě zaslepit vůči objektivně poznávané realitě.
TerezaK
Např., když dá někomu sebeskušenější člověk, sebevětší dobrák, navigační systém, musí jeho navigaci kontrolovat s realitou, jinak s GPS skončí v rybníce. - Protože mu to "GPS řekla."
b8111
Terezko, ohledně kamenů, jsem nevyvodil nic, pouze jsem upozornil. Nechtěl jsem ublížit, omlouvám se. Co se týká odboček ve víře, tak těch je právě hodně u autora a potom nechápu, proč uvádíte něco, co odporuje Bibli, tedy ohledně dimenzí, atd. To JSOU PRÁVĚ TY ODBOČKY. Jinak ASI TAK: nelze čerpat ze zdrojů satana, přeci dvěma pánům nelze sloužit. Ředíte Boží pravdy a SVÁDÍTE NA SCESTÍ …More
Terezko, ohledně kamenů, jsem nevyvodil nic, pouze jsem upozornil. Nechtěl jsem ublížit, omlouvám se. Co se týká odboček ve víře, tak těch je právě hodně u autora a potom nechápu, proč uvádíte něco, co odporuje Bibli, tedy ohledně dimenzí, atd. To JSOU PRÁVĚ TY ODBOČKY. Jinak ASI TAK: nelze čerpat ze zdrojů satana, přeci dvěma pánům nelze sloužit. Ředíte Boží pravdy a SVÁDÍTE NA SCESTÍ TÍMTO DRUHÉ. Uvědomte si, že máte za ně zodpovědnost. Pokud půjdete tímto, výše uvedeným směrem, věřte, že se brzo ztratíte. To opravdu raději zůstat stát, odpočinout si a vyhodnotit, než sejít na scestí. Návrat může bolet. Odmítáte NWO – ale věřte, že New Age /autor/ je s ním plně v souladu.
b8111
Samozřejmě Bůh plně respektuje naší svobodu a bere nás jako plnohodnotné. Pokud dává nějaké pravidla, myslí to dobře, neboť je to k naší spáse. Pokud to pochopíme a přijmem, budem se z nich radovat, neboť jsou nám světlem. Jako zátěž, či nesvéprávnost, je vnímá ten, který se jimi odmítá řídit. Rovněž video „ Poslední události“, jak jsem psal, beru s určitou rezervou, ale z toho co …More
Samozřejmě Bůh plně respektuje naší svobodu a bere nás jako plnohodnotné. Pokud dává nějaké pravidla, myslí to dobře, neboť je to k naší spáse. Pokud to pochopíme a přijmem, budem se z nich radovat, neboť jsou nám světlem. Jako zátěž, či nesvéprávnost, je vnímá ten, který se jimi odmítá řídit. Rovněž video „ Poslední události“, jak jsem psal, beru s určitou rezervou, ale z toho co znám a co jsem viděl, četl – má pro mě největší vypovídající hodnotu, tak jak já rozumím knize Zjevení a Bibli. Ano, rovněž si připouštím, že určité věci mohou být jinak, ale to říká i autor.
b8111
….Váš odkaz..to jste dal vy…
Ano, dal a to na základě jasně uvedených informací, které tam jsou. Za ta léta, se v nich trochu vyznám, neboť jsem prošel více náboženskými směry a církvemi. Našel jsem zdroje z kterých se čerpalo, kterými jsou ovlivněni.
.. No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu,….
Kdybych se nemodlil …More
….Váš odkaz..to jste dal vy…
Ano, dal a to na základě jasně uvedených informací, které tam jsou. Za ta léta, se v nich trochu vyznám, neboť jsem prošel více náboženskými směry a církvemi. Našel jsem zdroje z kterých se čerpalo, kterými jsou ovlivněni.
.. No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu,….
Kdybych se nemodlil a nestudoval Boží slovo, dopadl bych jako ty stránky, které uvádíte: PŘIJÍMAL BYCH ZA SVÉ, TOTÁLNÍ GULÁŠ VŠECH NÁBOŽENSTSTVÍ SVĚTA.
One more comment from b8111
b8111
Terezko, země si vždy předchozí generace vážili a je to plně v pořádku. Ovšem v tomto případě, se jedná o božstvo Gaiu, potažmo zemi. Což je úplně něco jiného. Bůh je jeden. Rovněž příroda, země může trpět, jak se říká sténat – pokud ji ničíme, rovněž má nějaké rytmy, přírodní zákony, atd., ale NEMÁ DUŠI, není to živá bytost, NATOŽ BOHYNĚ /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Navíc celá země …More
Terezko, země si vždy předchozí generace vážili a je to plně v pořádku. Ovšem v tomto případě, se jedná o božstvo Gaiu, potažmo zemi. Což je úplně něco jiného. Bůh je jeden. Rovněž příroda, země může trpět, jak se říká sténat – pokud ji ničíme, rovněž má nějaké rytmy, přírodní zákony, atd., ale NEMÁ DUŠI, není to živá bytost, NATOŽ BOHYNĚ /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Navíc celá země bude na konci času zničena, spálena ohněm a pak znovu stvořena.
TerezaK
Takže k pojmům: 1.) Země NEMÁ DUŠI /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Můj postoj: Váš názor vám ponechávám, samozřejmě. Netuším učení NEW AGE - nestudovala jsem to, jdu obráceně: modlím se a snažím se "žít Písmo", až když narazím na nějakou skutečnost, musím ji vyřešit, se zbraněmi víry,ale nemohu ji popřít, jednoduše proto, že na ní odpověď nenacházím. To mi nepřipadá poctivé, vůči vlastnímu …More
Takže k pojmům: 1.) Země NEMÁ DUŠI /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Můj postoj: Váš názor vám ponechávám, samozřejmě. Netuším učení NEW AGE - nestudovala jsem to, jdu obráceně: modlím se a snažím se "žít Písmo", až když narazím na nějakou skutečnost, musím ji vyřešit, se zbraněmi víry,ale nemohu ji popřít, jednoduše proto, že na ní odpověď nenacházím. To mi nepřipadá poctivé, vůči vlastnímu rozumu. Tedy mohu: ponechat si svou víru i zažitek, který se stal, přiznat si,že mu ještě nerozumím(časem se vyjasní), nemohu ale víru použít k popření objektivní skutečnosti. Musím je zatím nechat odděleně (víra+zkušennost) (viz.Maria; rozjímala o to m ve svém srdci.) Tedy, když narazím na nějaké poznání, které jednoznačně vykazuje to, že jednotlivé živly mají i duši, i když jsem věřící, jak chci, musím to připustit, že je to oblast víry, kterou ještě do křesťanské víry neumím zařadit,ale nemohu to popřít. Například, jsem věřící, modlící, aktivní křesťan, ale narazím na člověka, který utrpě sám šok ve svém životě, když potkal trpaslíky! Opravdové trpaslíky, ne liliputy nebo menší lidi, trpaslíky. Moje křesťanská víry mě ale nenutí z něj dělat lháře nebo nemocnou osobu. (Nebo z nich dělat převlečené démony,,jak má někdo ve zvyku vše vyloženě démonizovat.) Prostě to tak bylo, stalo se to, ale kvůli tomu nemusím měnit svou víru! Spíše si přiznám, že jsou ještě nějaké články víry, které jsem nepronikla, to je vše. Pro některé lidi existují jen dvě věci: bílá, černá - a zbytek: "všemu rozumím." Nechápou, že je: 1.) Bůh, můj vztah k němu (víra,učení,poznání)-+strašně moc, čemu nerozumím a bílá , černá.
TerezaK
rozum nemůže popírat víru
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Kde je v Písmu, že Země nemá duši? Že se ničemu takovému nemáme klanět, a dělat si z toho Boha, to ano, ale že nemá duši.. ? To je jen Váš výklad. ale nikde to tam uvedeno není .. takže nevím. A že NEW Age učí něco takového, že má? Může učit, co chce, víme, že Satan překrucuje: polovinu řekne pravdy a polovinu lež. Musíme dávat spíše v jaké hierarchii hodnot je to postaveno. on právě v …More
Kde je v Písmu, že Země nemá duši? Že se ničemu takovému nemáme klanět, a dělat si z toho Boha, to ano, ale že nemá duši.. ? To je jen Váš výklad. ale nikde to tam uvedeno není .. takže nevím. A že NEW Age učí něco takového, že má? Může učit, co chce, víme, že Satan překrucuje: polovinu řekne pravdy a polovinu lež. Musíme dávat spíše v jaké hierarchii hodnot je to postaveno. on právě v mnohém mluví pravdu, ví více, než my, jen to právě staví do špatnému vztahu vůči Bohu, tedy nad Boha, v tom je třeba si dávat pozor.
TerezaK
Právě Satan v mnohém musí "mluvit" pravdu a jeho plány jsou založené na překroucené pravdě, PROTOŽE on NIC JINÉHO VYMYSLET ANI NEMŮŽE, PROTOŽE NIC NOVÉHO NEMÁ ANI NEMŮŽE MÍT, MUSÍ BÝT stále podřízený BOHU. Tedy základ použije jako pravdu a ostatní překroutí a postaví do jiného světla a chybného vztahu vůči Bohu. Tedy pokud JDE O GLOBÁLNÍ LŽI, ONI MUSÍ BÝT ZALOŽENÉ NA NĚJAKÉ PRAVDĚ. A v tom …More
Právě Satan v mnohém musí "mluvit" pravdu a jeho plány jsou založené na překroucené pravdě, PROTOŽE on NIC JINÉHO VYMYSLET ANI NEMŮŽE, PROTOŽE NIC NOVÉHO NEMÁ ANI NEMŮŽE MÍT, MUSÍ BÝT stále podřízený BOHU. Tedy základ použije jako pravdu a ostatní překroutí a postaví do jiného světla a chybného vztahu vůči Bohu. Tedy pokud JDE O GLOBÁLNÍ LŽI, ONI MUSÍ BÝT ZALOŽENÉ NA NĚJAKÉ PRAVDĚ. A v tom jsme slabí denně, je třeba se podepírat.
b8111
TerezaK napsala: ...spíše bude chyba v tom, jak jste to pochopil,.......
Myslím si, že jsem to pochopil na rozdíl od druhých velmi dobře, viz. Gaia
TerezaK
Pokud jste si z toho vyvodil, že "pracuji s nějakými krystaly", tak jste mě nepochopil, a nepochopil jste zřejmě ani autora. S kameny pracuji asi tak, že je vytahuji s kapsiček malého, když hážu bundičku nebo kalhoty do pračky. TO JE VEŠKERÁ MÁ PRÁCE S KAMÍNKY, takže můžete být úplně klidný. Já také autora moc nechápu, ale s vírou přijímám, to, co je ve shodě s katolickou vírou, co není, …More
Pokud jste si z toho vyvodil, že "pracuji s nějakými krystaly", tak jste mě nepochopil, a nepochopil jste zřejmě ani autora. S kameny pracuji asi tak, že je vytahuji s kapsiček malého, když hážu bundičku nebo kalhoty do pračky. TO JE VEŠKERÁ MÁ PRÁCE S KAMÍNKY, takže můžete být úplně klidný. Já také autora moc nechápu, ale s vírou přijímám, to, co je ve shodě s katolickou vírou, co není, nad tím ani nepřemýšlím. Všechno, co mi pomáhá, udržet katolickou víru a v dnešní době co mě udržuje v pravdě, co mě pomáhá nést se dále, a přitom zůstávat v pravdě, to přijímám. Co by mě nutilo zůstat stát, odmítám, protože bych musela jít zpět. Při tom plním své všední povinnosti, jako praní, vaření, apod. na nějaké odbočky ve víře nemám opravdu čas.
TerezaK
Vše, co páchá nyní Zlý jako "opice boží," je to, čím v Pravdě proměňuje Bůh svět. Na každou bolest má Bůh již připraven lék. "Tam, kde se rozmohl hřích, ještě větší míře rozhojnila se milost.." je v Písmu sv.. Takže tam, kde se rozmohlo zlo, Bůh už má připraven svůj plán, proti tomuto. Tedy, když přicházejí Ilumináti s NWO, tak Bůh má Svůj Reset -Nový Jeruzalém, Novou Nebi, Zemi. Držíme …More
Vše, co páchá nyní Zlý jako "opice boží," je to, čím v Pravdě proměňuje Bůh svět. Na každou bolest má Bůh již připraven lék. "Tam, kde se rozmohl hřích, ještě větší míře rozhojnila se milost.." je v Písmu sv.. Takže tam, kde se rozmohlo zlo, Bůh už má připraven svůj plán, proti tomuto. Tedy, když přicházejí Ilumináti s NWO, tak Bůh má Svůj Reset -Nový Jeruzalém, Novou Nebi, Zemi. Držíme se Písma sv., nejprve. Tedy tak to i bylo: nejprve byl Boží plán, pak "opice boží" začala vymýšlet nějaké NWO
7 more comments from TerezaK
TerezaK
Takže uvažuji, jak to Bůh provede, jelikož jsme na Konci časů a Bůh rád používá člověka jako svého spolupracovníka, i při jeho vlastní záchraně. Bůh s námi nejedná jako s nesvéprávnými.
TerezaK
(Jinak k Vašemu odkazu na filmJEDNO Z NEJKVALITNĚJŠÍCH ZPRACOVÁNÍ, BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ / i přesto, že…, děkuji, ale řekla bych že Boží pedagogika je přeci jen jiná. Něco tam může být pravdy, ale co když to bude úplně jinak.
TerezaK
třeba nějak takto: Třeba to bude nějak tak?
TerezaK
b8111 ale jsem moc vděčná za vaší bdělost a za vaše pochopitelné názory a že je chcete slušně vyjádřit.
TerezaK
Je to dobře, protože to nejsou jen vaše myšlenky, takto uvažujeme všichni. Tak se zkusím vyjádřit je každému bodu, přičemž za1.) nevím, zda to stihnu, za 2.) určitě se mnou nikdo nemusí souhlasit, pokud se to neshoduje s křesťanskou vírou (Kdyby se to v mém přesvědčení s křesťanstvím neshodovalo, tak bych to ani nezmiňovala)
TerezaK
Váš odkaz: ВЫ ВСЕ МОИ ДЕТИ | Возрождение jsme sem nedávala já, ale vy, to bych si musela pozorně přečíst. Takže to je Váš odkaz, ne můj, tak nevím, proč se mě na to ptáte, když jste si jej našel vy? No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu, a až pak jej prosit, zda by odpověděl na to či onu otázku a nechat …More
Váš odkaz: ВЫ ВСЕ МОИ ДЕТИ | Возрождение jsme sem nedávala já, ale vy, to bych si musela pozorně přečíst. Takže to je Váš odkaz, ne můj, tak nevím, proč se mě na to ptáte, když jste si jej našel vy? No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu, a až pak jej prosit, zda by odpověděl na to či onu otázku a nechat se jím vést - a může Duchem Svatým přivést na nějaký odkaz.
TerezaK
Dále, že je Země naše "matka", bylo pro minulé generace tak samozřejmé, že opak by byl proti zdravému rozumu neboť vlastníma rukama se živili, nikoli "přesouváním peněz a podáváním výrobků" - do čehož nás zahnal antikristův systém. Tedy, jak si jí nazývají jiné národy, to nevím. Zda její jméno mohou zneužít (stejně jako mohou zneužít jméno Boží k násilí), to je druhá věc. Že vše živé …More
Dále, že je Země naše "matka", bylo pro minulé generace tak samozřejmé, že opak by byl proti zdravému rozumu neboť vlastníma rukama se živili, nikoli "přesouváním peněz a podáváním výrobků" - do čehož nás zahnal antikristův systém. Tedy, jak si jí nazývají jiné národy, to nevím. Zda její jméno mohou zneužít (stejně jako mohou zneužít jméno Boží k násilí), to je druhá věc. Že vše živé má svou duši (totiž i živly, tedy i Země), je pak otázka již dalšího poznání a souhlasit s emnou nemusíte. Ostatně to na věčnosti poznáme. Jinak je také natočeno, jak Země tepe, jako by byla živá. Budou to překvapení, která nás v Nové Zemi (Zj) čekají, možná už nyní se z nich můžeme těšit a záměry Boží zakoušet.
b8111
Učení otec absolut(ní): ...Nekonečně milující Gaia, vaše Matka Země, k vám dnes promluvila.....
VY VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI | Oživení (vozrojdeniesveta.com)
Tohle učí Kristus, že naše matka je země a ona může hovořit k nám? NEBO JE TO DÉMON? Přece Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potomků,...... GAIA JE POHANSKÁ BOHYNĚ ZEMĚ!!!!
Gaia – Wikipedie (wikipedia.org …More
Učení otec absolut(ní): ...Nekonečně milující Gaia, vaše Matka Země, k vám dnes promluvila.....
VY VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI | Oživení (vozrojdeniesveta.com)
Tohle učí Kristus, že naše matka je země a ona může hovořit k nám? NEBO JE TO DÉMON? Přece Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potomků,...... GAIA JE POHANSKÁ BOHYNĚ ZEMĚ!!!!
Gaia – Wikipedie (wikipedia.org) Terezko nebudu dohledávat, do čeho hrábnu, tak to vidím, hledej sama a přemýšlej....
TerezaK
Vy totiž mícháte moje stránky, s Vašimi stránkami. Tyto stránky z mého odkazu vidím, že jsou v pořádku, Satan nemůže být sám proti sobě rozdvojen: nebude říkat o sobě pravdu, kde jsou jeho léčky, apod.. Že některé slova Vám připadají zde sporné je logické: například inkarnace: také nevím, co tím je myšleno. Ale ať chceme nebo ne, můžeme se dočíst o zkušenostech lidí, kteří jsou zde …More
Vy totiž mícháte moje stránky, s Vašimi stránkami. Tyto stránky z mého odkazu vidím, že jsou v pořádku, Satan nemůže být sám proti sobě rozdvojen: nebude říkat o sobě pravdu, kde jsou jeho léčky, apod.. Že některé slova Vám připadají zde sporné je logické: například inkarnace: také nevím, co tím je myšleno. Ale ať chceme nebo ne, můžeme se dočíst o zkušenostech lidí, kteří jsou zde dalším životem a minulé životy si pamatují a dá se to i doložit, i když se jedná o malé děti. Takže někdo by zase démonizoval - to je démon , blabla, může být, ale pokud se může inkarnovat démon, anděl se nemůže? a člověk? Bible, aspoň nic nevidím, nám nic o inkarnaci neříká, sv.Církev se staví k inkarnaci negativně, jsem ráda,že jsem katolík, že to nemusím řešit, ale jaké jsou zkušenosti každého? Odkazuji to do roviny: nerozumím "uchovávat v srdci a rozjímat o tom", protože to nemohu vyloučit. Tedy, když o tom někdo píše ve správném světle, nemohu vše ostatní vyloučit. (2 Tessalon.) O reinkarnaci, jak ji špatně chápeme, o prostoru a hmotě nic nevíme. Co je v Písmu sv., mělo by stačit. Toto je navíc, pro Vaši otázku: Věříte v reinkarnaci? | Aktualizace Nibiru 2022 - Viditelná letos (nibiruupdate.com)
TerezaK
Totiž řešíte pojmy, ale ne to, co k/Kdo je jejím autorem. Pojmy mohou být pravdivé, ale záleží na tom, kdo o nich pravdu vyloží.
3 more comments from TerezaK
TerezaK
Zda výklad je lidského původu, Božího nebo démonského. To musí poznat každý. "Jan 21, 25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslí, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané." Vždy, když moje/naše ego předběhne Pána, v duchu,jak mě vede, když se pustím, jak mě drží za ruku, tak popírám BOha Ducha Svatého a jdu špatně.. S tím …More
Zda výklad je lidského původu, Božího nebo démonského. To musí poznat každý. "Jan 21, 25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslí, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané." Vždy, když moje/naše ego předběhne Pána, v duchu,jak mě vede, když se pustím, jak mě drží za ruku, tak popírám BOha Ducha Svatého a jdu špatně.. S tím bojujeme každý. V tom je třeba, aby si každý u každého, hl.u sebe dával pozor A byl svobodný v Bohu, který nás miluje.
TerezaK
2.) POjem reinkarnace: "Otázka reinkarnace je pro nás zkouškou, kdybychom na ní znali již nyní odpověď nebyla by už zkouškou."
Z: Do you believe in reincarnation?
TerezaK
3.) POjem "krystal" Netuším, co tím myslí jiné stránky, ale na těchto stránkách je třeba myšleno?: a.) "Zj 2,17 17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává." b.) A třeba je je tím myšlena i sv.Eucharistie. ( c.) ezoterici jsou lidé, kteří …More
3.) POjem "krystal" Netuším, co tím myslí jiné stránky, ale na těchto stránkách je třeba myšleno?: a.) "Zj 2,17 17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává." b.) A třeba je je tím myšlena i sv.Eucharistie. ( c.) ezoterici jsou lidé, kteří jsou citlivý na to, co je neviditelné. (Tak třeba poznají promodlené posvěcené místo, zlobu v člověku nebo naopak dobré myšlenky vidí doslova v barvách. - není dobré být tomuto obětí,ale mít i rozum postaven na správném místěale třeba oni chápou "kaminek" správným způsobem zase jinak? Víra je dar, vidět neviditelné je také dar, Bůh si přeje získat pro věčný život oba.)
b8111
1 - TerezaK uvedla: ….Pouze vy můžete dokončit to, co jsem naplánoval, a přesunout se s vaší planetou do Páté dimenze. Tak jdi celou cestu, má lásko…….otec Absolut.
Terezko, tyto stránky, z kterých čerpáš, mohou mluvit o Bohu, křesťanství, ale ve skutečnosti PRAVÉHO BOHA A JEŽÍŠE KRISTA odmítají, neboť slouží satanu a jeho démonům. Tyto stránky jsou plně v režii New AGE.
b8111
3 – 3,4,5 dimenze, stojíte před vysokou radou, krystal lásky…..Duchovno – Inspirace Duše (inspiraceduse.cz),
Toto hnutí věří v mnoho věcí, které jsou v rozporu s evangeliem. Například v inkarnaci, reinkarnaci:
Inkarnace (vtělení) vstup božstva do lidské duše, nebo vstup duše do nějakého těla.
Reinkarnace (znovuvtělování, převtělování) který označuje znovuzrození vědomí, či mysl člověka …More
3 – 3,4,5 dimenze, stojíte před vysokou radou, krystal lásky…..Duchovno – Inspirace Duše (inspiraceduse.cz),
Toto hnutí věří v mnoho věcí, které jsou v rozporu s evangeliem. Například v inkarnaci, reinkarnaci:
Inkarnace (vtělení) vstup božstva do lidské duše, nebo vstup duše do nějakého těla.
Reinkarnace (znovuvtělování, převtělování) který označuje znovuzrození vědomí, či mysl člověka po fyzické smrti v novém těle. Reinkarnace je spjata se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku.
3 more comments from b8111
b8111
4 – Uvedlas dále v příspěvku: ……..Osvětlete svým Krystalem Lásky všechna zákoutí ……..
Terezko, pozoruji delší dobu Tvá videa o znameních, jevech na obloze a vím z čeho asi čerpáš, zavčasu to zastav, nebo se těžko z toho budeš dostávat. Nedej Bože, ať pracuješ z kameny, či s energiemi. Vím o hrozném případu člověka, který byl na ně vázán. Dnes je zachráněn. KRYSTAL LÁSKY :: Poklady_duše …More
4 – Uvedlas dále v příspěvku: ……..Osvětlete svým Krystalem Lásky všechna zákoutí ……..
Terezko, pozoruji delší dobu Tvá videa o znameních, jevech na obloze a vím z čeho asi čerpáš, zavčasu to zastav, nebo se těžko z toho budeš dostávat. Nedej Bože, ať pracuješ z kameny, či s energiemi. Vím o hrozném případu člověka, který byl na ně vázán. Dnes je zachráněn. KRYSTAL LÁSKY :: Poklady_duše (pokladyduse.cz), ŽENA-IN - Kameny pro lásku (zena-in.cz)
b8111
5 – A na závěr, uvádím jedno video z této oblasti:
2:50 mluví o PROŽITÝCH MINULÝCH ŽIVOTECH, 7:00 JASNÁ inkarnace ČEKÁME NA DALŠÍ ŽIVOTY, které si vybíráme, 8:00 VYBEREME SI DALŠÍ ŽIVOTY, 8:40 VRACÍME SE PO SMRTI DO 5 DIMENZE, ABYCHOM ODEŠLI ZPĚT NA ZEM
Ondřej Brož: Rozdíl mezi 3D a 5D - Inkarnační cesta (1) - YouTube
TerezaK
spíše bude chyba v tom, jak jste to pochopil, nikoli ve zprávě. (Tak to vidím osobně,mohu se mýlit.)
b8111
Terezko, co mám chápat, mě zajímají zdroje. I SATAN CITOVAL BIBLI, KDYŽ POKOUŠEL KRISTA. Stačí se zajímat, co prezentují, kam kráčí, K ČEMU TĚ VEDOU.
b8111
KDE TOTO UČÍ KRISTUS, BŮH, APOŠTOLOVÉ O VĚCECH, KTERÉ NA SVÝCH STRANÁCH UVÁDĚJÍ?
TerezaK
4.) Pojem: 5. Dimenze, asi je to věc, která se uskutečňuje, ale dá se o ní mluvit ze strany Boží i ze strany Pokušitele. Komu jaká stránka patří, Kéž každý pozná ! Veni Sanctes Spiritu ! (nečtu každé stránky, když mě to stahuje, nečtu to.) Duch Svatý odhání Zlého ! Chant of the Mystics: Veni Sancte Spiritus - Come Holy Spirit - Divine Gregorian Chant - 2h Version
TerezaK
6.) Z čeho čerpám: ráno vstanu (aspoň jedník okem :-)) a snažím se být přítomna na východu a západu Slunce, žít prostě, chudě následovat Pána, nezávisle, co nejvíce alespoň na elektrické energii, pak si začnete více všímat Slunce, Nebe (když musíte denní rytmus sladit s denním světlem), pak začnete vidět věci ... Resp. Pravdu. Zahledění do rutiny vydělávaní peněz toto moc nikdo …More
6.) Z čeho čerpám: ráno vstanu (aspoň jedník okem :-)) a snažím se být přítomna na východu a západu Slunce, žít prostě, chudě následovat Pána, nezávisle, co nejvíce alespoň na elektrické energii, pak si začnete více všímat Slunce, Nebe (když musíte denní rytmus sladit s denním světlem), pak začnete vidět věci ... Resp. Pravdu. Zahledění do rutiny vydělávaní peněz toto moc nikdo neuvidí. Doporučuji každému, kdo se chce připravit na Příchod Pána. Protože první známky Příchodu Pána budou na Slunci, na Obloze. Lépe je obloha vidět na horách, na venkově, ale ani pro ty, kteří jsou ve městě nemůže být vše ztraceno ! žít prostým životem ve shodě s evangeliem - Pán žil v harmonii a souhře s přírodou, nic umělého, násilného, vyumělkovaného. Z rána odevzdat svou vůli Pánu a sledovat, jak mne mými povinnostmi vede, jaká je pro mě Jeho vůle, pro duše. Příchod Pána bude hlavně duchovní zážitek,(nezávislý na našich smyslech. zda někdo vidí,či ne), ale jen tolik k Vaší nedůvěře, že na Slunci není nic démonského. Jsem toho názoru, že zázraky na slunci si vyhradil Pán pro sebe.
TerezaK
Dialog mezi otcem Piem a Cleonice Morcaldi o SVATÉ MŠI.
"- Otče, jaká je vaše mše?
- Posvátné dokončení Ježíšova utrpení.
- Co musím číst na vaší mši svaté?
- Celá Kalvárie.
- Otče, řekněte mi, jak moc trpíte při mši svaté?
-Všechno, co Ježíš vytrpěl ve svém utrpení, vytrpím v nedostatečné míře i já, nakolik je to pro lidského tvora možné. A to navzdory všem mým nedostatkům a jen z Jeho …More
Dialog mezi otcem Piem a Cleonice Morcaldi o SVATÉ MŠI.
"- Otče, jaká je vaše mše?
- Posvátné dokončení Ježíšova utrpení.
- Co musím číst na vaší mši svaté?
- Celá Kalvárie.
- Otče, řekněte mi, jak moc trpíte při mši svaté?
-Všechno, co Ježíš vytrpěl ve svém utrpení, vytrpím v nedostatečné míře i já, nakolik je to pro lidského tvora možné. A to navzdory všem mým nedostatkům a jen z Jeho dobroty.
- Otče, je pravda, že při mši svaté trpíte muka korunování trním?
- A zpochybňujete to?
- Viděl jsem, jak ses třásl, když jsi stoupal po schodech k oltáři. Proč? Kvůli tomu, co jsi musel vytrpět?
- Ne za to, co jsem musel vytrpět, ale za to, co jsem mohl nabídnout.
- Proč skoro vždycky pláčeš, otče, když čteš evangelium?
- A zdá se vám málo, že by Bůh měl rozmlouvat se svými tvory? A že je jimi popírán? A že je neustále zraňován jejich nevděčností a nevěrou?
- Proč pláčeš při obětním hodu?(Proměňování sv. Eucharistie, pozn.)
- Chceš mi to tajemství vyrvat? Budiž. Pak je čas, aby se duše oddělila od profánního.
- Řekni mi, proč při zasvěcení tolik trpíš.
- Tam totiž dochází k novému a obdivuhodnému zničení a stvoření. Tajemství Nejvyššího Krále nelze odhalit, aniž by došlo k jejich znesvěcení. Ptáte se mě, proč trpím? Ne slzy, ale potoky slz si přeji prolít! Nepřemýšlíte o tom obrovském tajemství? Bůh je obětí našich hříchů!... My jsme tedy jeho řezníci.
- Otče, proč nám také nedáš trochu té své vášně?
Ženichovy šperky se nikomu nedávají."
"- Kolik slávy přináší mše Bohu?
- Nekonečná sláva.
- Jaké požehnání získávám, když ho slyším?
- Nelze je vyjmenovat. Uvidíme je v nebi.
- Ve kterém okamžiku mše svaté trpíte bičováním?
- Od začátku do konce, ale nejintenzivněji od posvěcení.
- Co mám říct při svatém přijímání?
- Požádej mě, abych byl další on, celý on a vždycky on."
(počítačový překlad, srov origin. v dal.komentáři.)
I messaggi della Madonna nel Mondo

3. září v 20:30
ekans
špatná fotomontáž
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
3. září v 20:30 ·
Dialogo tra Padre Pio e Cleonice Morcaldi sulla SANTA MESSA.
“- Padre, che cos’è la vostra messa?
- Un completamento sacro della passione di Gesù.
- Che cosa debbo leggere nella vostra Santa Messa?
- Tutto il Calvario.
- Padre, ditemi quanto soffrite nella Santa Messa?
-Tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua Passione, inadeguatamente, …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

3. září v 20:30 ·

Dialogo tra Padre Pio e Cleonice Morcaldi sulla SANTA MESSA.

“- Padre, che cos’è la vostra messa?
- Un completamento sacro della passione di Gesù.
- Che cosa debbo leggere nella vostra Santa Messa?
- Tutto il Calvario.
- Padre, ditemi quanto soffrite nella Santa Messa?
-Tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua Passione, inadeguatamente, lo soffro anch’io, per quanto a umana creatura è possibile. E ciò contro ogni mio demerito e per sola sua bontà.
- Padre, è vero che durante la Messa soffrite il supplizio della coronazione di spine?
- E lo metti in dubbio?
- Vi ho visto tremare mentre salivate i gradini dell’altare. Perché? Per quello che dovevate soffrire?
- Non per quello che dovevo soffrire, ma per quello che dovevo offrire.
- Perché piangete, quasi sempre, Padre, quando leggete il Vangelo?
- E ti par poco che un Dio conversi con le sue creature? E che sia da loro contraddetto? e che sia continuamente ferito dalla loro ingratitudine e incredulità?
- Perché piangete all’offertorio?
- Vorresti strapparmi il segreto? E sia pure. Allora è il momento che l’anima viene separata dal profano.
- Ditemelo perché soffrite tanto nella consacrazione.
- Perché è proprio lì che avviene una nuova e ammirabile distruzione e creazione. I segreti del Sommo Re non si svelano senza profanarli. Mi domandi perché soffro? Non lacrimucce, ma torrenti di lacrime vorrei versare! Non rifletti al tremendo mistero? Un Dio vittima dei nostri peccati!... Noi, poi, siamo i suoi macellai.
- Padre, perché non cedete anche a noi un po’ di questa vostra passione?
I monili dello Sposo non si regalano a nessuno” .
“- Quanta gloria dà a Dio la Messa?
- Infinita gloria.
- Che benefizi ricevo ascoltandola?
- Non si possono enumerare. Li vedremo in Paradiso.
- In quale momento della Messa soffri la flagellazione?
- Dal principio all’ultimo, ma più intensa da dopo la consacrazione.
- Quando fai la santa comunione che devo dire?
- Chiedi che sia anch’io un altro lui, tutto lui e sempre lui" .
One more comment from TerezaK
TerezaK
Maria Madre mia
20 h
·
COSA ACCADE REALMENTE DURANTE L'ADORAZIONE EUCARISTICA - TESTIMONIANZA DI CATALINA RIVAS
CAPITOLO II
Per chi pregare
Non ricordo in quale momento chiusi gli occhi, ma quando tornai ad aprirli mi trovai prostrata a terra in adorazione davanti alla magnificenza di quella visione che mi aveva perfino fatto pensare di essere morta... Poi compresi che, sfortunatamente, non era …More
Maria Madre mia

20 h
·

COSA ACCADE REALMENTE DURANTE L'ADORAZIONE EUCARISTICA - TESTIMONIANZA DI CATALINA RIVAS
CAPITOLO II

Per chi pregare

Non ricordo in quale momento chiusi gli occhi, ma quando tornai ad aprirli mi trovai prostrata a terra in adorazione davanti alla magnificenza di quella visione che mi aveva perfino fatto pensare di essere morta... Poi compresi che, sfortunatamente, non era così.

In un attimo sparì quasi tutto: rimase solo Gesù con la sua regale veste dorata. Portava una preziosa corona, teneva uno scettro d'oro nella mano sinistra e poggiava i piedi su qualcosa che sembrava una nube di colore verde...

«Siediti, figlia» mi disse molto dolcemente.

Ubbidii, e mi resi conto che l'uomo che era lì in ginocchio non aveva visto né udito niente di ciò che stava accadendo.

Il Signore continuò:

«Voglio che tu preghi, in primo luogo per il sacerdote che ha reso possibile questo incontro tra te e Me, per chi ha consacrato quest'Ostia», E così feci.

Poi mi disse:

<

Ci sono altrettanti che lo fanno per Amore mio, ma non sono capaci di venire a visitarmi. Sono quelli che mi onorano con le labbra e non con il cuore.

Prega per le parrocchie e le cappelle dove il responsabile e la comunità hanno accettato di istituire le ore di Adorazione Eucaristica.

Prega per quelli che chiudono il cuore davanti alla mia chiamata... per quelli che combattono i tanti che vengono a Me... per quelli che disonorano ed offendono la mia Presenza con la loro mancanza di rispetto, con la loro irriverenza e il poco decoro nel vestire. Osserva...>>.

In quel momento rivolsi lo sguardo verso il punto che Gesù guardava e potei vedere l'altare maggiore della chiesa (non quello della cappella dove ero adesso).

C'era il Santissimo Sacramento esposto e c'era abbastanza gente, molte persone in ginocchio, in preghiera, ma anche altre che, dietro i banchi, passavano di fronte al suo Trono conversando tra loro, mangiando qualcosa, caramelle o gomma da masticare, come se niente fosse.

Alcuni facevano un gesto su loro stessi che sembrava uno scarabocchio al posto del segno di Croce, e altri neanche questo.

Si susseguirono altre immagini (capisco di di verse circostanze) di persone che vedevo sedute dalla parte in cui io mi trovavo. Alcune parlottavano tra loro, altre stavano lì a gambe incrociate; uomini e donne parlavano tra loro o dondolavano i piedi senza sosta, come se si trovassero ad una qualsiasi riunione mondana...

Sparirono dalla mia vista, e poi entrarono alcune coppie che si sedettero le une vicine alle altre, ma lontano dalle altre coppie. Rimasi turbata nel vedere come esprimevano il loro affetto in effusioni esagerate proprio davanti al Santissimo Sacramento esposto.

Era una vera vergogna, come se si trovassero in un luogo riservato a loro soli.

Di nuovo, anche questi sparirono dalla mia vista e arrivò il peggio: entrarono delle giovani donne, e altre non tanto giovani, abbigliate in modo sconveniente: sembravano più pronte per andare alla spiaggia e in discoteca o chissà dove.

Parti del loro corpo erano scoperte, come tante giovani che sembra non abbiano genitori e che vanno in giro con abiti di due taglie in meno di quelle che dovrebbero usare, e che dicono che "così è la moda"...

Quanta vergogna e dolore provai davanti al Signore che guardava tutte quelle persone con infinita tristezza!

Sì, provai dolore, ma allo stesso tempo una grande voglia di spingerle fuori da lì, come altre volte mi è capitato quando casualmente ho avuto modo di assistere a qualche celebrazione di matrimoni, messe di laurea o diplomi, o feste di ragazze per i loro quindici anni.

In molte di queste occasioni ho provato vergogna nel vedere il modo di entrare in chiesa di alcuni invitati ai detti eventi.

E mentre aspettano che cominci la celebrazione, tutti si mettono a conversare come se fossero realmente in pieno ricevimento, e il silenzio che dovrebbe regnare nella casa del Signore si perde e, con esso, ogni segno di preparazione spirituale che ognuna di queste cerimonie richiede.

Voglio approfittare di questa occasione per supplicare i miei fratelli laici di non avere paura di prendere il microfono per chiedere ai presenti di fare silenzio, per rispetto al luogo in cui si trovano; per sollecitare le signore a coprirsi quando entrano in chiesa, per rispetto al Signore, al sacerdote e alla loro stessa persona, poiché chi vede una donna vestita in modo indecoroso nella casa di Dio, immediatamente pensa che si tratti di una donna che prima di tutto non ha rispetto per se stessa.

Come sarebbe bello se chi ha il coraggio di dirigersi al microfono invitasse i fedeli a fare una preghiera per i futuri laureati, futuri sposi, future spose, a seconda dei casi, o di intercessione per la giovane per la quale si celebra.

Aiuteremmo così i nostri fratelli insegnando loro il rispetto dovuto alla Chiesa e, nello stesso tempo, compiremmo ciò che la Chiesa ci chiede: pregare gli uni per gli altri... Soprattutto in occasioni come queste!

Siamo chiamati ad edificare e, invece, ci affanniamo a disperdere i beni di Dio, il dinamismo della Grazia, la fecondità dello Spirito, perché abbiamo paura di annunciare un Dio vivo e, inoltre, di chiedere il dovuto rispetto per la sua casa.

Rivolsi gli occhi verso Gesù e a calde lacrime gli chiesi perdono per queste persone che gli causavano dolore; e anche per noi, che supponiamo di essere coscienti del luogo in cui ci troviamo, ma ci mostriamo codardi nell'educare i nostri simili.

Mi sono sentita piena di vergogna anche per questi sentimenti di sdegno che mi passavano per la mente.

Gesù, allora, mi disse:

<

Guarda, Io ho portato al mondo una rivoluzione di idee che avrebbe dovuto spaventare la fiacca umanità, tanto facile agli accomodamenti, a ristagnare nelle vecchie abitudini pur di non uscire da una vita comoda, che non contrari il loro amor proprio, che è il loro principale cattivo consigliere.

Non sentirti male, Io sono stato categorico e non ho usato mezzi termini proprio per tagliare di netto le suscettibilità e i tentennamenti.

L'uomo è ingrato. Io provvedo a tutti e tutti vivono in Me. Assegno loro, ad alcuni più e ad altri meno, la capacità di imitarmi, secondo le disposizioni di ognuno.

Tuttavia, sembrerebbe che lo non dia loro garanzie di essere interessato alle loro sofferenze, decisioni e prove molto più di un padre amorevole».

-------
Continua domani....