Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks31

Mk 8:11-13 -- "No sign shall be given to this generation - Għalfejn irid sinjal dan in-nisel?"

ros-ann
MONDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME Evanġelju Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Mk 8, 11-13 Qari mill-Evanġelju skont San Mark F’dak iż-żmien, [Mk:8:11] ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’…More
MONDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Għalfejn irid sinjal dan in-nisel?
Mk 8, 11-13

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, [Mk:8:11] ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’ Ġesù; u, biex iġarrbuh, talbuh sinjal mis-sema. [Mk:8:12] Hu tniehed tnehida fih innifsu u qal: "Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel." [Mk:8:13] U telaqhom, raġa' tala' fuq id-dgħajsa u mar ix-xatt l-ieħor.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

.