Clicks1.6K
Libor Halik
4

V ČR podruhé nebude pochod homosexuálů

Protože ČR byla zasvěcena platně (na rozdíl od Slovenska) pod ochranu PMarie Neposkvrněné r.2017 a obnoven zde byl po 102 letech od zboření sloup Panny Marie Neposkvrněné r.2020.
Děkovný koncert k příležitosti 1. výročí obnovení Mariánského sloupu – 14. 08. 2021, 19:00 - 23:00 Týnský chrám, Staroměstské náměstí Účinkuje: PRAGUE VIVALDI ENSEMBLE Prague Vivaldi Ensemble jsou výhradně hráči České filharmonie, kteří mají kromě bohatých zkušeností v oblasti symfonické hudby i četné úspěchy v hudbě sólové a komorní. Komorní hudba je pro členy souboru velmi osvěžující, příjemný kontrast k téměř každodenní práci s velkými skladbami symfonického orchestru. Cena: 200Kč Program: Marc-Antoine Charpentier – Te Deum Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob op. 8 Koncert č. 1 E dur RV 269 „Jaro“ Allegro / Largo e pianissimo sempre / Allegro pastorale Koncert č. 2 g moll RV 315 „Léto“ Allegro non molto / Adagio e piano – Presto e forte / Presto Promluva o Mariánském sloupu Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob op. 8 Koncert č. 3 F dur RV 293 „Podzim“ Allegro / Adagio molto / Allegro Koncert č. 4 f moll RV 297 „Zima“ Allegro non molto / Largo / Allegro Antonín Dvořák – Ave Maria pro baryton a smyčce Luboš Sluka – Otče náš pro baryton, trubku a smyčce (pražská premiéra) Více na: apha.cz/…prilezitosti-1-vyroci-obnoveni-marianskeho-sloupu/
Public domain
David Michael Emeth
P. Marie není Spasitel světa! Proč jÍ tedy cokoli zasvěcovat, a spoléhat se na ni?
To už vám nestačí Ježíš Kristus, vy modláři? Vzpamatujte se... 🙄☦️
Libor Halik
velebeni všemi národy, to už protestanti nějak ignorují....
46 A Marie řekla: 47 “Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci, 48 že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 49 protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno 50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí.
Lukáš 1:46-50 …More
velebeni všemi národy, to už protestanti nějak ignorují....
46 A Marie řekla: 47 “Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci, 48 že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 49 protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno 50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí.
Lukáš 1:46-50 CSP
Josef Arimati
Ale vždyť teď se rozbíhá. Radnice celá v duhovém. Tak jak to je?
Trepifajksl
Pražská radnice ráno vyvěsila duhovou vlajku jako symbol komunity. Pochod hrdosti městem se ale kvůli opatřením proti pandemii neuskuteční.
Zdroj: idnes.cz/…estival-lgbt-praha.A210802_055719_praha-zpravy_bur