starski
Dziś "rada bioetyczna KEP" wyda oświadczenie w sprawie szczepionek z abortowanych dzieci...
Brygada Świętokrzyska NSZ
Kto ma osądzić demony ? lucyfer ? wpierw trzeba wyzwolić Rzeczpospolitą i świat spod okupacji syjono -masońskiej a do tego [potrzeba jedności narodu .