Pan Jezus podyktował tę modlitwę Siostrze Józefie Menendez z naglącą prośbą: „Powtarzaj te słowa codziennie”

Modlitwa za Kapłanów
Pan Jezus podyktował tę modlitwę Siostrze Józefie Menendez z naglącą prośbą: „Powtarzaj te słowa codziennie”

Modlitwa pochodzi z „Wezwania do Miłości”.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna Warszawska 5792/NK/2006


Modlitwa za Kapłanów

O mój Jezu, przez Twoje Najświętsze Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich Kapłanów świata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci Świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Najświętszego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.


_________________
Zgromadzenie Najśw. Serca Jezusa (Sacre Coeur)

02-829 Warszawa, ul. Taneczna 65 tel. 22/643 38 03


opoka.org.pl

**********************************************************************

Zamiast kamienia polecam bardzo krótką, ale skuteczną modlitwę za Kapłanów, z naglącą prośbą, podyktowaną s. Józefie Menendez, przez Samego Jezusa do codziennego odmawiania. Potraktujmy poważnie prośbę Jezusa i nie odmawiajmy Kapłanom naszego modlitewnego wsparcia.