Bratia a sestry
ako to dopadlo?
Martina Bohumila Lutherová
Blbeček z vatikánu.
Kdo je ještě blbeček?
No ten kdo s ním sdílí
jednotu víry....nebo
postižený?
Jinak se to nazvat nedá. Lidská tkáň v očko neva
ale vrahy bude sichrovat.
Peter(skala)
zatial nepíšu, ale trošku z minulosti ako to bolo a ako je vidieť, že už vtedy bol psychicky narušený, takže mal byť ustave - už tam bol problem a dnes idu riešiť čo? Azda im utiekol z väzenia tolko kat, že si s nim nevedia dať rady alebo aj na samotke robi problemy, či skôr niekto chce demonštrovať svoju silu na človeku, ktorý sa nemôže braniť?

Myslim si že to druhé, lebo keby išlo o uvedomeléh…More
zatial nepíšu, ale trošku z minulosti ako to bolo a ako je vidieť, že už vtedy bol psychicky narušený, takže mal byť ustave - už tam bol problem a dnes idu riešiť čo? Azda im utiekol z väzenia tolko kat, že si s nim nevedia dať rady alebo aj na samotke robi problemy, či skôr niekto chce demonštrovať svoju silu na človeku, ktorý sa nemôže braniť?

Myslim si že to druhé, lebo keby išlo o uvedomelého človeka, ktorý je hrozbou pre spoločnosť mimo väznice, tak tam by to bolo o inom, ale tu očividne ide niekomu možno aj o pomstu.

Pomsta a spravodlivosť su 2 odlišne skutočnosti

abc17news.com/…timeline-of-events-in-the-ernest-lee-johnson-case/
U.S.C.A.E.
ale ten nuncius jasne pracuje s bludom nemorálnosti trestu smrti a nie s pochybným psychickým stavom pri skutku čiže celé zle lebo trest smrti je ako forma trestu prípustný už pri Kainovi to Boh povedal po potope zopakoval, u Piláta potvrdil že ani po Vtelení Boha Syna Trojica toto neruší a svätý Apoštol Pavol to začal rozvíjať Kresťanskú náuku o trestaní zločinov štátnou autoritou aj trestom na …More
ale ten nuncius jasne pracuje s bludom nemorálnosti trestu smrti a nie s pochybným psychickým stavom pri skutku čiže celé zle lebo trest smrti je ako forma trestu prípustný už pri Kainovi to Boh povedal po potope zopakoval, u Piláta potvrdil že ani po Vtelení Boha Syna Trojica toto neruší a svätý Apoštol Pavol to začal rozvíjať Kresťanskú náuku o trestaní zločinov štátnou autoritou aj trestom na hrdle

ochrana spoločnosti je druhoradá adekvátnosť trestu za zločin je prvoradá
Peter(skala)
maš pravdu, že vlastný umysel nuncia nemusí byť správny, dokonca ani pápežov, ale umysel zachraniť život človeka už môže byť Boží umysel a môže si na to použiť papeža, nuncia...

napr. Boh chcel zachraniť cudzoložnicu, ktorá skutočne zhrešila cudzoložstvom a podla Zakona mala byť ukamenovana na smrť (trest smrti).

Boh v Osobe Ježiša napriek svätému Zákonu sa rozhodol, že ponechá život hriešnej …More
maš pravdu, že vlastný umysel nuncia nemusí byť správny, dokonca ani pápežov, ale umysel zachraniť život človeka už môže byť Boží umysel a môže si na to použiť papeža, nuncia...

napr. Boh chcel zachraniť cudzoložnicu, ktorá skutočne zhrešila cudzoložstvom a podla Zakona mala byť ukamenovana na smrť (trest smrti).

Boh v Osobe Ježiša napriek svätému Zákonu sa rozhodol, že ponechá život hriešnej cudzoložnici. Vieme dobre, že Ježišov umysel bol dobrý, svätý, najlepší... aj ked na druhej strane ako nazvať umysel zakonikov a ostatných, ktorí právom žiadali trest smrti pre hriešnicu?!

Azda "dobrý"???
Podla zákona ÁNO, ale nie podla Ducha.
Preto sv.Pavol - ako vzor obrateneho farizeja, ktorý na vastnom živote zažil, čo je to žiť len podla Zakona a potom aj podla Ducha - nám odkazuje v Biblii, že Zakon môže zabiť dušu človeka. Posvätný Zakon a predsa ...

Ako kresťania plní Ducha Svätého musíme v Zakone hladať Ducha Sväteho - ako sa hovorí, čítať medzi riadkami - aby sme správne pochopili Zakon Boží a napokon aj sa správne rozhodovali, ked ide zvášť o ľudský život resp. rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude žiť.
U.S.C.A.E.
tušil som že sa odvoláte na udalosť s cudzoložnicou ale bežne si ľudia nevšimnú že to bol trest za smrteľný hriech Boh tak ukazoval na tele čo robí s.h. s dušou starozákonny židia boli príliš hmotársky a hrubý ľudia tí by duchovný zmysel nepochopili (a zákon milosti ešte nenastal) až na pár výnimiek vtedy a oni sú vlastne nimi dodnes preto je obracanie také ťažké a dnes sa už vlastne ani nerobí "…More
tušil som že sa odvoláte na udalosť s cudzoložnicou ale bežne si ľudia nevšimnú že to bol trest za smrteľný hriech Boh tak ukazoval na tele čo robí s.h. s dušou starozákonny židia boli príliš hmotársky a hrubý ľudia tí by duchovný zmysel nepochopili (a zákon milosti ešte nenastal) až na pár výnimiek vtedy a oni sú vlastne nimi dodnes preto je obracanie také ťažké a dnes sa už vlastne ani nerobí "lebo ho nepotrebujú" a na to že ho "nepotrebujú" je odsúdenie Cirkvou takéto chúťky totiž už boli dávno ono je to velice pohodlné tvrdiť a zvlášť modernistickým heretikom to vyhovuje hovoriť že sa (aj) židia spasia mimo RKC čiže Krista takto robia Cirkev nezmyselnou

do Ukrižovania Krista šli pri Jeho účinkovaní vedľa seba dva zákony rozsúdením cudzoložnice naznačoval prevahu toho nového ale jasne povedal že zhrešila a že už nemá hrešiť

prejavila sa Vtelená Milosrdná Spravodlivosť a svätý Hieronym tvrdí že to čo písal do prachu boli práve hriechy tých "bezhriešnych" a navyše porušili zákon lebo tam sa písalo o potrestaní oboch

čo povedal svätý Dismas čiže kajúci lotor? že oni dvaja pri Ježišovi ukrižovaní trpia SPRAVODLIVO to je Bohom inšpirovaný záznam slov následne kajúceho sa ťažkého kriminálnika ako by sa povedalo dnes. On prijal trest smrti a ťažký druh ako adekvátnu odplatu za spáchaný zločin

svätý Caspar Bufalo zachránil desiatky väzňov pre večný život ináč ho nazývajú aj svätec šibenice ale nikdy neorodoval za zrušenie trestu dokonca odsúdencom hovoril ak trest objímete s plnou odovzdanosťou do Božej Vôle vyhnete sa očistcu