karinka
3745

Niedziela Miłosierdzia jest DZIŚ! Dowiedz się, jak być miłosiernym w obecnych czasach

Mazur/Episkopat.pl "Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne" – piszą biskupi w liście przygotowanym na Niedzielę Miłosierdzia, 23 kwietnia. Biskupi podkreślają rolę pomocy udzielanej…
Tymoteusz
Episkopat swoim listem zamknął usta kapłanom w całej Polsce, czyli tak naprawdę zablokował możliwość działania Bożego Miłosierdzia w duszach ludzkich, innymi słowy Episkopat nie chce, żeby Pan Jezus poprzez słowa kapłanów przemieniał serca ludzkie nawracając je !!!

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela…More
Episkopat swoim listem zamknął usta kapłanom w całej Polsce, czyli tak naprawdę zablokował możliwość działania Bożego Miłosierdzia w duszach ludzkich, innymi słowy Episkopat nie chce, żeby Pan Jezus poprzez słowa kapłanów przemieniał serca ludzkie nawracając je !!!

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim.” (Dz. 570).

„Powiedział mi Pan: Córko moja, nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego, ochłodzisz przez to serce moje, które pała płomieniem litości dla grzeszników. Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521).
Tymoteusz
„W Roku św. Brata Alberta, szczególnego świadka miłosierdzia, biskupi nawiązują do jego dewizy życiowej, by „być dobrym jak chleb” i w jej myśl, zachęcają do czynienia dzieł miłosierdzia w praktyce.”

Przykładem takiego działania są – jak piszą biskupi – dzieła prowadzone m.in. przez Caritas Polska.”

Biskupi polscy idąc za przykładem Franciszka zauważają Uczynki miłosierdzia względem ciała …More
„W Roku św. Brata Alberta, szczególnego świadka miłosierdzia, biskupi nawiązują do jego dewizy życiowej, by „być dobrym jak chleb” i w jej myśl, zachęcają do czynienia dzieł miłosierdzia w praktyce.”

Przykładem takiego działania są – jak piszą biskupi – dzieła prowadzone m.in. przez Caritas Polska.”

Biskupi polscy idąc za przykładem Franciszka zauważają Uczynki miłosierdzia względem ciała pomijając milczeniem Uczynki miłosierdzia względem duszy.

To jeszcze jest Kościół katolicki czy towarzystwo wzajemnej adoracji człowieka przez człowieka z pominięciem Boga?