Clicks35
lt.news

Miuleris: masinė imigraija ardo Afriką ir Vakarus

Bažnyčia negali patvirtinti populiacijų mainų politikos, verčiau kritikuoti faktą, kad masinė imigracija mažina Afrikos gyventojų skaičių ir atima iš jos jaunimą, Lotharui Rilingeriui teigė kardinolas Gerhardas Miuleris (LifeSiteNews.com, liepos 9 d.).

Miuleris pabrėžia, kad nelegalūs imigrantai yra integruojami, iškeldinami iš savo tėvynių ir lieka už visuomenės ribų.

Dėl marksizmo Miuleris nurodė, kad tai užtraukė „tik nelaimę“, nes ši doktrina yra pagrįsta klaidinga antropologija, kol tuo pačiu materialistiniu požiūriu yra giliai susijusi su kapitalizmu, su kuriuo tariamai kovoja. Kardinolui atrodo, kad Kinija yra „pats abstrakčiausias“ ekstremalaus kapitalizmo ir komunizmo derinys.

Apie išsivadavimo teologiją Miuleris teigia, kad jos pirminis rūpestis tariamai buvo „kalbėti apie Dievo meile atsižvelgiant į milijonų priespaudą ir kančias“.

Tik vėliau išsivadavimo teologija „buvo paversta į vidinę pasaulietišką išganymo doktriną arba ja yra piktaudžiaujama“, tiki Miuleris.

Paveiksliukas: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsUnubmuetcx