MILOSLAV
Zvířata nás lidi zostouzí. U zvířat se naplnilo to co je psané v Písmu Svatém. "Nikdo nemá větší lásku než ten kdo obětuje svůj život za své přátele". To je náš problém nikdo z našeho lidského stáda nechce být tím prvním všichni jenom mudrujeme a snažíme se někoho k takovému činu vyprovokovat. A když se mu to nepodaří,tak říkáme "on byl vždycky takový divný".
Modré Hluboké Nebe
nO BODEJŤ hEJHULÁKU, Bůh tak bude tvořit tvory bez inteligence. Nejsi ani tak inteligentní jako malá myš. Tvé pojetí inteligence člověka je napískané od ďábla. Myslíš si, že jsi nějaký vrchol stvoření? Jsi jen padlý kus masa který Bohu přisuzuje tvorstvo bez inteligence Autora Vesmíru. Jsi hloupý přesně jen jako padlý člověk. Zvířata nehřeší, jen díky tomu že zhřešil ten INTELIGENTNÍ člověk …More
nO BODEJŤ hEJHULÁKU, Bůh tak bude tvořit tvory bez inteligence. Nejsi ani tak inteligentní jako malá myš. Tvé pojetí inteligence člověka je napískané od ďábla. Myslíš si, že jsi nějaký vrchol stvoření? Jsi jen padlý kus masa který Bohu přisuzuje tvorstvo bez inteligence Autora Vesmíru. Jsi hloupý přesně jen jako padlý člověk. Zvířata nehřeší, jen díky tomu že zhřešil ten INTELIGENTNÍ člověk přešel zmar na celé tvorstvo. Ty musíš být spasen, ne zvířata, ta se vracejí po své smrti do Edenu. Kam dojdeš ty se svojí INTELIGENCÍ která uráží Boží stvoření že je katolicky degraduje na věci? Věc jsi ty, pokud nebudeš činit pokání a nezapřeš své hloupé pojetí té úžasné lideké Inteligence V PADLÉM, idiotském světě hříchu.
Hejhou
...jo v jednotě je síla a zvířata i ikdyž nemají inteligenci jsou chytřejší než lidé dnes...to právě globalisté využívají.