Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Peter(skala)
1286

Veľký Piatok - pp.František a sv.František z Assisi

Na Veľký Piatok,

29. marca roku Pána 2013, v Bazilike sv. Petra, počas Veľkopiatočných obradov si predsedajúci týchto obradov pápež František vypočul z úst pápežského kazateľa syna sv. Františka, otca Raniera Cantalamessa OFM Cap, aj tieto slová:

Treba mať teda odvahuprinavrátiť budovu (moja pozn.: t. j. sv. Katolícku Cirkev, Ef 2, 20 – 22) k jej prostote a prvotnému vzhľadu.

Bola to misija, ktorú obdržal istého dňa človek,ktorý sa modlil pred Krížom v San Damiano:

»Choď, František, oprav moju Cirkev.«“

***

TOMÁŠ Z CELANA

KNIHA O ZÁZRAKOCH


(Liber miraculorum; asi 1247 – 1257)

ZAČÍNAJÚ SA ZÁZRAKY BLAŽENÉHO FRANTIŠKA2. kapitola

Zázrak stigmatizácie a zjavenie Serafína

2. Nový človek František sa preslávil novým, úžas vzbudzujúcim zázrakom. Jedinečným privilégiom, ktoré sa v minulých stáročiach u nikoho neobjavilo. Len na našom Otcovi sa objavili sväté rany a jeho telo spodobnili s telom Ukrižovaného.

Čokoľvek veľkého by sme o tom povedali, nestačí túto skutočnosť dokonale osláviť. Nemožno sa tu pýtať rozumu, pretože stojíme pred zázrakom, ani nemožno dať na stigmatizáciu príklad, pretože je javom jedinečným. Všetky túžby a želania – či na verejnosti alebo v samotezameriaval Boží muž na kríž Pána a od prvých dôb, kedy začal Ukrižovanému rytiersky slúžiť,žiarili na ňom rôzne tajomstvá kríža.

Keď sa totiž na začiatku svojho obrátenia rozhodol dať zbohom rozkošiam tohto života, oslovil ho v modlitbeKristus z kríža a z úst obrazu Vykupiteľa na kríži počul slová:

»Choď, František, a oprav môj dom; vidíš predsa, že sa rozpadáva

A od tej doby mal utrpenie Pána stále na mysli.

Po obrátení sa jeho duša začala rozplývať, keď Milovaný prehovoril. Či si tiež neobliekol, vnajužšom napojení na kríž kajúcne rúcho, ktoré má tvar kríža? Hoci sa toto rúcho zhodovalo s predsavzatím svätca o najvyššej chudobe, ešte silnejšie než chudobu označovalo tajomstvo kríža; lebo ako duch vnútorne obliekol ukrižovaného Pána, chcel, aby ho oblieklo navonok i telo. V tomto znamení porazil Boh zlé sily povetria, v ňom malo i jeho Božie vojsko Pánovi rytiersky slúžiť.

3. Či nevidel brat Silvester, jeden z jeho prvých bratov, muž dokonalej disciplíny, vychádzať z úst svätca zlatý kríž, ktorý svojimi rozpätými ramenami vtláčal celému svetu obdivuhodným spôsobom svoju pečať?

O jeho dokonalom obrátení sa k Bohu a opravovaní troch kostolov

1. … Keď jedného dňa vyšiel do polí, aby rozjímal, a kráčal popri kostole svätého Damiána,ktorému pre prílišnú spustnutosť hrozilo zrútenie, povzbudzovaný duchom vstúpil doňho pomodliť sa.

Pred obrazom Ukrižovaného

padol na tvár a pri modlitbe bol naplnený veľkou útechou ducha
. Keď s plačúcimi očami hľadel na kríž Pána, započul telesnými ušami hlas z toho kríža, ako k nemu prichádza atrikrát vraví:

»František, choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, celý sa rúca!«

František sa preľakol, keďže bol v kostole sám, a užasol nad tým, že počul taký podivný hlas. V srdci cítil pôsobenie Božieho slova a od vytrženia mysle vystupoval zo seba. Potom, keď prišiel k sebe, začal sa pripravovať na poslušné vykonanie rozkazu, aby opravil hmotný chrám. Avšakhlavný význam výroku sa týkal chrámu, ktorý si Kristus získal svojou krvou, ako poučil Františka Duch Svätý a on to neskôr bratrom vyjavil.

František vstal, odišieľ odtiaľ, vyzbrojil sa znamením kríža,..

ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/
Peter(skala)
21:30 Križova cesta s papežom v Koloseu na TV NOE a TV LUX