Clicks415
charisma
4

Michael Scanlan atya próféciája 1976-ban és a mai események

Ralph Martin és a Renewal Ministries felhívta a figyelmet arra a 44 évvel ezelőtti próféciára, amely ma különösen prófétainak tűnik.

Amikor a katolikus karizmatikus megújulás vezetői meghallgatták Michael Scanlan ferences atyát, a Steubenville Ferences Egyetem elnökét, aki 1976-ban próféciát mondott a törvénytelenség és a bezárt templomok idejéről, senki sem gondolta volna, hogy lesz hamarosan ilyen forgatókönyv – ha egyáltalán.
Teljes cikk
Miserere_nobis
“Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: Emberfia, jövendölj Izrael prófétái ellen, akik jósolnak, és mondd azoknak, akik a saját szívükből jósolnak: Halljátok az Úr igéjét! Így szól az Úr Isten: Jaj az oktalan prófétáknak, akik a saját lelküket követik és semmit sem látnak! Mint a rókák a romok között, olyanok voltak a te prófétáid, Izrael! Nem léptetek a résbe, sem falat nem emeltetek…More
“Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: Emberfia, jövendölj Izrael prófétái ellen, akik jósolnak, és mondd azoknak, akik a saját szívükből jósolnak: Halljátok az Úr igéjét! Így szól az Úr Isten: Jaj az oktalan prófétáknak, akik a saját lelküket követik és semmit sem látnak! Mint a rókák a romok között, olyanok voltak a te prófétáid, Izrael! Nem léptetek a résbe, sem falat nem emeltetek Izrael háza számára, hogy helytálljatok a harcban az Úr napján. Hiúságokat látnak és hazugságot jövendölnek, s azt mondják: Így szól az Úr – holott az Úr nem küldte őket; és azt remélik, hogy a beszéd beteljesedik. Vajon nem hazug látomást láttatok-e, és nem csalárd jóslást mondtatok-e? Így szóltok: Úgymond az Úr! – holott én nem beszéltem!
Ezért így szól az Úr Isten: Mivel hiábavalóságokat beszéltetek és hazugságot láttatok, azért íme, én ellenetek fordulok, – mondja az Úr Isten. – S kezem azok ellen a próféták ellen lesz, akik hiábavalóságokat látnak és hazugságot jövendölnek; népem tanácsába nem jutnak, és Izrael házának jegyzékébe nem írom be őket, sem Izrael földjére nem mennek be. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten, hisz megcsalták népemet, amikor így szóltak: Békesség! – holott nincsen békesség! Ha ő falat épített, azok sárral tapasztották azt be szalma nélkül.Mondd meg azoknak, akik kötőanyag nélkül tapasztanak, hogy a fal összedől! Mert heves zápor jön, és felülről igen nagy pusztító jégesőt bocsátok le és romboló szélvihart. S íme, amikor összedől a fal, vajon nem mondják-e majd nektek: Hol a malter, amellyel tapasztottatok? Ezért így szól az Úr Isten: Förgeteget küldök méltatlankodásomban és heves záport bosszúságomban, és nagy jégesőt haragomban a végpusztulásra. Lerombolom a falat, amelyet kötőanyag nélkül tapasztottatok be; a földdel egyenlővé teszem, és alapja napfényre kerül; összeomlik, és pusztulás lesz benne. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
Kitöltöm majd méltatlankodásomat a falon, és azokon, akik azt kötőanyag nélkül tapasztják be, és azt mondom nektek: Nincsen többé fal, és nincsenek többé, akik tapasztották, Izrael prófétái, akik Jeruzsálemről prófétálnak és számára a békesség látomását látják, holott nincsen békesség – mondja az Úr Isten. –
Te pedig, emberfia, fordítsd arcodat néped leányai ellen, akik saját szívükből jósolnak, jövendölj ellenük és mondd: Így szól az Úr Isten: Jaj azoknak, akik szalagot varrnak minden kéz könyökére és leplet készítenek mindenféle korúak fejére, hogy megejtsék a lelkeket; és noha megejtették népem lelkét, életet ígérnek lelküknek! Megszentségtelenítettek engem népem előtt egy marék árpáért és egy darab kenyérért, hogy megöljék azokat, akiknek nem kellene meghalniuk, és életet ígérnek azoknak, akik nem maradnak életben; mert hazudnak népemnek, amely hisz a hazugságoknak.
Ezért így szól az Úr Isten: Íme, én szalagjaitok ellen fordulok, amelyekkel megfogjátok a lelkeket, mint a madarakat; és leszakítom őket karotokról, és szabadon bocsátom a lelkeket, amelyeket ti elfogtatok, a lelkeket, hogy elrepüljenek. Széttépem lepleiteket és kiszabadítom kezetekből népemet, és nem lesznek többé kezetekben, hogy kifosszátok őket; akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
Mert hazug módon megszomorítottátok az igaz szívet, akit én nem akartam megszomorítani, és megerősítettétek az istentelen kezét, hogy meg ne térjen gonosz útjáról és éljen. Azért nem láttok többé hiábavalóságokat és nem mondotok többé jóslatokat; és kiszabadítom kezetekből népemet, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!”
Ez 13
Mennyország, Mennyország
„A prófétai beszédet ne vessétek meg”
Miserere_nobis
Mi az, mit még nem vettek el a katolikus hívőktől abból, ami fontos? A járványra hivatkozva a püspökök loholtak betiltani a nyilvános miséket és a nyelvreáldozást... bérencek! A hagyománykövető katolikusok a perifériára vannak szorítva, magyar pap alig akad, aki a tridenti rítusban ünnepelné a Szentmisét! Szégyene ez Magyarországnak, az itteni klérusnak, kik oly gőgösen hangoztatják, hogy a …More
Mi az, mit még nem vettek el a katolikus hívőktől abból, ami fontos? A járványra hivatkozva a püspökök loholtak betiltani a nyilvános miséket és a nyelvreáldozást... bérencek! A hagyománykövető katolikusok a perifériára vannak szorítva, magyar pap alig akad, aki a tridenti rítusban ünnepelné a Szentmisét! Szégyene ez Magyarországnak, az itteni klérusnak, kik oly gőgösen hangoztatják, hogy a Szűzanya országa vagyunk, közben meg Szent Édesanyánk sarkát mardossák intézkedéseikkel. Isten megfizet kinek kinek érdeme szerint...
Akinek füle van a hallásra és szeme a látásra az eddig is és ezután is Jézust fogja követni, aki egyedül A JÓ PÁSZTOR és Ő nem hagyja magára a legelveszettebbet sem. Kegyelmeihez nincs szükség próféciák utáni loholásra, hanem imára, böjtre és engesztelő áldozatokra...
Mennyország, Mennyország
Rómában, a Szent Péter bazilikában hangzott el az alábbi prófécia 1975-ben:

{Jézus:} „Mivel szeretlek benneteket, meg akarom nektek mutatni, mi az, amit ma a világban véghezviszek. Föl akarlak benneteket készíteni arra, ami elkövetkezik. A sötétség napjai jönnek a világra, gyötrelmes napok. Épületek, amelyek ma állnak, akkor nem fognak állni. Ami segítség népem rendelkezésére áll most, akkor …More
Rómában, a Szent Péter bazilikában hangzott el az alábbi prófécia 1975-ben:

{Jézus:} „Mivel szeretlek benneteket, meg akarom nektek mutatni, mi az, amit ma a világban véghezviszek. Föl akarlak benneteket készíteni arra, ami elkövetkezik. A sötétség napjai jönnek a világra, gyötrelmes napok. Épületek, amelyek ma állnak, akkor nem fognak állni. Ami segítség népem rendelkezésére áll most, akkor hiányozni fog. Szeretnélek felkészíteni benneteket, én népem, hogy csak engem ismerjetek és ragaszkodjatok hozzám, és olyan mélyen kötődjetek hozzám, ahogy még soha. Akkor elvezetlek benneteket a sivatagba. Lehántok rólatok mindent, amitől most függtök, hogy csak éntőlem függjetek. A világba a sötétség korszaka érkezik, de Egyházamra a dicsőség időszaka érkezik el, csakúgy, mint népemre. Akkor majd kiárasztom rátok Lelkem valamennyi ajándékát. Felvértezlek benneteket a szellemi harcra. Felkészítelek benneteket egy olyan evangelizációs időszakra, amilyet a világ még nem látott. Amikor nem marad más számotokra, csupán én, akkor minden megadatik nektek: föld, mezők, otthonok és testvérek, szeretet, öröm és béke, nagyobb bőségben, mint valaha. Légy készen, én népem, fel akarlak készíteni…”

(uzenetblogol.blog.hu/…/ralph_martin_mi…)