pl.news
11K

Temat dla Franciszka? TO naprawdę zagraża "środowisku"

Nowe badanie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wykazało, że całkowite globalne wydatki na cele wojskowe wzrosły do 1,98 bln dolarów w 2020 roku. Jest to o 2,6% …More
Nowe badanie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wykazało, że całkowite globalne wydatki na cele wojskowe wzrosły do 1,98 bln dolarów w 2020 roku.
Jest to o 2,6% więcej niż w 2019 roku, mimo że globalny produkt krajowy brutto (PKB) skurczył się o 4,4%.
Zdecydowanie najbardziej zmilitaryzowanym krajem na świecie są Stany Zjednoczone. Przypada na nie 39% światowych wydatków wojskowych, ale tylko na 4,23% globalnej populacji. Za nimi plasują się
- Chiny: 12,7% (18% globalnej populacji)
- Indie: 3,6% (17,5% światowej populacji)
- Rosja: 3,1% (1,88% populacji globalnej).
Wydatki Rosji były o 6,6% niższe niż jej budżet wojskowy na rok 2020. Prawdopodobnie Franciszek nie uczyni z tego głównego tematu swojego pontyfikatu, ponieważ zdenerwowałoby to podżegające do wojny lewicowe media oligarchiczne, które są najpotężniejszymi sojusznikami Franciszka.
#newsQutpudiwmy