csk.news
363K
Laco Bajzo
Bludári,ktorí nevidia ani to ,že doba republík skončila a nahradila ich doba únií a zväzov ,v ktorých boli bývalé republiky rozpustené a zbavené svojprávnosti ďalej fantazírujú o príchode dobrého Henryho :) Len sa nakrmte navzájom ,takýmito nezmyslami :)
Katolícke proroctvá o biblickom Antikristovi
Peter(skala)
odstup satan, nemaš zmysel pre Božie zaujmy ale len svetské
Opovrhuješ Bohom a Jeho prorokmi, namýšľaš si že vieš všetko z Biblie, prehovaraš veriacich, aby nepočuvali svätých prorokov a tak slepý chceš viesť slepých do zatratenia

Spamätaj sa alebo odstup satan a nepokušaj veriacich
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Laco Bajzo
Satan má dnes veľkú úlohu a to je pod rôznymi zámienkami udržať ovečky na palube odpadlej RKC -babylonskej neviestky ,aby ich mohol doviesť až do cieľa ,to je panstva antikrista časného i večného.
Robí to cez falošných prorokov ,ktorí bombardujú svet rôznymi falošnými nádejami.
Jedni,ako Unam Samcktam šíria bláznivú teoriu ,že Kristova Cirkev je skrytá v neviestke ,preto ju nikto nevidí a nevie …More
Satan má dnes veľkú úlohu a to je pod rôznymi zámienkami udržať ovečky na palube odpadlej RKC -babylonskej neviestky ,aby ich mohol doviesť až do cieľa ,to je panstva antikrista časného i večného.
Robí to cez falošných prorokov ,ktorí bombardujú svet rôznymi falošnými nádejami.
Jedni,ako Unam Samcktam šíria bláznivú teoriu ,že Kristova Cirkev je skrytá v neviestke ,preto ju nikto nevidí a nevie ukázať.
Iní ,ako Malachiáš zase svojimi bludnými výkladmi myšlienok svätých dávajú nádej na porazenie NWO ,návrat neviestky ku Kristovi a dokonca návrat monarchie a príchod dobrého Henryho a anjelského pápeža . V časoch antikrista ,najväčšieho súženia a odpadu od viery,také bludy môžu šíriť len tí,ktorí nemajú Ducha Božieho ,ale sú spútaní a zapriahnutí v službe satana.

Dohnal a jeho slepí svedkovia zase sľubujú reformu neviestky a tiež nebývalý rozkvet cirkvi a tisícročné kráľovstvo na zemi po porazení antikrista.
Ich ovečky si jednotu a ignorovanie Božích príkazov zakazujúcich jednotu s falošnými prorokmi ospravedlňujú sviatosťamiAby neprišli o sviatosti ,sú v jednote s falošnými prorokmi.

Všetci títo robia veľkú službu satanovi a dávajú ľuďom rôzne falošné dôvody na ignorovanie Božieho slova,ktoré nám káže vyjsť z tejto neviestky ,aby sa nám neušlo z jej rán,lebo jej hriechy siahajú až do nebies.
Títo falošní proroci svoje falošné nádeje a vývody schovávajú za dobré úmysly ako obnova a reforma neviestky ,porazenie NWO,oslobodenie krajín a sveta z rúk globalistov a antikrista. Takže dezorientované ovečky si potom hovoria ,že "čo je na tom zlé?" Lebo ani tieto ovce tak, ako títo ich zvodcovia nemajú zmysel pre veci Božie ,ale len ľudské.
Na glorii má satan okrem bludárov aj svojich skutočných dvoch zasvätencov ,ktorí sú chytrí,poznajú pravdu ,ale vedome a zo všetkých síl slúžia diablovi.

Podporujú každý bludný výklad a všetky tie bláznivé "posolstvá a varovania z neba ". To robia jeho dvaja synovia Peter(skala) a Kalistrátos.
Bludár Malachiáš v tomto komentári dokázal,že má prízemné ,svetské zmýšľanie ako kedysi zeloti a ignoruje proroctvá Písma o posledných časoch.
Aj oni mali "dobré úmysly"- zvrhnúť nadvládu Rimanov a oslobodiť Izarel. Aj oni sa minuli s Božími úmyslami ,ako títo dnešní ,nešťastní hlupáci: "A čo je najdôležitejšie, drahí bratia a sestry, posilníme svoje kajúce modlitby k Pánovi prosbou o dar cára - kráľa svetu, pod ktorého žezlom budeme môcť vytrhnúť naše krajiny z pazúrov Antikrista, budeme schopný očistiť našu vlasť od všetkých židovských zlých duchov a Cirkev od všetkých nepriateľov a zradcov Krista! Kráľ prichádza! Amen." .
Július7
Bajzo, tvoj problém je, že si sa rozhodol, že RKC je babylonská neviestka, to tvrdí každá protikatolícka sekta, každý sektár. Ty by si aj Ježišovi povedal, že je falošný prorok, pretože trpí u seba Judáša, ktorý ho zradí. Takže jeho spoločenstvo s apoštolmi by pre teba bola babylonská neviestka. Ježiš by bol u teba vinný, pretože dopredu nevyhnal Judáša, zradcu. Je mi ťa ľúto, že si taký sektár, …More
Bajzo, tvoj problém je, že si sa rozhodol, že RKC je babylonská neviestka, to tvrdí každá protikatolícka sekta, každý sektár. Ty by si aj Ježišovi povedal, že je falošný prorok, pretože trpí u seba Judáša, ktorý ho zradí. Takže jeho spoločenstvo s apoštolmi by pre teba bola babylonská neviestka. Ježiš by bol u teba vinný, pretože dopredu nevyhnal Judáša, zradcu. Je mi ťa ľúto, že si taký sektár, že už nerozlišuješ dobro od zla.
RKC je v súčasnosti zvrchu ovládaná cirkevnými masonmi a Boh to do určitého času dovolil, pretože je to následok hriechu ľudí, čo odpadli od kresťanstva a RKC rovnako ako ty.
V skutočnosti je RKC dočasne ZAJATÁ a OKUPOVANÁ slobodomurármi, ktorí chcú zničiť TRADÍCU, MAGISTÉRIUM, SVIATOSTI a učenie o Novom zákone. Dojde v RKC k rozkolu, pretože nie všetci si toto budú želať. Ale nič to nemení na tom, že RKC je Cirkev, ktorá má pápežov od sv.Petra, ktorému dal Ježiš primát. Ježiš založil túto Cirkev, primát dal Petrovi a až potom bol napísaný Nový zákon. Takže kresťania uznávajú aj Tradíciu RKC, pretože bez nej by si nemal ani to Božie slovo, nakoĺko apoštoli Ježiša napísali Nový zákon.
Príde čas, keď Boh RKC očistí, ako to sľúbila Panna Mária vo Fatime, až to dožiješ, potom spoznáš, že si bol sektár...
Peter(skala)
Julius to vystihol, takže už len málo, čo dodať a predsa mi nedá zdôtrazniť jednu a stále tu istu chybu akej sa dopušťa aj Laci: neverí Božím prorokom!

Tu istu chybu robili farizeji a to iste robia aj dnes ludia, ktorí sice navonok hovoria zbožne ale akonahle sa maju konfrontovať s Božími prorokmi, tak vtedy sa ukazuje, že su na opačnej strane

Vždy to tak bolo, aj Biblia to dosvedčuje - Boží …More
Julius to vystihol, takže už len málo, čo dodať a predsa mi nedá zdôtrazniť jednu a stále tu istu chybu akej sa dopušťa aj Laci: neverí Božím prorokom!

Tu istu chybu robili farizeji a to iste robia aj dnes ludia, ktorí sice navonok hovoria zbožne ale akonahle sa maju konfrontovať s Božími prorokmi, tak vtedy sa ukazuje, že su na opačnej strane

Vždy to tak bolo, aj Biblia to dosvedčuje - Boží vs falošní proroci
Laco Bajzo
Július 7 To ,kto ovláda celú RKC a komu slúži celá RKC dnes nevidí len ten ,kto sa doteraz oslepoval,až úplne oslepol. Ak vám ani podpora celého plánu globalistov ,vrátane týrania náhubkami ,testami a vakcínami neotvorila oči,tak už sa tak nestane a to je dobre!
Nastal ten Písmom ,v 2Sol.2kap. predpovedaný odpad a Boh tých zradcov a zapredancov ,ktorí mali byť soľou zeme nebude očisťovať.Lebo …More
Július 7 To ,kto ovláda celú RKC a komu slúži celá RKC dnes nevidí len ten ,kto sa doteraz oslepoval,až úplne oslepol. Ak vám ani podpora celého plánu globalistov ,vrátane týrania náhubkami ,testami a vakcínami neotvorila oči,tak už sa tak nestane a to je dobre!
Nastal ten Písmom ,v 2Sol.2kap. predpovedaný odpad a Boh tých zradcov a zapredancov ,ktorí mali byť soľou zeme nebude očisťovať.Lebo soľ ,ktorá stratila chuť sa už nedá ničím osoliť a nehodí sa už na nič,len aby ju vyhodili von ,na hnoj a pošliapali. Oni hrešia proti Duchu Svätému ! Tieto hriechy už nebudú odpustené,preto nepríde čas keď ich Boh bude očisťovať,to sú len vaše zvrátené fantázie ,ale Boh príde s nimi už len zúčtovať!
Tak len blúznite až do konca!
Július7
Práveže to zle chápeš. Celú RKC neovládajú jej nepriatelia, ktorí sa do nej infitrovali,, teda slobodomurári v heriarchii. Je množstvo dobrých kňazov a RKC tvoria aj veriaci laici.
A nikto netvrdí, že s tými zlými i raz Boh nezúčtuje. Lenže ty dávaš všetkých, teda dobrých a zlých v RKC do jedného vreca a tvrdíš, že RKC sa už neočistí od zla, ale to sa mýliš.
To by Panna Mária vo Fatime nepovedal…More
Práveže to zle chápeš. Celú RKC neovládajú jej nepriatelia, ktorí sa do nej infitrovali,, teda slobodomurári v heriarchii. Je množstvo dobrých kňazov a RKC tvoria aj veriaci laici.
A nikto netvrdí, že s tými zlými i raz Boh nezúčtuje. Lenže ty dávaš všetkých, teda dobrých a zlých v RKC do jedného vreca a tvrdíš, že RKC sa už neočistí od zla, ale to sa mýliš.
To by Panna Mária vo Fatime nepovedala, že jej Srdce zvíťazí, keď nadíde čas určený Bohom , pričom Panna Mária je Matkou Cirkvi - teda RKC a Ježiš je hlavou RKC...Žiadna sekta nikdy nenahradí RKC. Obrodí sa i keby mala toĺko málo členov, ako na začiatku, keď vznikla prvotná Jeruzalemská Cirkev po smrti Krista s Petrom ,ako jeho primusom, ktorého určil sám Ježiš.
Peter(skala)
Laco... a čo navrhuješ?
čo konkretne by mal kresťan-katolik urobiť?
napíš konkretne kroky
Laco Bajzo
Július- To sú vaše bludné výklady slov Panny Márie :) Robíte ich podľa pravidla "čo sa babe chcelo,to sa babe snilo" :)
Ty máš aké kritéria na to ,kto sú tí "dobrí kňazi" v neviestke? :) Že hovoria jemne,sú takí milí,tolerantní ,pokojní ? :) :) :)
Keby v neviestke boli aj Kristovi sluhovia ,tak by sme ich všetci poznali,lebo by nemlčali ,ale kričali a varovali zverené stádo zo všetkých síl!
Nie …More
Július- To sú vaše bludné výklady slov Panny Márie :) Robíte ich podľa pravidla "čo sa babe chcelo,to sa babe snilo" :)
Ty máš aké kritéria na to ,kto sú tí "dobrí kňazi" v neviestke? :) Že hovoria jemne,sú takí milí,tolerantní ,pokojní ? :) :) :)
Keby v neviestke boli aj Kristovi sluhovia ,tak by sme ich všetci poznali,lebo by nemlčali ,ale kričali a varovali zverené stádo zo všetkých síl!
Nie sa hrali na sviatosti a chceli takto prečkať časy ,kedy vlci v rúchu baránčom trhajú zverené stádo! Aj mlčanie zrada a kto si che takto život zachrániť ,ten ho stratí.
Vy už nemáte hranicu,za ktorú by ste nešli! Už ste prijali a vo svedomí si ospravedlnili všetky ich bludy,zrady a herézy ,preto ste spoluvinníci a tiež znášate trest zaslepencov podľa Iz.29:9-14! A až do konca! Zaslúžite si to vy slepí vodcovia slepých!
Coburg
Vedenie Glorie TV sk robí chybu keď tu ponecháva tento hydepark a nemaže choré príspevky. To tu má byť o obrane pravej viery a poriadku, a nie o nejakej chorej "slobode prejavu"
Laco Bajzo
Falošný Coburg- ty a spol už máš svoju odmenu!
Často od veriacich počúvame ,že aj keď predstavitelia RKC hlásajú herézy a pomáhajú elitám s násilnou islamizáciou,falošnou pandémiou,očkovaním a celým zotročovaním národov , predsa len sú v tejto organizácii aj „dobrí kňazi“. Sú takí „ľudskí ,chápaví aj k obavám pred islámom, priateľskí ,milí atď.
Toto veriacim stačí ,aby sa pokojne plavili s Bergog…More
Falošný Coburg- ty a spol už máš svoju odmenu!
Často od veriacich počúvame ,že aj keď predstavitelia RKC hlásajú herézy a pomáhajú elitám s násilnou islamizáciou,falošnou pandémiou,očkovaním a celým zotročovaním národov , predsa len sú v tejto organizácii aj „dobrí kňazi“. Sú takí „ľudskí ,chápaví aj k obavám pred islámom, priateľskí ,milí atď.
Toto veriacim stačí ,aby sa pokojne plavili s Bergogliom a jeho chuntou na tom ich veľkom Titaniku k cieľu veľkého plánu architektov tohto sveta.
Hľadať v pokoncilovej RKC , organizácii ktorá zradila Boha a slúži globalistom tých "dobrých kňazov" je farizejské riešenie ,lebo práve vďaka tým "dobrým" ,ktorí sa tvária že je všetko ok a robia tej diablovej zberbe vlastne kulisy a vedú všetkých do spoločného satanistického náboženstva sa ich plán podarí.
Vďaka nim ide plán globalistov ako po masle. Zlo nepotrebuje viac ,len aby tí dobrí mlčali a ak ešte hrajú divadlo ,že je všetko ok, tak čo viac si môžu Boží nepriatelia priať. Zachovávajú rituály, ale podstata je už zradcami zmenená. „Ale tamto mali plniť a toto nezanedbávať“. Oni sú rovnakí zradcovia ako Tomáš Halík, alebo Bergoglio. Kresťan ,ktorý si vyberie túto cestu sa stáva protestantom voči Božiemu slovu ,lebo musí ignorovať všetky slová Písma ,ktoré nás varujú a zakazujú byť v jednote s tými, ktorí hlásajú iné učenie. "Nikto nemôže slúžiť dvom pánom! Alebo bude" .... "neťahajte jarmo s neveriacimi" a oni sú neveriaci ,lebo neveria Božiemu slovu! "Nemajte s nimi nič spoločného! Veď čo má spoločné svetlo s tmou ,alebo Kristus Beliálom- globalistami, moslimami ,budhistami atď??? Predstavitelia RKC ,ktorí dnes vo všetkom podporujú plány svetovej elity sú farizeji dnešnej doby. Ježiš nám prikázal: „Chráňte sa kvasu farizejov,lebo trocha kvasu nakvasí celé cesto!“ Akú odmenu dostanú od Boha takýto kresťania aj so svojimi „dobrými kňazmi“ keď predstúpia pred večného Sudcu s týmto potemkinovským kresťanstvom???
"Nemôžete piť z kalicha Pánovho ,aj z kalicha besov-týchto zapredancov v službách svetovej elity! Aj ten "dobrý kňaz" na každej omši hovorí slová "v jednote s našim svätým otcom Františkom" a nevaruje pred falošným učením pokoncilovej RKC –ekumenizmom a pripravovaným spoločným náboženstvom so židmi a moslimami! Teda všetci ,ktorí sa účastnia na ich omšiach a sviatostiach sú pred Bohom aj svetom v jednote s týmito heretikmi a zradcami a teda pod kliatbou podľa Gal.1:8-9) Všetci sú súčasťou tejto satanskej hry na kresťanstvo.

Teraz prichádza Boží trest
Július7
Bajzo, Bludné výklady slov Panny Márie ? To myslíš vážne ? Keď máš RKC po tom všetkom, čo si napísal za neviestku, tak je s tebou zbytočné o tom diskutovať a zostávaš vo svojej heréze a blude.
A kto ako bude potrestaný nechaj na Boha, pretože si od toho príliš ďaleko, aby si do problematiky správne videl.
Unam Sanctam SK
Laco Bajzo je heretik. Heretici nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi. A sme v posledných dňoch. Žiadne obnovenie nepríde. Neviestkou je sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorú kacír Bajzo zamieňa s RKC. vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/
Mira393
Fake News!
Laco Bajzo
Unam satanam :)
Ty si dal tým bludárikom korunu :)
Takže RKC bráni pravdu,varuje pred plánmi globalistov a pred sektov IIVat. koncilu ,nie je v jednote s Frantom talmudistom a tou sektou ? :) Sídli úplne na inom mieste? :)

Tí ,ktorí ti výklady tvojich bratov talmudistov uveria ,majú pred sebou riadny rébus :)
Až do súdneho dňa môžu rozmýšľať kto tvorí tú sektu a kto je tou v RKC skrytou a čusia…More
Unam satanam :)
Ty si dal tým bludárikom korunu :)
Takže RKC bráni pravdu,varuje pred plánmi globalistov a pred sektov IIVat. koncilu ,nie je v jednote s Frantom talmudistom a tou sektou ? :) Sídli úplne na inom mieste? :)

Tí ,ktorí ti výklady tvojich bratov talmudistov uveria ,majú pred sebou riadny rébus :)
Až do súdneho dňa môžu rozmýšľať kto tvorí tú sektu a kto je tou v RKC skrytou a čusiacou v neviestke :) :) :)
Ako to rozlíšia ,keď celý klér RKC je v jednote s Frantíkom a tou sektou IIVat. koncilu ,ty podvodník? :)
Unam Sanctam SK
Katolícka Cirkev existuje v zvyšku pravoverných katolíkov, t. j. tých, čo akceptujú všetky učenia KC a žiadne neodmietajú, medzi ktorých s výnimkou zvyčajne malých detí, ktoré nevedia, čo sa deje (nevedia o herézach atď.), všetci v jednote s Františkom nepatria. Lenže vy ste pyšný bludár a klamár, ktorý nemá šajnu o tom, čo je rímskokatolícka alebo katolícka Cirkev.
Trepifajksl
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Proroctvá hovoria počas celosvetových občianskych vojen, revolúcii,pohrom, katastrof a tesne pred 3 svetovou vojnou aj počas nej bude Svätý Stolec, pápežský úrad 2 roky prázdny a nebude žiadneho pápeža až po súde národov a Božích trestov keď príde svätá generácia tak vtedy bude svätý anjelsky pápež.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Laca Bajzu si netreba všímať je to brutálny heretik a diablov posol,ktorý chce oklamať ľudí,že neprídu Božie tresty,súd národov,svätá generácia,Kráľ - Cár Henri,svätý anjelsky pápež,skutočný pokoj a mier na 25 alebo 33 - 40 rokov. :)
Laco bajza verí,že už Cirkev zanikla a neexistuje a pri tom sám Ježiš Kristus povedal do konca sveta bude pretrvávať až do jeho 2 príchodu a pekelné brány Cirkev …More
Laca Bajzu si netreba všímať je to brutálny heretik a diablov posol,ktorý chce oklamať ľudí,že neprídu Božie tresty,súd národov,svätá generácia,Kráľ - Cár Henri,svätý anjelsky pápež,skutočný pokoj a mier na 25 alebo 33 - 40 rokov. :)
Laco bajza verí,že už Cirkev zanikla a neexistuje a pri tom sám Ježiš Kristus povedal do konca sveta bude pretrvávať až do jeho 2 príchodu a pekelné brány Cirkev nepremôžu. :)
2 more comments from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Laco bajza neverí prítomnosť Ježiša Krista v eucharistii atď. a plno ďalších veci,ktoré nebudem spomínať. :) Škoda reči.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
On musí byť ovládaní samotným diablom lebo normálny človek sa tak nechová a ani nešíri také zvrátenosti a klamstvá ako on. :)
Peter(skala)
kde sa píše o tom, že 2 roky bude prázdny papežský Stolec?
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
V plno proroctvach,ktoré som dal na svoj profil už neviem kde presne musíš si pozrieť,ale bolo to tam jasné napísané.
INGRID 22
Mozno na ziadnej operacii ani nebol.
Silvia Ivanová
súhlasím
Laco Bajzo
Žeby mali pripraveného ešte väčšieho zatratenca? :)
ekans
Dohnala
Josef Arimati
Tohle není papež, takže jeho rezignace nedává smysl.
Roberto 55
aj keby nebol ale zabera miesto....
Peter(skala)
Vedel by som si predstaviť, že by sa našiel nejaký týpek, čo by predstieral, že je nastupcom Františka, ale po tomto pápežovi bude jediným nástupcom svätý pápež, ktorého ustanoví za pápeža sv.Pavol a Peter, ked po Varovaní zostupia na Zem a v Ježišovom mene ustanovia nového pápeža.
webnode.sk/novy-papez/

Takže s tým odstupením to nebude také isté resp. že aj keby chcel, tak ešte stále bude …More
Vedel by som si predstaviť, že by sa našiel nejaký týpek, čo by predstieral, že je nastupcom Františka, ale po tomto pápežovi bude jediným nástupcom svätý pápež, ktorého ustanoví za pápeža sv.Pavol a Peter, ked po Varovaní zostupia na Zem a v Ježišovom mene ustanovia nového pápeža.
webnode.sk/novy-papez/

Takže s tým odstupením to nebude také isté resp. že aj keby chcel, tak ešte stále bude mať právomoc. Akurat, že by mohlo nastať sedevacante, čiže teoreticky by bolo miesto pre nového pápeža, ale prakticky by ho nikto nestihol vymeniť, nakolko po tomto pápežovi má byť papež ustaneovený sv.apoštolmi.
dalila
Keď o tom dopredu píšu, myslím že to bude somarina
Peter(skala)
su aj takí, ktorí zamerne širia dezinformacie, chytaju sa slovíčok a prekrutia tak, aby z toho bola senzacia, niečo nové, čo len tak v mediach nezaznie a ako prví, ktorí to prezentuju sa potom citia byť výnimoční.

Aj ked papež už davnejšie rozmýšľal o abdigacii a zrejme aj preto zvolil nových kardinalov, predsa ak by malo k niečomu takému dôjsť, mali by sme to počuť z jeho vlastných slov, resp. …More
su aj takí, ktorí zamerne širia dezinformacie, chytaju sa slovíčok a prekrutia tak, aby z toho bola senzacia, niečo nové, čo len tak v mediach nezaznie a ako prví, ktorí to prezentuju sa potom citia byť výnimoční.

Aj ked papež už davnejšie rozmýšľal o abdigacii a zrejme aj preto zvolil nových kardinalov, predsa ak by malo k niečomu takému dôjsť, mali by sme to počuť z jeho vlastných slov, resp. jeho citat a nie že niekto čosi začul
Coburg
On už svoju možnú abdikáciu raz niekde spomenul, zrejme nie len tak do vetra.
dalila
Pomaly pomaly.