Rekapitulácia: Vyloženie Najsv. Sviatosti je verejným obradom a nie súkromným prejavom zbožnosti ako adorácia. Vyloženie Sviatosti aj adorácia slúžia svojmu účelu - živiť a uchovávať ešte väčšiu …More
Rekapitulácia: Vyloženie Najsv. Sviatosti je verejným obradom a nie súkromným prejavom zbožnosti ako adorácia. Vyloženie Sviatosti aj adorácia slúžia svojmu účelu - živiť a uchovávať ešte väčšiu lásku k Tomu, ktorý je v nich reálne prítomný a pripravovať tak veriacich k plnšej účasti na stretnutí s Kristom v srdci eucharistického tajomstva, sprítomneného pri sv. omši, počas ktorého nás mystické Telo Kristovo a Jeho nevesta Cirkev vyzýva pridať sa k Nemu v prežívaní božského života Najsv. Trojice na slávu Boha a vo vzmáhaní sa vo svätosti.
Zdroje pre ďalšie štúdium:
Eucharisticum Mysterium (1967)
Redemptionis Sacramentum (2004)
Sacramentum Caritatis (2007)
lifenews.sk

LifeNews Slovakia | Správy, ktoré hýbu svetom | Adorácia a vyloženie Najsv. Sviatosti oltárnej

"Praktizovanie eucharistickej úcty k Najsvätejšej Sviatosti ... má veriacich privádzať k hlbšej účasti na paschálnom mystériu Krista v liturgii!"