Fileo

USA: aresztowano kapłana i kilku obrońców życia za akcję w obronie życia - Czas Męczenników

Ojciec Fidelis Moscinski, CFR i John Hinshaw – policja aresztuje ich za odmowę opuszczenia centrum aborcyjnego “ All Women’s Care ” w dniu 24 marca …
WYKLĘTY
"Jeśli w jakimś kraju niewinne bezbronne dziecko nie może czuć się bezpieczne to w tym kraju już nikt nie może czuć się bezpieczny" ś. p. Stefan Kardynał Wyszyński
Anieobecny
Czy na te kilka słów prawdy stać jeszcze naszych pasterzy...?
Anieobecny
...by głośno je wyrzec...
A nie w sercu swojem...
Weronika....S
Chrystusa prześladowano i tych co są wierni Jego nauce prześladuje się obecnie coraz częściej.