ľubica
2193.1K
ľubica
@crusader: výklad tohto úžasného zjavenia. Cirkev tak ako ju dnes poznáme - už nebude. Už dnes v podstate Cirkev neplní svoje poslanie sprostredkovateľa spásy a je rozdelená na Cirkev svetskú a Cirkev tradičnú. O málo času dopredu, toto rozdelenie bude ešte viditeľnejšie, pretože Cirkev svetská, začne tvrdo prenasledovať Cirkev tradičnú, ktorá sa stane Cirkvou skrytou - presne takou istou, akou …More
@crusader: výklad tohto úžasného zjavenia. Cirkev tak ako ju dnes poznáme - už nebude. Už dnes v podstate Cirkev neplní svoje poslanie sprostredkovateľa spásy a je rozdelená na Cirkev svetskú a Cirkev tradičnú. O málo času dopredu, toto rozdelenie bude ešte viditeľnejšie, pretože Cirkev svetská, začne tvrdo prenasledovať Cirkev tradičnú, ktorá sa stane Cirkvou skrytou - presne takou istou, akou bola na počiatku - prenasledovanou pre Krista, pravdu a evanjelium. Cirkev svetská vytvorí synkretickú cirkev spolu so všetkými náboženstvami, čo postupne krok za krokom koná od koncilu podnes. Človek dostane otázku - buď cirkev svetovú, alebo ateizmus. Cirkev svetová bude zahrňovať všetky náboženstvá. A tak kto by si nevybral svetovú cirkev ani ateizmus, musí zdôvodniť prečo a keď preto, lebo Kristus je jediný Spasiteľ - človek si podpíše rozsudok smrti!

Pápež sa vzdá svojho úradu, pretože v cirkvi svetovej nebude potrebný. Ale ako potom budú platiť slová Krista Pána, že zo svojou Cirkvou bude až do skončenia vekov? Bude - ale s Cirkvou pravou, prenasledovanou, ktorá sa neprispôsobí svetu, ktorá bude prenasledovaná horšie, ako bola Cirkev ranná. Písmo svedčí o malom počte spasených, kde Pán hovorí, že všetci by odpadli napokon od viery, tak strašné časy prídu na Cirkev, ale On skráti dni, aby stádočko vyvolených vydržalo do konca a bolo spasené. Modlite sa za svoju mučenícku smrť, aby ste neodpadli od viery - čas strašných zmien je blízko! Budúcim rokom sa udejú prevratné zmeny v spoločnosti a Európa a svet tak ako ho poznáme, prestane fungovať. 100 rokov od Fatimy. Pápež nezasvätil Rusko presne ako Francúzky kráľ nezasvätil Francúzko a tak 100 rokov od požiadavky z neba, hlava jeho vnuka skončila na gilotíne a Francúzko sa stalo ako prvý štát ateistickým. To sa stane nabudúci rok z Cirkvou.

Otázka zostáva ako to bude s pápežom. Pápež terajší by mal byť posledný podľa Malachiho. Bude mať prenasledovaná Cirkev pápeža? Je to jedna z možností, pretože pápež prenasledovanej Cirkvi za pomoci biskupov zasvätí Rusko a bude zastavené prenasledovanie katolíkov, Rusko sa stane katolícke. Iná možnosť je tá, že tento pápež nebol zvolený regulérne a tak príde posledný pápež Peter, za ktorého bude kruté prenasledovanie a tento Pápež sa postaví na stranu pravej Cirkvi a bude prenasledovaný Cirkvou svetovou.

Nechajme sa prekvapiť, hlavne zahoďme konečne svetské nezmysly a upadnime do prachu pokánia a neustálej modlitby - čas nášho vykúpenia je blízko!
4 more comments from ľubica
ľubica
neznalý Hoki, ktorý nevie že slová:Dnes sa v cirkvi - priamo vo Vatikáne - upelešil satan, pochádzajú s La Salettského zjavenia ...... 🥴 La Salette nie je príliš obľúbeným zjavením pre dnešnú Cirkev, pretože hovorí o kňazoch ako o stoke a o Ríme ako o sídle antikrista, ktorý úplne stratí vieru.
Nihil obstat : imprimatur.

Datura Lycii ex Curia Epli die 15 Nov. 1879
Vicarius Generalis, CARMELUS …More
neznalý Hoki, ktorý nevie že slová:Dnes sa v cirkvi - priamo vo Vatikáne - upelešil satan, pochádzajú s La Salettského zjavenia ...... 🥴 La Salette nie je príliš obľúbeným zjavením pre dnešnú Cirkev, pretože hovorí o kňazoch ako o stoke a o Ríme ako o sídle antikrista, ktorý úplne stratí vieru.
Nihil obstat : imprimatur.

Datura Lycii ex Curia Epli die 15 Nov. 1879
Vicarius Generalis, CARMELUS ARCH' COSMA
www.virgo-maria.org/…/La Salette-Lepi…
ľubica
La Salette nie je príliš obľúbeným zjavením pre dnešnú Cirkev, pretože hovorí o kňazoch ako o stoke a o Ríme ako o sídle antikrista, ktorý úplne stratí vieru.
Mojžiš predobraz Krista, Pápež, Kristov námestník na zemi.
Nihil obstat : imprimatur.
Datura Lycii ex Curia Epli die 15 Nov. 1879
Vicarius Generalis, CARMELUS ARCH' COSMA
www.virgo-maria.org/…/La Salette-Lepi…
ľubica
@Crusader SK z komentára: "Otázka zostáva ako to bude s pápežom. Pápež terajší by mal byť posledný podľa Malachiho. Bude mať prenasledovaná Cirkev pápeža? Je to jedna z možností, pretože pápež prenasledovanej Cirkvi za pomoci biskupov zasvätí Rusko a bude zastavené prenasledovanie katolíkov, Rusko sa stane katolícke. Iná možnosť je tá, že tento pápež nebol zvolený regulérne a tak príde posledný…More
@Crusader SK z komentára: "Otázka zostáva ako to bude s pápežom. Pápež terajší by mal byť posledný podľa Malachiho. Bude mať prenasledovaná Cirkev pápeža? Je to jedna z možností, pretože pápež prenasledovanej Cirkvi za pomoci biskupov zasvätí Rusko a bude zastavené prenasledovanie katolíkov, Rusko sa stane katolícke. Iná možnosť je tá, že tento pápež nebol zvolený regulérne a tak príde posledný pápež Peter, za ktorého bude kruté prenasledovanie a tento Pápež sa postaví na stranu pravej Cirkvi a bude prenasledovaný Cirkvou svetovou.
.....................................................................................
ja osobne sa prikláňam k tomu čo som napísala hrubo..... 🙏 a celý koment dám ako text, lebo je jasne a zreteľne napísaný/ pre toho kto chce počuť, resp. vidieť....
ľubica
vďaka Crusader, zdroj som dala na koniec článku ... časť tzv. kresťanov sa už vyjadrila ako sme mali možnosť si to prečítať.... hrubé a neslušné výrazy sú ich chlebíkom, tak nečudujme sa im... myslím si že to ani poriadne nečítali.... len kecajú ako na bežiacom páse.... ak by si chcel ešte dačo k tomu, daj mi odkaz do pošty: idem zavrieť komentáre... 🤗
Crusader SK
Tento článok je z našej stránky (pravykatolik.sk)a preto k nemu iba niekoľko poznámok. V prvom rade bude pokračovanie od kňaza teológa a filozofa Vincenta Petra Miceliho, ktorý venoval La Salette celý svoj život (1915-1991) a napísal odborné knihy, dôkazy a hlavne vyvracal mnohé ohovárania proti Melánii, podstrčené dokumenty ktoré sa v Cirkvi množili, pretože už vtedy Cirkev mala problémy s …More
Tento článok je z našej stránky (pravykatolik.sk)a preto k nemu iba niekoľko poznámok. V prvom rade bude pokračovanie od kňaza teológa a filozofa Vincenta Petra Miceliho, ktorý venoval La Salette celý svoj život (1915-1991) a napísal odborné knihy, dôkazy a hlavne vyvracal mnohé ohovárania proti Melánii, podstrčené dokumenty ktoré sa v Cirkvi množili, pretože už vtedy Cirkev mala problémy s pravdou a jej neposlušnosti voči nebesiam.

Tieto ohovárania a klamstvá sa nachádzajú aj tu v komentároch dolu - sú to tak povediac ,,otrepané" dôkazy proti La Salette. Cirkev nikdy La Salette neuzná v dnešnom veku, podobne ako nezverejní Fatimské proroctvo - konkrétne slová Panny Márie, pretože tieto veci sú namierené proti rozpadajúcej sa Cirkvi, ktorá onedlho bude vyzerať úplne inak.

Mnohí katolíci, ktorí stoja v protive La Salette ani netušia, že stoja proti samotnému nebu a samotnej Márii Panne, našej nebeskej Matke. Čo hovorí Micelino o zjavení v La Salette? Predbiehame článok ktorý vyjde onedlho - výklad zjavenia v La Salette a tak iba kúsok nahliadnime:

Na počátku dvacátého století se šiřitelé ateismu ze všech sil snažili potřít v Mexiku náboženství a latinskou civilizaci. Chtěli odtrhnout mládež od Církve, aby z ní vychovali bojovné ateisty, odsuzovali k vyhnanství biskupy a kněze, pořádali na ně hony jako na zvířata, nelidským způsobem vraždili katolíky, pronásledovali je a konali veřejné procesy se všemi, kteří statečné vydávali svědectví víre. Ale Panna, Přemožitelka kamenného boha-hada, stále přitahuje zástupy do své svatyně, kde je její mateřská láska utěšuje, posiluje, chrání a posvěcuje. Je to Panna Maria Guadalupská...

Boj na La Salette

Tatáž Panna drtí hlavu boha-hada i dnes. Činí tak na prosbu miliónů duší, které hledají její pomoc ve Fatime, Lurdech, La Salette, v Rue du Bac, v Paríži, v Římě a po celém světe. Přitom nepřestává všechny vyzývat k modlitbě a pokání, díky nimž s ní a jejím Synem spolupracujeme na přemožení království temnoty a smrti. Nepřestává rovněž konat bezpočet zázraku, uzdravujíc tisíce lidí, kteří se k ní utíkají, z nemocí duše i těla.

Možná lépe pochopíme Mariino vítězství nad ďáblem, podíváme-li se blíže na zuřivý boj, jaký se rozpoutal mezi ní a silami zla v La Salette. Jaká jsou fakta?

19. září 1846 se Panna Maria zjevila dvěma dětem: jedenáctiletému Maximinu Giraudovi a patnáctileté Melánii Calvatové, kteří pásli krávy na hoře poblíž La Saletty.

„Nuže, dítky moje, zvěstujte to všemu lidu mému."

Toto poselství je ale stále málo známe.
Proč? Protože asi žádné jiné poselství nebes se nesetkalo s takovým zarputilým odporem, a to navzdory příznivému přijetí, s nímž je přijali papežové Pius IX., Lev XIII. a sv. Pius X.

Melánie roku 1903 psala svému duchovnímu otci abbé Combemu:

Želbohu, biskupové, kteří vztahují poselství na sebe, se stali nepřáteli tohoto milosrdného poselství. Jednají jako velekněží, kteří odsoudili našeho božského Spasitele k smrti."

Pius IX. však biskupovi Grenoblu nařídil postavit na místě zjevení krásny kostel, Lev XIII. pak korunoval sochu Panny Marie a povýšil chrám do hodnosti baziliky.
Presto mnoho biskupu a kněží proti tomuto zjevení tvrdošijně bojovalo a zacházelo s dětmi nespravedlivě, či dokonce krutě. Nešetřili pomluvami na Melánii a Maximina, označovali je za duševně vyšinuté. Jejich postoj by se dal shrnout slovy: „La Saletta ano, lasalettské tajemství ne."

Tajemství, které bylo svěřeno Melánii, mélo být zveřejněno v patřičnou dobu. A když onen čas nadešel, tak všechny pekelné mocnosti vystoupily proti němu. Jeho obsah nám pomůže pochopit proč.

Príde výklad tohto úžasného zjavenia. Cirkev tak ako ju dnes poznáme - už nebude. Už dnes v podstate Cirkev neplní svoje poslanie sprostredkovateľa spásy a je rozdelená na Cirkev svetskú a Cirkev tradičnú. O málo času dopredu, toto rozdelenie bude ešte vyditeľnejšie, pretože Cirkev svetská, začne tvrdo prenasledovať Cirkev tradičnú, ktorá sa stane Cirkvou skrytou - presne takou istou, akou bola na počiatku - prenasledovanou pre Krista, pravdu a evanjelium. Cirkev svetská vytvorí synkretickú cirkev spolu so všetkými náboženstvami, čo postupne krok za krokom koná od koncilu podnes. Človek dostane otázku - buď cirkev svetovú, alebo ateizmus. Cirkev svetová bude zahrňovať všetky náboženstvá. A tak kto by si nevybral svetovú cirkev ani ateizmus, musí zdôvodniť prečo a keď preto, lebo Kristus je jediný Spasiteľ - človek si podpíše rozsudok smrti!

Pápež sa vzdá svojho úradu, pretože v cirkvi svetovej nebude potrebný. Ale ako potom budú platiť slová Krista Pána, že zo svojou Cirkvou bude až do skončenia vekov? Bude - ale s Cirkvou pravou, prenasledovanou, ktorá sa neprispôsobí svetu, ktorá bude prenasledovaná horšie, ako bola Cirkev ranná. Písmo svedčí o malom počte spasených, kde Pán hovorí, že všetci by odpadli napokon od viery, tak strašné časy prídu na Cirkev, ale On skráti dni, aby stádočko vyvolených vydržalo do konca a bolo spasené. Modlite sa za svoju mučenícku smrť, aby ste neodpadli od viery - čas strašných zmien je blízko! Budúcim rokom sa udejú prevratné zmeny v spoločnosti a Európa a svet tak ako ho poznáme, prestane fungovať. 100 rokov od Fatimy. Pápež nezasvätil Rusko presne ako Francúzky kráľ nezasvätil Francúzko a tak 100 rokov od požiadavky z neba, hlava jeho vnuka skončila na gilotíne a Francúzko sa stalo ako prvý štát ateistickým. To sa stane nabudúci rok z Cirkvou.

Otázka zostáva ako to bude s pápežom. Pápež terajší by mal byť posledný podľa Malachiho. Bude mať prenasledovaná Cirkev pápeža? Je to jedna z možností, pretože pápež prenasledovanej Cirkvi za pomoci biskupov zasvätí Rusko a bude zastavené prenasledovanie katolíkov, Rusko sa stane katolícke. Iná možnosť je tá, že tento pápež nebol zvolený regulérne a tak príde posledný pápež Peter, za ktorého bude kruté prenasledovanie a tento Pápež sa postaví na stranu pravej Cirkvi a bude prenasledovaný Cirkvou svetovou.

Nechajme sa prekvapiť, hlavne zahoďme konečne svetské nezmysly a upadnime do prachu pokánia a neustálej modlitby - čas nášho vykúpenia je blízko!
Stylita
La Saletta je příklad pravého zjevení, které ale ukazuje, že vizionáři mohou později vydat knihy, které jsou spekulací. A mohou potom poplést lidi i po tolika letech, pokud jim věří jako Písmu.
Souhlasím s ceskoslo , Garabandal, Vassula i Medjugorje jsou falešná zjevení.
Filofej
Výborný postreh,Mária. Biskup v Grenoble po preskúmaní zjavení a po ich uznaní vyhlásil: ÚLOHA DETÍ SKONČILA ZAČÍNA ÚLOHA CIRKVI.
A Cirkev jasne vyhlásením sv.Ofícia r.1915,jasne odmietla Melániine " haluze",ktoré v rozpore s poslušnosťou zverejnila.
Protestanti lubica a ceskoslo ak chcú byť katolikmi,tak majú poslúchať magistérium KC a to jasne svoj názor zverejnilo a Melániine výmysly odmietlo.
Maria Dubovska
ano. biskup Lecce mna zaujima jak lanský sneh na kilimandžáre, kedže zjavenie sa udialo v grenobli. capisci?
Maria Dubovska
Skrátka pôvodné zjavenie z roku 1846 má imprimatur. Neskôr Melánii proste prdlo v bedni a o 30 rokov produkovala roznu pseudomystiku . Rím ako Antikrista vyfabrikovala v roku 1879 a toto NIKDY nebolo súčastou povodných zjavení.
Okrem tohto produkovala rozne iné sprostosti - "posolstvá", cez ktoré sa osobne mstila ludom, ktorí jej v niečom nevyhovovali.
Filofej
Sväté ofícium v Ríme 23.12. 1915 sa od tohoto Melaniinho zverejneného tajomstva DIŠTANCOVALO a ZAKÁZALO ho šíriť.
Tu sa ukazuje, kto je Cirkvi poslušný a kto v šialenej honbe po senzáciách šíri klamstvá. Samotná Melánia sa pred smrťou vyslovila, že jej spisy by mali byť spálené.
Maria Dubovska
kto a kedy českoslo daval podla tvojho textu imprimatur? skracuj to, stačia tieto drobné udaje.
Samson1
Milá hento přestaň létat na koštěti a snes se na zem. Církev je mystické tělo Kristovo a jinak ho na zemi nenajdeš. Ju V Eucharistii, bratřích a sestrách, ve svátostech, ve slově Božím. Nakonec kde jsou dva a nebo tři v jeho jménu.
Maria Dubovska
nu? čo si nam to sem dal českoslo? kto a ked daval imprimatur? lebo to je asi podstatné v tých 250 000 riadkoch čo tam je. jednou vetičkou stačilo by.
Maria Dubovska
Toto proroctvo NEMÁ imprimatur. Toto tvrdenie patrí Lutherovi.
ľubica
Benedikt XVI. priznáva omyly koncilu, vysvetľuje čo sa v praxi stalo a prečo je Cirkev dnes v úpadku
One more comment from ľubica