CÓRKA MARYI
211.9K

JEZUS: Wszystkie demony z piekła przeklinają tę Misję, Moją ostatnią Misję na ziemi

JESUS: Every demon from Hell curses this Mission, My last on Earth

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 22 lutego 2014 roku, godz. 18.35

Moja szczerze umiłowana córko, z bólu powstanie radość, z rozpaczy – nadzieja, a z prześladowania – wolność, jeśli wszystko zostanie Mi oddane z pełnym zaufaniem i dla Chwały Boga.

Każda istota w Niebie, na ziemi i pod ziemią uklęknie przed Panem – wszyscy, bez wyjątku. Jednak człowiek, słaby i upadły, nie oddaje Chwały Bogu – nawet najbardziej pobożny i święty – jeśli nie ulegnie całkowicie Mojemu Ojcu przeze Mnie, Jego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa.

Dopóki duch zła będzie istniał na świecie, człowiek nie będzie godny stanąć przede Mną. Nie potraficie uklęknąć przede Mną, gdy przepełnia was wysokie mniemanie o sobie. Nie mogę was słuchać, gdy wykluczacie Mnie, stajecie się jak tyrani, gdy szatan wypełnia wasze umysły grzechami zmysłów. Tylko ci, którzy przybywają do Mnie czyści, pojednawszy się przedtem ze Mną, mogą być prawdziwie ze Mną zjednoczeni.

Gdy chodzicie jak królowie i rozkazujecie innym, gdy siedzicie na ziemskich tronach, nigdy nie możecie być Moimi sługami. Kiedy prawdziwie Mi służycie, bez względu na to, jaka jest wasza rola, zawsze będziecie mówili prawdę. Zawsze poznacie, że kiedy będziecie głosili Moje prawdziwe Słowo, to ono zawsze sprowadzi na was wiele krytyki. Wkrótce prawdziwe Słowo nie będzie już wypowiadane przez tych, którzy przenikają Mój Kościół na najwyższych szczeblach, udając, że Mnie kochają, ale w rzeczywistości Mną gardzą. A wobec tego wy, wierni, aby pozostać we Mnie i ze Mną, będziecie potrzebowali wiele odwagi.

Ilu z was ma tę odwagę? Jak wielu z was będzie w stanie znosić prześladowania, które nadejdą, kiedy będziecie głosili Prawdę? Zatem z ciężkim sercem muszę wam oznajmić, że wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzi Mnie – tak jak to zrobił Judasz. Dlatego, kiedy Moje święte Słowo zostanie tak zmienione, że stanie się pustym i jałowym naczyniem, wielu z was przyjmie tę fałszywą doktrynę. Tak wielu z was odrzuci tę Misję i odwróci się od Mojego Kielicha Zbawienia.

Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która pomoże wam pozostać wiernymi Mojemu Słowu.

Modlitwa Krucjaty 136
O zachowanie Twojego Słowa

Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo.

Żyć Twoim Słowem.

Głosić Twoje Słowo.

Przekazywać Twoje Słowo.

Daj mi siłę, abym strzegł Prawdy, nawet kiedy będę za to prześladowany.

Pomóż mi utrzymać Twoje Słowo żywym, gdy będzie zagłuszane przez Twoich wrogów.

Pozwól mi odczuć Twoją Odwagę, gdy będę przygnębiony.

Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy będę słaby.

Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy bramy piekielne będą miały nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli. Amen.


Wszystkie demony z piekła przeklinają tę Misję, Moją ostatnią Misję na ziemi. Będzie ona wymagać wielkiej odporności, ogromnej odwagi i głębokiej miłości do Mnie, waszego Jezusa, aby pozostać Mi wiernym. Najpierw upadną najsłabsi. Letni upadną jako następni, a wytrwają tylko ci, którzy będą czystego serca i nieustraszeni.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…mnie-kochaja-zdradzi-mnie-tak-jak-to-zrobil-judasz

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustyn…

_______________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Będzie ona wymagać wielkiej odporności, ogromnej odwagi i głębokiej miłości do Mnie, waszego Jezusa, aby pozostać Mi wiernym. Najpierw upadną najsłabsi. Letni upadną jako następni, a wytrwają tylko ci, którzy będą czystego serca i nieustraszeni."