CÓRKA MARYI
211.9K

JEZUS: Wszystkie demony z piekła przeklinają tę Misję, Moją ostatnią Misję na ziemi

JESUS: Every demon from Hell curses this Mission, My last on Earth KSIĘGA PRAWDY sobota, 22 lutego 2014 roku, godz. 18.35 Moja szczerze umiłowana córko …
CÓRKA MARYI
"Będzie ona wymagać wielkiej odporności, ogromnej odwagi i głębokiej miłości do Mnie, waszego Jezusa, aby pozostać Mi wiernym. Najpierw upadną najsłabsi. Letni upadną jako następni, a wytrwają tylko ci, którzy będą czystego serca i nieustraszeni."