Clicks993

Extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a vzbúrenci proti Bohu znovu zaútočili na Cirkev a veriacich v kostoloch

Extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a vzbúrenci proti Bohu znovu zaútočili na Cirkev a veriacich v kostoloch

Aj keď sa Bratislava nachádza podľa covid automatu (Covid Automat (20.9. – 26.9.) iba v oranžovej zóne, extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a vzbúrenci proti Bohu znovu tvrdo a nekompromisne zaútočili na Cirkev a veriacich.
V kostoloch opäť platia prísnejšie opatrenia ako v iných oblastiach spoločenského života. Nikde, ale len a len v kostoloch sú veriaci nútení po vzore ŠtB a ich prisluhovačov z radov Pacem in terris vypĺňať ponižujúce formuláre obsahujúce osobné údaje ako sú meno, priezvisko a telefónne číslo.

Je to až neuveriteľné, že v kostoloch sa napriek obmedzenému počtu veriacich musia vypĺňať akési povinné ponižujúce zoznamy účastníkov, ale napríklad v supermarketoch, kde denne prichádzajú tisíce, ba dokonca až desaťtisíce občanov Slovenskej republiky, tak tam sa žiadne povinné zoznamy účastníkov zhotovovať nemusia!

Podobné oveľa prísnejšie opatrenia boli určené na stretnutie s pápežom Františkom, kde najprv bolo možné sa zaregistrovať len ľuďom plne zaočkovaným proti ochoreniu Covid-19.

Zmena nastala až potom, čo sa na leteckom dni v Kuchyni rozdelili letisko na dve nezávislé zóny. Jedna bola určená len pre očkovaných, tá mala neobmedzenú kapacitu. A druhá zóna bola v režime OTP. Teda na leteckom dni sa mohli zúčastniť aj nezaočkovaní alebo otestovaní, i tí, čo chorobu prekonali.

Čo sa na stretnutiach s pápežom nedalo nijako zrealizovať, to sa na leteckom dni, niekoľko dní pred návštevou pápeža, v Kuchyni hravo zrealizovať dalo. Drvivá väčšina veriacich na Slovensku si už dávno všimla, že väčšina členov KBS si za obhajobu práv veriacich rukáv utrhnúť nedá, čo sa odrazilo aj na návštevnosti stretnutí veriacich s pápežom Františkom. Niet sa preto čomu čudovať, že na niekoľkohodinovom stretnutí s pápežom Františkom v Maďarsku bolo okolo 300 000 veriacich, kým na stretnutia s pápežom na Slovensku neprišla za štyri dni zrejme ani polovica z toho množstva čo v Maďarsku.

Kiež by si naši otcovia biskupi vzali príklad z vyznania spišského biskupa Jána Vojtaššáka: „Ja, spišský biskup Ján, odmietam slúžiť rozvratníkom Cirkvi, jej telo chránim svojím vlastným telom a tým starým srdcom nezlomným“. (F. Mikloško: Nebudete ich môcť rozvrátiť, Bratislava 1991)

Podľa môjho názoru, je to jasný dôkaz o tom, že ide o ďalší otvorený útok na Kristovu Cirkev a jej veriacich, ktorí sú aj tak už druhý rok terorizovaní, zastrašovaní, šikanovaní, gniavený a ponižovaní sanitárnou diktatúrou. Smutné je, že nikto z KBS proti takýmto represáliám namiereným proti veriacim v kostoloch, ako aj voči protestantizácii liturgických úkonov neprotestuje. Deje sa tak napriek tomu, že Ústava Slovenskej republiky, ako aj medzinárodné dohovory, kam patrí aj zmluva so Svätou stolicou, by mali zaručovať úplnú náboženskú slobodu a autonómiu Cirkvi.

Ešte stále nebola do kostolov na svoje pôvodné miesto vrátená svätená voda, ktorá má aj dezinfekčnú účinnosť, ale zvlášť hrubým a rafinovaným spôsobom bol prevedený útok na tisícročnú Tradíciu Cirkvi, ktorým je útok na nášho Pána Ježiša Krista prítomného v Eucharistii, a to vynucovaním prijímania Najsvätejšej sviatosti Oltárnej neúctivo – do rúk. V análoch sa bude navždy písať o tom, ako sa Cirkev na Slovensku vďaka kolaborácii so štátnym režimom v roku 2020 vzdala bez najmenšieho odporu práv svojich veriacich, cirkevnej Tradície a zvykov našich otcov.

Prorok Ezechiel v tejto súvislosti o. i. píše: „I budete vedieť, že ja som Pán podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo (zvyky) ste nezachovávali, ba konali ste podľa práva (zvykov) národov, ktoré sú okolo vás.“ (Ez 11, 12)

Boh ochraňuj Slovensko!
Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/9844
Hermenegild
A už máme prvé výsledky: Omše pre zaočkovaných a nezaočkovaných: Pretože kostolník, organista a spevák-žalmista sú neopichaní, kostol je na osamelom mieste vybavený zabezpečovacím zariadením, ktoré obsluhuje len farár a kostolník a farár má viac filiálok okrem farského kostola, očkovaní stáli pred zatvoreným kostolom, lebo pán farár príde tesne pred začiatkom z inej omše vo svojej farnosti. …More
A už máme prvé výsledky: Omše pre zaočkovaných a nezaočkovaných: Pretože kostolník, organista a spevák-žalmista sú neopichaní, kostol je na osamelom mieste vybavený zabezpečovacím zariadením, ktoré obsluhuje len farár a kostolník a farár má viac filiálok okrem farského kostola, očkovaní stáli pred zatvoreným kostolom, lebo pán farár príde tesne pred začiatkom z inej omše vo svojej farnosti. A pravda sú nespokojní, lebo omša je len "odrapotaná" bez organu aj v nedeľu oproti neopichaným. Takto diabol sofistikovane pracuje. Základ nemôže byť, lebo v kostole by bolo len 6 ľudí namiesto 40 neopichaných a 60 opichaných.
Hermenegild
Keď sú výnimky, napr. sociál. poisťovňa atď., prečo biskupy nepožiadajú, že výnimku majú aj kostolník, organista, zbormajster, kvetinárka, miništrant v každom režime? Veď tí sú potrební pri každej sv. omši a majú svoje poslanie, ktoré ich oddeľuje od ostatných laikov. Napr. organista je fakticky sám za organom len s mikrofónom. Ak má speváka, ten je zas sám v spoločnosti so svojim mikrofónom.
johanika
teraz sa vrátil môj manžel zo svätej omše a opýtala som sa ho, či musel vypísať tlačivo s menom a kontaktom. On povedal, že prišla za ním kostolníčka a prosila ho, aby to vyplnil. Povedala mu, že v kostole je veľa udavačov a keď to nevyplní, kostol dostane pokutu 20.000,-EUR.
Keď sa nad tým zamyslím, akým právom zoberie štát moje peniaze kostolu, ktorý je financovaný len mojimi prostriedkami? …More
teraz sa vrátil môj manžel zo svätej omše a opýtala som sa ho, či musel vypísať tlačivo s menom a kontaktom. On povedal, že prišla za ním kostolníčka a prosila ho, aby to vyplnil. Povedala mu, že v kostole je veľa udavačov a keď to nevyplní, kostol dostane pokutu 20.000,-EUR.
Keď sa nad tým zamyslím, akým právom zoberie štát moje peniaze kostolu, ktorý je financovaný len mojimi prostriedkami? Kńaz dostáva peniaze od štátu, ale kostol, fara?
apredsasatoci
Podpísal to?
johanika
Ja dúfam, že nie, lebo hneď som mu povedala, že prečo neodišiel... Bola som dosť nahnevaná...
apredsasatoci
Múdro!
1. Nie je akýkoľvek dôvod na pokutu.
Pani kostolnicka klame!
Pozor na takýchto hadov!
2. Rkc je nezávislá!
Marieta Ria
Ľudia sa na sv. omši dosť poznajú, aj kňaz si pozná svojich, to je úplný blud... To kde sa takto nahlasuje...Tu neplatí ochrana osobných údajov GDPR, čo sa všade pri všetkom podpisuje, odsúhlasuje? Hovorím, že aj Pacem in terris by sa červenala, toto ani nenapadlo komunistov za najtvrdšej totality! Keď nezavrú kostoly, tak každého spisujú?? U nás to robia zatiaľ len Piaristi, v iných kostoloch …More
Ľudia sa na sv. omši dosť poznajú, aj kňaz si pozná svojich, to je úplný blud... To kde sa takto nahlasuje...Tu neplatí ochrana osobných údajov GDPR, čo sa všade pri všetkom podpisuje, odsúhlasuje? Hovorím, že aj Pacem in terris by sa červenala, toto ani nenapadlo komunistov za najtvrdšej totality! Keď nezavrú kostoly, tak každého spisujú?? U nás to robia zatiaľ len Piaristi, v iných kostoloch zatiaľ v pohode...
Dr. Balák by im povedal apel do svedomia... naši pastieri (česť výnimkám) vo veľkom posluhujú vládnej moci, bez akéhokoľvek odporu... Nemôžem stráviť túto servilitu - tí, ktorí majú chrániť svoje stádo, ho nechávajú napospas vlkom!
Ako to krásne povedal jeden kňaz (aj tu na gtv zverejnená kázeň) - beda pastierom, ktorých vlci chvália! Tým je vyjadrené všetko!
Metod
Marieta Ria, opäť trefné!
Piaristi v Trenčíne? 1960 som tam maturoval!
dyk
Proroctvá o Poľsku:
(v poľštine)
youtu.be/2p2WWQkKzso
Hermenegild
Veď sám Lengvarský sa na TA 3 vyjadril, že trasovanie je v 3. vlne nemožné pre charakter choroby. A ešte nech predloží MZ dôkazy a štatistiku, koľko ľudí sa nakazilo v 1. vlne na bohoslužbách.
Marieta Ria
U nás sa takéto štatistiky nevedú, ani ich nezaujíma (falšuje sa, ututláva) koľkí zomierajú po očkovaní - veď oni by zomreli aj tak...
Do kostola chodia ľudia až úzkostlivo dodržiavajúci všetky nariadenia, lebo im to kňazi prednášajú ako homíliu, akí majú byť zodpovední a vydávať svedectvo(!!!) Dnes je vydávanie svedectva nie o viere, ale o covid opatreniach, tie sú najdôležitejšie...

Skúsenos…More
U nás sa takéto štatistiky nevedú, ani ich nezaujíma (falšuje sa, ututláva) koľkí zomierajú po očkovaní - veď oni by zomreli aj tak...
Do kostola chodia ľudia až úzkostlivo dodržiavajúci všetky nariadenia, lebo im to kňazi prednášajú ako homíliu, akí majú byť zodpovední a vydávať svedectvo(!!!) Dnes je vydávanie svedectva nie o viere, ale o covid opatreniach, tie sú najdôležitejšie...

Skúsenosť z dneška - syn musí každý týždeň prísť otestovaný na VŠ, aj na intráky. Minulý týždeň - chlapec, ktorý covid prekonal a dal sa zaočkovať, je teraz pozitívny. Ostatní prišli s negatívnymi testami do školy, ale automaticky museli ísť všetci do karantény a po určených dňoch opäť na PCR test - o čom toto je??? Tak jeden má nádchu (rozumej Delta variant) a ostatní zdraví musia do karantény!! Realita dnešných dní...
Metod
Musíme vydržať ešte istý čas, kým Satan môže škodiť, potom príde rozhodné DOSŤ od Nebeského Otca!
johanika
Ja si myslím, že toto je len začiatok. Získanie každej duše pre diabla je dobré. Situáciu ešte vyostrí.
Vie mi niekto povedať, čo sa chystá na Kube, keď bola v nedeľu v kostoloch zbierka pre Kubu?
Marieta Ria
johanika, správna otázka...
zachytila som, že vraj pre chudobných, tuším nejaká tam fungujúca rehoľa požiadala, ale kto vie...
Laco Bajzo
Metod- Len čakajte :) budete prekvapení :)
johanika
Žeby nejaký "správny prevrat"?