Janko333
528
Panna Mária Milosrdná 24. september v liturgickom kalendári: V Barcelone, v noci 1. augusta 1218 svätému Petrovi Nolascovi zjavila Panna Mária v sprievode anjelov a svätých oblečená v bielom rúchu …More
Panna Mária Milosrdná 24. september v liturgickom kalendári: V Barcelone, v noci 1. augusta 1218 svätému Petrovi Nolascovi zjavila Panna Mária v sprievode anjelov a svätých oblečená v bielom rúchu, a vyzvala ho, aby založil rehoľu zameranú na vykupovanie kresťanských zajatcov z rúk moslimov.

Sv. Peter strávil noc v modlitbe a potom sa stretol s Raymondom de Peñafortom, jeho spovedníkom a neskôr s kráľom Jakubom I. Aragónskym, pričom obaja vyhlásili, že mali rovnakú víziu.

Panna Mária Milosrdná, Panna Mária de Mercede, alebo Panna milosrdenstva je titul Panny Márie spojený so založením Rádu Preblahoslavenej Panny Márie Milosrdnej (alebo Rád Panny Márie Výkupnej ) v roku 1218. Okrem zvyčajných troch rehoľných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti zložili Mercedariáni aj štvrtý sľub a to, že sa v prípade nutnosti ponúknu ako rukojemníci za kresťanských otrokov, ktorým hrozí strata viery.

Mercedariáni šírili a šíria úctu k Panne Márii Milosrdenstva, najmä v Španielsku a Latinskej Amerike. Milosrdná Panna Mária je vždy znázornená v bielej farbe so škapuliarom rovnakej farby a červeno-zlatým erbom prevýšeným bielym krížom vo výške srdca, v ruke drží škapuliar Panny Márie Milosrdnej a okovy resp. žezlo; ak má na rukách Ježiška, aj on môže držať škapuliar.

Pápež Pavol V. ustanovil sviatok milosrdenstva, ktorý ustanovil v auguste, potom v roku 1696 pápež Inocent XII. rozšíril sviatok na celú Cirkev a stanovil ho na 24. septembra. Sviatok Panny Márie Milosrdnej je 24. septembra.

Pán Ježiš žiada aby sa svet zasvätil jeho Najsvätejšiemu Srdcu a Panne Márií
Zasvätenie Božskému Srdcu a Panny Marie

Panna Mária Milosrdná, oroduj za nás! Valdis Grinsteins - Zjavenia v Akite 1.časť - prichádza koniec jednej epochy?

Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Záchrana Prahy pred švédskym vojskom Marián…

Moc mena Panny Márie

Opakujeme chybu z minulosti
Pán Ježiš už raz žiadal i zasvätenie Francúzska Jeho Božskému Srdcu. Povedal tak sv. Márii Margite Alacoque: „Daj vedieť najstaršiemu synovi môjho Srdca (kráľovi), že ako jeho časné narodenie bolo získané následkom pobožnosti k zásluhám môjho svätého Detstva, rovnakým spôsobom dosiahne svoje narodenie k milosti a večnej sláve svojím zasvätením, ktoré urobí môjmu Božskému Srdcu, ktoré si želá triumfovať nad veľkými tohto sveta. Praje si kraľovať v jeho paláci, byť namaľované na jeho zástavách a byť vyryté na jeho zbraniach, aby zvíťazil nad všetkými svojími nepriateľmi.“
Kráľ Ľudovít XIV. nezasvätil Francúzsko Božskému Srdcu. Neurobil tak ani jeho syn a ani jeho vnuk. Preto nepriatelia Francúzska a Cirkvi zvíťazili. Presne sto rokov na deň, 17. júna 1789 bol francúzsky kráľ zbavený svojej moci Tretím stavom francúzskej revolúcie a štyri roky neskôr bol verejne popravený gilotínou.
Aký to má súvis so súčasnou situáciou? 13. júna 1929 sa zjavuje Panna Mária sestre Lucii z Fatimy v jej kláštore v Tui a žiada zasvätenie Ruska: Prišla chvíľa, v ktorej Boh žiada Svätého Otca, aby urobil a nariadil, aby v spojení s ním a v tom istom čase všetci biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, sľubujúc, že ho obráti kvôli tomuto dňu modlitby a celosvetového zadosťučinenia.
V auguste 1931 sa Lucii zjavil Ježiš a povedal: „Daj vedieť mojim služobníkom, že budú nasledovať príklad kráľa Francúzska pre oddialenie vykonania môjho príkazu, ako on, budú ho nasledovať v nešťastí.“ Francúzsky kráľ bol zbavený svojej moci presne 100 rokov od kedy mal zasvätiť Francúzsko Božskému Srdcu. 100 rokov od zjavení vo Fatime, kde sa spomína žiadosť zasvätenia Ruska už uplynulo.

Radšej neskoro ako nikdy
13. júla 1917 Panna Mária povedala: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate určité obdobie mieru.“
25. marca 1984 v posolstve v Modrej knihe hovorí: „Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami.“

Ďalšie upresnenie nám povedal rímsky stigmatizovaný mystik Antonio Ruffini, ktorého si vysoko vážil aj pápež Pius XII. R. 1990 boli u neho na rozhovor kňazi z hnutia časopisu Fatimských Križiakov.
P. Pavol Kramer sa bez okolkov opýtal Antonia: „A čo zasvätenie Ruska? Je to pápež Ján Pavol II., ktorý zasvätí Rusko?“ Odpovedal: „Nie, nie je to Ján Pavol II. Ani to nie je jeho najbližší nástupca, ale až ten ďalší. Ten zasvätí Rusko.“ To znamená, že to bude Benediktov nástupca – pápež František.
Pravdepodobne po zasvätení Ruska, v čase krvavých udalostí a zosilnených modlitieb Svätý Duch mocne zasiahne a Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

O aké „krvavé udalosti“ ide? Terorizmus, vojna, prenasledovanie, invázia, alebo ich kombinácia? Veľmi veľa bude závisieť od nášho osobného i spoločenského obrátenia, pokánia a zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu našej Sedembolestnej a od vytrvalej jednomyseľnej modlitby, podobne ako v prípade Portugalska.
(Storočnica Fatimy a jej odkaz, Václav Kocian, JAS 2017)

* * *
Fatimské zjavenia nám na jednej strane ukazujú desivú závažnosť celosvetovej situácie a pravé príčiny prejavov zla vo svete. Na druhej strane nám poskytujú prostriedky, pomocou ktorých sa môžeme pozemským a večným trestom, ktoré nás čakajú, vyhnúť. Týmito prostriedkami sú: obrátenie, zanechanie akéhokoľvek hriechu a hriešneho života, pravidelné pristupovanie k sviatostiam (najmä sv. spoveď, každodenné sv. prijímanie…), každodenná modlitba sv. ruženca, adorácia, čítanie Svätého Písma, pôst a iné skutky pokánia, pobožnosť svätej hodinky, prvých piatkov a sobôt – ako odčinenie za urážky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Boj o našu spásu nekončí. Napriek tomu, že dlho očakávané zasvätenie Ruska prinesie pre svet požehnanie, k celkovému víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie musí prispieť každý jeden z nás.
Ľuďom v Starom zákone posielal Boh prorokov. Dnes sa nám prihovára prostredníctvom samotnej Kráľovnej prorokov. Čo teda môžeme povedať, keď si preštudujeme všetko, čo Panna Mária hovorí? Jediné vhodné slová sú tie, ktoré povedal náš Pán v evanjeliu
:
„Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ (Mk 4, 23)
Odkaz z Fatimy: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni celý svet - Slovenský dohovor za rodinu