Clicks1.1K

Aký je tu problém?

csk.cartoon
4
Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsIcydhrkwge
Joske
Je jisté, že tento let skončí katastrofou. Bergoglio je člověk, který ohrožuje spásu milionů lidí.
Theodorá-Máriá
Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
Píše:

apredsasatoci
Tá žena je Panna Maria, Matka cirkvi.

Velmi se mýlíš. Je to Izrael jak SZ tak NZ.
Dana22
správy z bojiska

Agenda 2030

voxpopuliblog.cz/agenda-2030-tvu…

Agenda 2030 – tvůrci nyní zhodnotili své zrůdné plány, lidstvo lze lehce ovládnout

Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality …More
správy z bojiska

Agenda 2030

voxpopuliblog.cz/agenda-2030-tvu…

Agenda 2030 – tvůrci nyní zhodnotili své zrůdné plány, lidstvo lze lehce ovládnout

Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030. A nejspíš ne náhodou nedávno uzavíraly neziskovky smlouvy s řeckými pronajímateli ubytovacích kapacit pro invazisty do toku 2025, resp. 2030. Ano, po celé následující desetiletí má docházet k mohutným přesunům lidí z nekompatibilních kultur do Evropy. I to je jedna ze součástí plnění Agendy 2030 s jejímž urychlením a úpravami se nyní počítá.
Co je zač tento dokument z roku 2016, přijatý většinou vlád (včetně naší)? Dokument, který může zdánlivě navozovat dojem, že zde jde především o zlepšení života nejchudších lidí na planetě? Nicméně při bližším prostudování zjistíte, že jeho cílem je globalizace, stěhování lidí z chudších zemí do těch bohatších, které tím nakonec samy zchudnou. A především pak v důsledku toho dojde k postupnému rušení národních států a jednotlivých národů.
Proto, aby mohly být národní státy Evropy zrušeny, byla založena EU. Globalizace totiž svědčí nadnárodním korporacím na ni napojeným. Aby šla likvidace národních států lépe, pak je nutno obyvatelstvo obměnit, nastěhovat sem jednak masy lehce manipulovatelných lidí, na druhé straně pak zajistit, aby i nastupující generace Evropanů se necítily být patrioty, ale kosmopolity. To jsou přesně ti mladí euroobčané, kteří se již nikde necítí doma.
A nyní konkrétně, co je původní Agenda 2030 a jaké jsou hlavní v dokumentu stanovené cíle?
Konec chudoby – konec chudoby ve všech jejích podobách a všude
Zajistěte dostatek jídla, zajistěte bezpečnost potravin a lepší výživu a podporujte udržitelné zemědělství
Zdravý život pro všechny – zajistěte zdravý život pro všechny lidi všech věkových skupin a propagujte jejich pohodu
Vzdělávání pro všechny – zajistěte inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a propagujte příležitosti pro celoživotní učení pro všechny
Genderová rovnost – dosáhnout rovnosti žen a mužů a zmocnit všechny ženy a dívky k sebeurčení
Voda a hygiena pro všechny – zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienu pro všechny
Udržitelná a moderní energie pro všechny – zajistěte přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
Udržitelný hospodářský růst a slušná práce pro všechny – podpora udržitelného, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a slušné práce pro všechny
Odolná infrastruktura a udržitelná industrializace – budování odolné infrastruktury, podpora široce založené a udržitelné industrializace a podpora inovací
Snížit nerovnost – snížit nerovnost v zemích a mezi nimi
Udržitelná města a osady – učinit města a osady inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
Udržitelná spotřeba a výrobní metody – zajišťují udržitelnou spotřebu a výrobní vzorce
Přijměte okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům
Ochrana a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů
Chránit půdní ekosystémy – chránit a obnovovat půdní ekosystémy a podporovat jejich udržitelné využívání, udržitelně hospodařit s lesy, bojovat proti dezertifikaci, ukončit a zvrátit degradaci půdy a ukončit ztrátu biologické rozmanitosti
Mír, spravedlnost a silné instituce. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, umožnit všem přístup ke spravedlnosti a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
Posílit způsoby provádění a globální partnerství – posílit prostředky provádění a vyplnit globální partnerství pro udržitelný rozvoj novým životem
Důsledky a možnosti plnění Agendy 2030 jsem zmínila už výše. Tedy ať se to možná někomu jeví sebelépe, Evropu a jiné rozvinuté části světa by měla právě agenda 2030 dostat na úroveň rozvojových zemí, budou-li tyto země nuceny neomezeně přijímat vetřelce z těch nejchudších zemí jen proto, aby se vymýtila chudoba.
V bodech výše můžete najít nejen boj s chudobou, který je v místech, kde se chudoba vytváří, už vzhledem k přemnožení tamních obyvatel a nižšímu IQ nemožný. Jejich chudoba se pak řeší stěhováním například do Evropy. Hned několika body se prolíná zelený úděl. Ať už se jedná o bod 7 (zelené zdroje energie), který způsobí výpadky elektrické energie, k nimž nebudou dostačovat při přelidněné planetě přírodní zdroje nebo bod 13, což není nic jiného, než neustále proklamovaná uhlíková neutralita a s ní související omezení spalovacích motorů, ale i omezení dopravy a přecházení na elektromobilitu.
Za jednotlivými body pak můžeme vyčíst snížení spotřeby masa či omezení zemědělské výroby. Každopádně hraje především současná koronavirová panika do karet právě Agendě 2030 – výrazný pokles použití hotovosti (údajně infikované peníze), omezení letecké a vůbec dálkové dopravy a cestování (a už je tu plnění dalších bodů), značné zchudnutí bohatších částí světa a stále nekončící stěhování Afriky do Evropy.
Body samozřejmě nezapomínají ani na současnou genderovou ideologii a v nastávajících dnech vytvářená “dluhová unie” pak skvěle odpovídá bodu 10 podobně jako fakt, že koronašílenství a jeho důsledky zasáhly především bohatší země. Je zajímavé, že chudé rozvojové země toto šílenství nezasáhlo vůbec či jen okrajově. Tím tedy dojde k srovnání světového “bohatství” – chudé země zůstávají chudými, bohaté rapidně zchudnou, o to se ostatně postará již dávno plánovaná a proklamovaná druhá vlna.
I přes zásadní propad evropských ekonomik zde není žádná snaha omezit muslimskou invazi ze zemí Blízkého východu a Afriky. Naopak, OSN i EU připravují další dokumenty a pravidla, která by invazi nejen i nadále podpořila, ale především by zajistila rovnoměrné rozmístění vetřelců po celé Evropě. Nekončí ani podpora promigarčních neziskovek a to nejen ze strany EU a národních států, ale také ze strany jejich hlavních sponzorů z nadnárodních globalistických struktur.
Svět – a především pak Evropa – tedy jede přesně podle plánu a vše, co se během letošního roku děje, do toho zapadá. Všimněte si také nezvykle častých fúzí korporací. I to ke globalizaci patří a také nám signalizuje fakt, že právě majitelé korporací jsou těmi, kdo světové dění skutečně ovládá. Organizace jako OSN, WHO či EU jsou pak jen jejich prostředkem, institucemi, které sdružují slouhy těch, kdo světu skutečně vládnou.
A nyní to nejdůležitější. Je to asi měsíc, kdy došlo vzhledem k předchozí “koronakrizi” k další výzvě plnění Agendy 2030 v tomto dokumentu,
který potvrzuje, že většina občanů je velmi lehce manipulovatelná a umožní tak stanovených cílů poměrně rychle dosáhnout. Cituji alespoň velmi krátký výňatek z textu nového dokumentu k Agendě 2030, který hovoří za vše:
“Tato krize odhalila slabiny našich systémů a nyní nám dává příležitost přehodnotit a obnovit silnější základny pro budoucnost. Proto nyní je více než kdy jindy čas jednat společně o udržitelných řešeních, která zahrnují všechny zúčastněné strany a odvětví. Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu. Je třeba se poučit z minulých měsíců a změn v chování, které lze učinit směrem ke společným cílům. “
A v dalším výňatku jsou dokonce vedeny úvahy o tom, že by mohlo být cílů dosaženo v nastávající situaci rychleji, než se původně plánovalo:
“Krize poskytne příležitost pracovat na taktice a prostředcích ke konečným cílům. Stále konkrétněji bude zapotřebí místní a regionální zapojení, doufajíc v inkluzivní víceúrovňovou správu. Jednat na úrovni nejblíže občanům znamená jednat rychleji. Desetileté okno, které nám zbývá, je naší příležitostí jednat.”
Akční plán bude ukončen dvoudenní konferencí v červnu 2021. Touto větou končí dokument, který jasně ukazuje, že se má během následujícího roku ve věci Agendy 2030 leccos změnit. Asi právě proto, že tzv. COVID-19 potvrdil, že většinu lidí lze zmanipulovat k čemukoli. Alespoň to je patrné z dokumentu, vydaném v minulých týdnech tvůrci Agendy 2030.
Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.
Tato věta z nového zhodnocení plnění Agendy 2030 s ohledem na zavedené restrikce v době vyhlášené pandemie, kdy se potvrdilo, že lze masy velmi lehce ovládnout, snad hovoří za vše. Lidé jsou ochotni udělat cokoli, k čemu je navedeme. Samozřejmě pod příslibem jejich vlastního dobra. Konference k ukončení akčního plánu Agendy 2030 bude za rok. Pak se ptám: “Proč na ukončení akčního plánu čekají rok? Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové (j)elity připravily??

5
/ 5 ( 3 votes )
(Visited 334 times, 19 visits today)

Srbsko vysílá k hranicím armádu, aby chránila místní před invazisty, Maďarsko pomáhá Řecku
voxpopuliblog.cz/saudska-arabie-…
Dana22
preklad textu bol robený cez translator

Brazília

katholisches.info/…/brasiliens-trag…

31. júl 2020
Brazílska tragédia - 152 biskupov útočí priamo na prezidenta Bolsonara
Claudio Hummes, guvernér pápeža Františka

Brazílski katolícki biskupi hľadajú otvorenú konfrontáciu s prezidentom Jairom Bolsonarom. Najväčšia krajina v Latinskej Amerike má 277 diecéz. 152 biskupov podpísalo „Chartu …More
preklad textu bol robený cez translator

Brazília

katholisches.info/…/brasiliens-trag…

31. júl 2020
Brazílska tragédia - 152 biskupov útočí priamo na prezidenta Bolsonara
Claudio Hummes, guvernér pápeža Františka

Brazílski katolícki biskupi hľadajú otvorenú konfrontáciu s prezidentom Jairom Bolsonarom. Najväčšia krajina v Latinskej Amerike má 277 diecéz. 152 biskupov podpísalo „Chartu Božiemu ľudu“ proti hlave štátu, ktorá je zároveň hlavou vlády. Dokument navrhli niektorí biskupi, ale rovnako mohol pochádzať z radikálneho ľavicového fóra v São Paule, ktoré vytvorila v roku 1990 Brazílska socialistická robotnícka strana (PT) a Kubánska komunistická strana (PCC). Odráža nebývalú tragédiu, ktorá trpí najväčšou katolíckou krajinou na svete.

Katolícka hierarchia Brazílie je formovaná prívržencami marxistickej teológie oslobodenia. Tento intelektuálny pôvod bol zakrytý novými pojmami a vlastnými označeniami od kolapsu komunistického východného bloku, ale jasne to znie v dokumentoch, ako je ten, ktorý je teraz predstavený. 152 biskupov, ktorí ju podpísali, sa zjavujú prostredníctvom teologickej frazeológie oslobodenia, ktorá je v nej uvedená. Pojem teológia oslobodenia samotná slúži kamufláži od svojho vzniku pred 50 rokmi, aby sa predišlo pojmu marxizmus a jeho odvodenia, čo je v cirkevnom kontexte neprijateľné.

Ľavicový Folha de S. Paulo včera umiestnil dokument biskupov na titulnú stranu. V Brazílii tento denník preberá úlohu prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý má New York Times v Spojených štátoch proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi: vedie médiá, ktoré sú vo vojne, s vlastnou hlavou štátu.

Biskupi obvinili Jaira Bolsonara, ktorý bol zvolený za prezidenta v decembri 2018 tak prekvapivo ako Donald Trump v novembri 2016, za jeho vládnu politiku založenú na „ekonomike, ktorá zabíja“. Preto biskupi od novembra 2013 prevzali vyhlásenie pápeža Františka z jeho apoštolskej exhortácie Evangelii. Vyvolávajú Františka, čo je nepochybne pravda. K útoku tejto závažnosti mohlo dôjsť iba so vedomím a súhlasom vedúceho cirkvi.

Brazília je už niekoľko rokov na čele pápežskej agendy vďaka amazonskej synode. „Kostol s amazonskými koreňmi“ je pre Santa Martu príliš dôležitý na to, aby umožnil čelný útok proti legitímnej vláde častí episkopátu sám. Zaručuje to kardinál Claudio Hummes, arcibiskup Emeritus v Sao Paule, osobný priateľ Františka. Hummes je tiež ústrednou postavou amazonskej synody a nového „kostola s amazonskými koreňmi“. Koncom júna bol menovaný za predsedu zlovestnej novovytvorenej amazonskej cirkvi, ktorá má byť novým „demokratickým“ modelom miestneho vedenia cirkvi ako náhrada za dnešnú biskupskú konferenciu. Hummes má tiež úzke väzby na Folha de S. Paulo a brazílsku robotnícku stranu, ktorá v Brazílii zohráva úlohu Demokratickej strany v Spojených štátoch. Hummes je predovšetkým prvým, ktorý podpísal „Chartu Božiemu ľudu“.

Kardinál je od roku 2013 pápežovým guvernérom v Brazílii.

Skutočnosť, že biskupský útok na Bolsonaro mal byť pôvodne uverejnený 22. júla, tiež hovorí o rímskej opore. Stála rada brazílskej biskupskej konferencie (CNBB) to však na poslednú chvíľu zastavila kvôli revízii textu. Pridali sa aj niektoré podpi

Brazílske cesty viery

310 biskupov je aktívnych v 277 diecézach 212 miliónov krajín, do ktorých je zahrnutých 169 emeritných biskupov. Každý tretí biskup podpísal dokument proti hlave štátu. Charta al pueblo de Dios (Charta pre Boží ľud) hovorí, že Brazília prechádza „jedným z najťažších momentov vo svojej histórii“ a prežíva „dokonalú búrku“.

Táto rétorika superlatívy, absolútne, pripomína situáciu v USA, kde politická ľavica už viac nedokázala prekonať porážku v roku 2016. Dôvodom kritiky prezidenta v Brazílii je vírus koróny, ktorý „bezprecedentným spôsobom ohrozuje zdravie“ a súvisí s „hospodárskym kolapsom“. To by napätie „otriaslo základmi republiky, ktoré boli zväčša spôsobené prezidentom [Jair Bolsonaro]“. Brazílska spoločnosť je v „hlbokej kríze politiky a riadenia“.

Biskupi tvrdia, že „neprimerane“ a „jasne“ identifikovali „neschopnosť a neprimeranosť federálnej vlády“, aby „dokázali túto krízu zvládnuť“. Doklady môžete dosvedčiť veľa, ale sotva akékoľvek triezvosti. Obviňujú vládu, ktorá sa slepo nepodriadila diktátu Gates-WHO, aby argumentovala a konala „systematicky nevedecky“.

Episkopálne písanie nadobúda paradoxné rysy, keď je prezident Bolsonaro, uznávaný kresťan, obviňovaný z toho, že vírus koróny vníma ako „trest Boží“. Politický konflikt v Brazílii, ktorý tento list odráža, má náboženský ekvivalent, ktorý tu hrá úlohu. Odbočka vľavo v biskupskom Brazílii, ktorá sa začala po skončení vojny a ktorá nadobudla obrovské rozmery od šesťdesiatych rokov, vyvolala obrovskú emigráciu z katolíkov do protestantských slobodných cirkví. Milióny brazílskych katolíkov boli z cirkvi vyhnaní a stali sa bezdomovcami marxistickým vedením cirkvi, ktoré je v neustálom boji proti tradícii a ľudovej zbožnosti. Protestantské slobodné cirkvi, ktoré hlásajú v oblasti sociálnej etiky a morálky to, čo cirkev kedysi vyučovala v Brazílii, sa uchytili a stali sa príjemcami tohto historicky bezprecedentného vyhostenia. Samotný prezident Bolsonaro je katolík, jeho manželka je členom slobodného zboru.

Čokoľvek urobí Bolsonaro, biskupi mu ukážu studené rameno. Vysvätil zem Márii, ale biskupi zavrčali a ostali preč. Je zaviazaný na právo nenarodených detí žiť, ale biskupi tvrdia, že by mal viac robiť chudobným. Tí istí biskupi a pápež František nemali problémy s bývalou ľavicovou vládou, hoci chceli legalizovať potrat v rokoch 2010 a 2016. Jair Bolsonaro zvíťazil vo voľbách aj preto, že sa dôrazne postavil proti tomuto úsiliu.
Teologická zákruta oslobodenia zostáva nespochybnená

Nový list 152 biskupov ukazuje, že značná časť biskupov sa nezdá byť ochotná kriticky spochybňovať svoje vlastné postavenie a jeho účinky. Naopak, ukazuje pravý opak: biskupi, inšpirovaní oslobodzovacou teológiou, sa cítia silnejší a sebadôvernejší ako kedykoľvek predtým s Francisom v Petriho stoličke. Vytiahnu početné registre a dokonca konajú ako nešťastní hlupáci, keď prorokujú „nedostatok a hlad“, ktorý zasiahne Brazíliu v „nasledujúcich niekoľkých mesiacoch“. Zároveň obviňujú vládu z „politických sprisahaní“, ktoré by slúžili výlučne na „udržanie moci“.

Vládna diskusia podľa biskupov „nie je založená na etických a morálnych zásadách a ešte menej obstojí v porovnaní s tradíciou a sociálnym učením cirkvi“.

Namiesto „zlepšovania života chudobných“ sú vládne reformy „ako netopiere, ktoré zhoršujú životy ľudí“. Krajina potrebuje reformy, „ale nie tie, ktoré už boli zavedené“.

Tvrdosť dokumentu ešte nie je vyčerpaná. 152 biskupov obviňuje vládu z toho, že „sa nezameriava na ľudskú osobu a spoločné dobro, ale na nemilosrdné hájenie záujmov ekonomiky, ktorá zabíja, pretože sa zameriava výlučne na trh a na zisk za každú cenu“. ".

Vláda prevádzkuje „brutálnu diskontinuitu“. Biskupi výslovne nehovoria, komu a čo, ale podľa kontextu sa to môže týkať len ľavicovej predchodkyne Labouristickej strany.

Prezident Bolsonaro a jeho vláda sú tiež obviňovaní z „používania náboženstva“ a „manipulácie pocitov a viery“ na „napätie“ cirkvi