Nieprzejednany Wstecznik
Wojna o Serca, trzeba się zbroić... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka