Ostatecznym celem Lucyfera jest po pierwsze strącenie jak największej ilości dusz do piekła, po drugie przejęcie kontroli nad całą planetą i powołanie Antychrysta, czyli kogoś przeciwnego do Jezusa z Nazaretu. Aby Lucyfer mógł tego dokonać najpierw musi zniewolić ludzkość, odebrać jej wszelkie prawa, sprawić, że poziom intelektualny pojedynczego człowieka spadnie do minimum. Takimi ludźmi i narodami będzie łatwo kierować za pośrednictwem wybranych, ja osobiście nazywam ich Iluminatami.

Satanizm Cz.1 Wielka Bestia Apokalipsy.
Posted By globalne-archiwum.pl on 30 kwietnia, 2017

Fot. youtube.com
[fb_button]
,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’
Edward Aleksander Aliester Crowley

Satanizm jest ruchem czy też ideologią, która w szczególny sposób koncentruje się na biblijnej osobowości zwanej Diabłem i czyni z niego główny punkt odniesienia swojej obrzędowości i celebracji. Początki tego wyznania wiążą się z grupą zlokalizowaną w kręgach dworu króla Francji Ludwika XIV, jest to przełom siedemnastego i osiemnastego wieku. To na tym dworze Katarzyna La Voisin organizowała pierwsze czarne msze w trakcie, których czczono diabła pod wieloma postaciami i wieloma imionami. Cel to otrzymanie wsparcia demonicznego, korzyści materialnych i społecznych względów. W trakcie czarnych mszy składano także ofiary z niemowląt.

Obecnie na świecie coraz więcej ludzi interesuje się demonami, chce nawiązać z nimi kontakt by dokonać pewnego rodzaju układu, zawrzeć pakt. Jednak z punktu widzenia osoby totalnie nie wtajemniczonej, spójrzmy na to w ten o to sposób. Czy warto nawiązywać kontakt z bytem, który oczekuje od swoich wyznawców składania ofiar z niemowląt? Czasem sama ciekawość i pewnego rodzaju niedowierzanie popychają ludzi do wstępowania w szeregi sekretnych stowarzyszeń, które są podszyte satanizmem, ciekawość i chęć obcowania z czymś niecodziennym. Niestety demonowi nie jest potrzebna nasza wiara w niego. Wystarczy, że dobrowolnie wykażemy chęć spotkania go w naszym życiu a on niestety nam odpowie.

Kluczową postacią w historii współczesnego satanizmu był Edward Aleksander Aliester Crowley żyjący w latach 1875-1947. Crowley był czarownikiem angielskim regularnie zażywającym morfinę i opium, był także nazywany doskonałym manipulatorem ludzkich umysłów. On stworzył fundamentalne zasady współczesnego satanizmu, z których najważniejsza brzmi: ,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’ Zwróćmy uwagę jak podobne wybrzmienie ma legendarne kuszenie przez Szatana w raju samej Ewy. Tam również możemy doszukać się podobnej strategii. Pycha jest matką i ojcem wszystkich grzechów, tak i tutaj Diabeł posługuje się tą właśnie nutą.

W marcu 1920 roku Crowley założył Opactwo Telemy, gdzie celebrowano czarne msze i tak zwane święte orgie. Wszystko odbywało się w niewielkim wiejskim domu, do którego prowadziła wąska ścieżka biegnąca wzdłuż cmentarza. Z czasem lokalne gazety zaczęły nazywać Crowley’a królem deprawacji, bestią ludzką a także najbardziej perwersyjnym człowiekiem świata. Natomiast on sam określał siebie jako Wielka Bestia Apokalipsy czy też Szatan. Crowley wielokrotnie podkreślał, że utrzymuje relacje z samym Lucyferem i to od niego otrzymuje polecenia i wskazówki. Tak jak Jezus miał swoich apostołów tak i analogicznie możemy napisać, że Crowley był apostołem Diabła i piekła.

Jedną z podstawowych cech ideologii głoszonej przez Crowley’a była skrajna niechęć a wręcz nienawiść do Jezusa z Nazaretu. Szatan także nienawidzi a zatem można dojść do wniosku, że ową nienawiść Aliester odziedziczył po swoim panie. Dziś często podkreśla się, że Satanizm raczej jest bajką aniżeli faktem chociażby z tego względu, że obecnie nie ma sposobu na to, aby od tak porywać niemowlęta i dzieci a następnie składać je w ofierze. Otóż jest to błędna teoria, ponieważ w samych Stanach Zjednoczonych, co roku giną tysiące dzieci, których ostatecznie nikt nie odnajduje. Dodatkowo należy dodać, że fundamenty USA są fundamentami stricte okultystycznymi.

Wiele współczesnych objawień określa USA jako kraj najbardziej grzeszny, kraj będący we władaniu demona. Czy zatem jest przypadkiem, że to w USA istnieją takie bractwa jak chociażby Bohemian Grove, któremu przypisuje się składanie ofiar z dzieci a do którego należą czołowi politycy tego kraju? Sądzę, że nie jest to przypadek. Otóż wiele osób w sposób realny dokonuje zawarcia paktu z demonem, który potrzebuje ludzi do tego by jego panowanie poszerzało się na tej planecie. Oczywiście potrzebuje owych ludzi do czasu, jednak ostatecznie potrzebuje stąd między innymi ideologia satanizmu.

Ostatecznym celem Lucyfera jest po pierwsze strącenie jak największej ilości dusz do piekła, po drugie przejęcie kontroli nad całą planetą i powołanie Antychrysta, czyli kogoś przeciwnego do Jezusa z Nazaretu. Aby Lucyfer mógł tego dokonać najpierw musi zniewolić ludzkość, odebrać jej wszelkie prawa, sprawić, że poziom intelektualny pojedynczego człowieka spadnie do minimum. Takimi ludźmi i narodami będzie łatwo kierować za pośrednictwem wybranych, ja osobiście nazywam ich Iluminatami. Dalej pozostaje już otwarta walka z Bogiem i przejęcie władzy w niebie jak i na ziemi. Tak, może to brzmieć dość dziwnie, niemal jak bajka, ale Szatan w swojej szalonej pysze nadal wierzy, że odniesie ostateczne zwycięstwo.
[fb_button]

Satanizm Cz.1 Wielka Bestia Apokalipsy. - globalne-archiwum.pl | Portal tworzony przy współpracy z najlepszymi |
JOKAMA shares this
11.1K
JOKAMA
W "trosce" o nasze zdrowie i życie szkoły przygotowują się do dystrybucji...kolejnego "dobrodziejst…
TA FIRMA PRODUKUJE TABLETKI Z JODKIEM POTASU....KTÓRE CHCĄ DAĆ NASZYM DZIECIOM!!!More
W "trosce" o nasze zdrowie i życie szkoły przygotowują się do dystrybucji...kolejnego "dobrodziejst…

TA FIRMA PRODUKUJE TABLETKI Z JODKIEM POTASU....KTÓRE CHCĄ DAĆ NASZYM DZIECIOM!!!