Clicks1.3K
csk.news
1

Vatikán oznamuje zmeny Starej omše

Kongregácia pre náuku viery uverejnila dňa 25. marca dva dekréty z dňa 22. februára o Starej omši.

Prvý, „Quo magis“, umožňuje sedem nových predslovov, štyri z nich z Nového obradu. O ďalších troch tvrdia, že „sa všeobecne používali pred liturgickou reformou a potom boli povolené vo francúzskych a belgických diecézach“.

Druhý, „Cum sanctissima“, umožňuje slávenie všetkých Svätých kanonizovaných po roku 1962.

Je nepravdepodobné, že si tieto zmeny nájdu veľa následovníkov. VaticanNews.va pripúšťa, že Tridentskú omšu uprednostňuje „rastúci“ počet katolíkov.

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsZqnheukxsy

Petrvs Romanvs Fidelis
Pápež Pius V (Quo primum. O nemennosti sv. omše 1570):

"Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, prehlásenia vôle, rozhodnutia a zadržania (zákazu), ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti protiviť. Ak by sa však niekto odvážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla." …More
Pápež Pius V (Quo primum. O nemennosti sv. omše 1570):

"Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, prehlásenia vôle, rozhodnutia a zadržania (zákazu), ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti protiviť. Ak by sa však niekto odvážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla."

Tridentský koncil (1545-1563, 7. zasadnutie, kánon 13.):

"Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, zvyčajne používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno podceňovať, alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle vynechať, alebo že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, nech je exkomunikovaný."