apredsasatoci
Strach je od diabla!
Aj tu vidieť, aký duch je za týmto človekom. 🥱
Stano Kobella
hlavne že každý, kto má počujúce uši počuje, akého ducha strachu si ty. a spozná i svätého Ducha Pánovho v tomto proroctve.
apredsasatoci
Bdejme!
Martina Bohumila Lutherová
"NÁŘEK BOŽÍHO SRDCE"