tr.news
7

Francis Şuna İnanıyor: Öznel Bir İdrak Olmadan Litürji "Anlamsızdır"

Francis, Papalık Misyon Derneklerine yönelik kaleme aldığı 21 Mayıs tarihli yazısında, "İnancın Tanrı'nın bir armağanı olduğunun farkında olmadıkça, Kilise'nin Tanrı'ya yönelttiği dualar bile …