Clicks1.3K
pl.news
1

Nadęte słowa Watykanu: eutanazja podobna do morderstwa

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała 22 września dokument zatytułowany Samaritanus bonus, który odrzuca eutanazję i samobójstwo wspomagane, które są identyfikowane jako czyny z natury złe.

"Eutanazja jest aktem zabójstwa, którego żaden cel nie może usprawiedliwić i który nie dopuszcza żadnej formy współudziału ani czynnej lub biernej współpracy", stwierdza dokument.

A "ci, którzy aprobują prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa, stają się wspólnikami grzechu ciężkiego, który popełnią inni".

Kapłanom zaleca się, aby nie udzielać sakramentów pacjentom, którzy planują zakończyć swoje życie, łącznie ze spowiedzią i namaszczeniem chorych.

Jest prawdopodobne, że dokument ten nie jest wart papieru, na którym jest napisany. Watykan ma za sobą historię publikowania pompatycznych tekstów, aby przy najbliższej okazji móc im się przeciwstawić.

#newsWholhhgaov
marcys.td
@pl.news Nie przesadzaj. Nie jest to jakiś odkrywczy temat, ale dokument niech funkcjonuje. Pewnie Jorge wprowadziłby do niego jakieś 'ale"...