Nadęte słowa Watykanu: eutanazja podobna do morderstwa

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała 22 września dokument zatytułowany Samaritanus bonus, który odrzuca eutanazję i samobójstwo wspomagane, które są identyfikowane jako czyny z natury złe. "Eutana…
marcys.td
@pl.news Nie przesadzaj. Nie jest to jakiś odkrywczy temat, ale dokument niech funkcjonuje. Pewnie Jorge wprowadziłby do niego jakieś 'ale"...