Clicks34
vi.news

Traditionis Custodes: Sự tham khảo của Francis với các Giám mục Thế giới là KHÔNG TRUNG THỰC

"Với mười ba năm trôi qua, tôi đã chỉ thị cho Bộ Giáo lý Đức tin ban hành một bảng câu hỏi đến các giám mục về việc thực hiện Tự sắc Summorum Pontificum. Các câu trả lời tiết lộ một tình huống khiến tôi bận tâm và buồn phiền, đồng thời thuyết phục tôi về sự cần thiết phải can thiệp. "

Lời khẳng định này có trong lá thư ngày 16 tháng 7 của Francis kèm theo Tự sắc Traditionis Custodes gây tranh cãi của ông ta - nhưng dường như đó chỉ là một lời nói dối khác.

Glasses viết trên InfoVaticana.com (ngày 30 tháng 7) rằng "không có áp lực nào từ các giám mục thế giới" để đàn áp Nghi thức La Mã.

Chỉ có khoảng 30% bảng câu hỏi được hoàn thành và trả về Rome. Hơn một nửa trong số họ cho thấy "yêu thích hoặc trung lập."

Kết luận, "tối đa chỉ có 15% giám mục trên thế giới ủng hộ Traditionis Custodes."

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-ND, #newsNjmhtuzldf