Anton Čulen
Segal
Kastrátos nám přeje pax. Byl by tu pax, kdyby tu nebyl Kastrátos. Kdyby ani nevysílal z terénu přes mobilní připojení a chmurnou registraci Dorota-Máňa. 👿👹👺💀☠👻👽 🤮
Tina 13
🙏 🙏
Zedad
@Kallistratos a viš co je u tebe zajímavé? Ty přesně víš, jak to má tvé okolí dělat.
Zedad
@Kallistratos razíš tu heslo, zbavme republiku křížů? Ty, to je dost vážnė. To si nedovolii ani komunisté v padesátých letech. Báli se. Proto tu kříže ještě máme.
Zedad
@Kallistratos hele ty dokonce víš, jak komunikovat s islamisty, aby se jim to líbilo. Kříž nepoužívat a co bys tak doporučil?
Zedad
@Kallistratos ahaaa, takže líbat kříž ne. Ty máš skutecně dar rozlišování.
Zedad
@Kallistratos možná nám podáš svedectví, jak se má venku prezentovat víra - v logice věci!
2 more comments from Zedad
Zedad
@Kallistratos nestyď se za znamení kříže.
Zedad
@Kallistratos nikdy se nestyď za znamení kříže
KAHLENBERG
Katolícka viera je pre všetkých, ktorí sú krstom včlenení do mystického tela Kristovho, teda Cirkvi.

Viera nie je majetok pápeža ani ktoréhokoľvek biskupa, za účelom svojvoľného zaobchádzania s ňou.

Vo viere sú si všetci rovní.

"Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v …More
Katolícka viera je pre všetkých, ktorí sú krstom včlenení do mystického tela Kristovho, teda Cirkvi.

Viera nie je majetok pápeža ani ktoréhokoľvek biskupa, za účelom svojvoľného zaobchádzania s ňou.

Vo viere sú si všetci rovní.

"Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala: „Pretože nie som ruka, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? A keby ucho povedalo: „Keďže nie som oko, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich, tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu, a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy." (Prvý list Korinťanom 12, 12-27)