CZĘŚĆ 2 - Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywiliz…

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Dostojewski
 :
"Wszystkie mocarstwa polityczne to złudzenie - jedynie żydzi i ich banki są panami Europy i świata, rządzą:
nauka,
kultura,
cywilizacja,
socjalizmem,
wszystkim"
.
...
More
.
.

Dostojewski
 :

"Wszystkie mocarstwa polityczne to złudzenie - jedynie żydzi i ich banki są panami Europy i świata, rządzą:

nauka,

kultura,

cywilizacja,

socjalizmem,

wszystkim"

.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
PRAWDA JEST JEDNA
Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie.
Do tej chwili przydadzą się nam bardzo.
W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych.
Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego …
More
.
.

PRAWDA JEST JEDNA

Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie.

Do tej chwili przydadzą się nam bardzo.

W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych.

Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu.

Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO
W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwą. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych.
Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali mowy, projekty, artykuły, przy których …
More
.

PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO

W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwą. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych.

Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali mowy, projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stronę wybranych przez nas pojęć i nauk.

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
UCIECHY - DOMY LUDOWE

W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy
uciech,
zabaw,
namiętności,
domów ludowych.

Nie - za dlugo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju:
sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy walczyć z nimi.
Odzwyczaiwszy się stopni…More
.

UCIECHY - DOMY LUDOWE


W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy

uciech,

zabaw,

namiętności,

domów ludowych.


Nie - za dlugo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju:

sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy walczyć z nimi.

Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myślenia samodzielnego, ludzie zaczną rozmawiać z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagować nowe kierunki myśli za pośrednictwem takich, rzecz prosta osób z którymi o solidaryzowanie się możemy być pomawiani.

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO
Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami.
Agenci
spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzeni…
More
.

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO

Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami.

Agenci
spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany.

Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy już przesadzonej tym więcej, że przedstawimy ja jako ulepszenie.

Jednocześnie prasa zwróci umysły w kierunku nowych spraw.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
ROZMNAŻANIE LÓŻ MASOŃSKICH
Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata.
Wciągniemy do
lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów.
.
.
More
.
.

ROZMNAŻANIE LÓŻ MASOŃSKICH

Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata.

Wciągniemy do
lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów.

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH STOWARZYSZEŃ TAJNYCH
Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne.
Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyślonej przez nas...
Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebo…
More
.

MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH STOWARZYSZEŃ TAJNYCH

Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne.

Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyślonej przez nas...

Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebowaliśmy go zamącić, aby zbyt wielka solidarność jego rozprzęgła się.


Jeżeli zaś w łonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najwierniejszy ze sług naszych.

Jest to naturalne, że my, nie zaś kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działania, goje zaś nie wiedza, nawet nie znają wyników bezpośrednich: obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektów. Nie wiedza o tym, że sam projekt nie powstał z inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowiedniej.

..