Clicks510
Radek33

Modlitwy do Aniołów Stróżów

MODLITWY DO ŚW. ANIOŁA STRÓŻA
Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu. O.Pio

Zawsze módlmy się i świadomie oddajmy się pod opiekę własnego Anioła Stróża.
Możemy prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie lub tak niezwykłe, jak troska o godne przyjmowanie Komunii świętej. Nie lękajmy się także posyłać naszych aniołów do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio mawiał: Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go. Przebywanie w obecności aniołów jest bowiem prawdziwym szczęściem.


I. Modlitwy do Swojego Anioła Stróża
II. Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby
III. Akty Strzeliste

I. MODLITWY DO SWOJEGO ANIOŁA STRÓŻA
♥

2.MODLITWA „ANIELE BOŻY”
(najbardziej znana)

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

2.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Stróżu,
który stoisz na straży mojej duszy,
chroń mnie w każdej godzinie życia
od wszelkiego złego,
a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.

3.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)

4. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Miły Bogu Aniele,
który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał,
gdy upadnę - podźwignął,
nieumiejętnego - nauczał,
strapionego - pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego - ratował,
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.
(św. Alfons Liguori)

5.MODLITWA WSTAWIENNICZA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.
Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy. Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.
Aniele Boży! Wyproś nam twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić.Amen
(Diakonia Modlitwy "Michael")

6.MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci
moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z ... (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór
jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło
zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.
Amen

♥ 7.MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI
Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

♥ 8.MODLITWA PRZED WYBOREM DROGI ZYCIA
(dla dziewcząt i chłopców)
Aniele mój, Stróżu kochany.
Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje za Twoją obecność w moim życiu,
dziękuje za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję
za Twoim pośrednictwem.
Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia.
Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę,
abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,
który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat.
Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga
i wprowadź mnie na drogę mego powołania.
Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.
Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył.
Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie,
a Bogu hołd uwielbienia.
Amen.

MODLITWA DO ANIOLA STROZA INNEJ OSOBY,

MODLITWA RODZICÓW DO ANIOLA SWEGO DZIECKA,
PRZED DOKONANIEM WYBORU.

Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
swojej dalszej drogi życiowej.
Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
zgodną z planami Bożymi.
Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
Prosimy Cię o to całym sercem,
przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyję i króluje na wieki wieków.
Amen.

DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
Amen.

DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
Amen.

DO ANIOŁA STRÓŻA NASZEGO PRZEŁOŻONEGO

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię lub nazwisko przełożonego ]
i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.
Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.
Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.
A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc,
abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.
Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami,
aby współpraca nasza przebiegała owocnie,
w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.
Amen.

Własnymi słowami, w każdej potrzebie, też zanośmy prośby
do Aniola Stróża innych ludzi.
np.
W chorobie
czy przed operacja do Aniola Stroza lekarzy - o dobre rozeznanie choroby i wybor najlepszego leczenia,
Do Aniola Stroza pielegniarek, o „dobre rece” ktore beda nas dotykac w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miloscia blizniego.
Do Aniola Stroza naszych czlonkow rodziny, by pomogl im znosic ze zrozumieniem i wspolczuciem nasz trudny stan.
Przed załatwianiem spraw urzędowych – o zyczliwosc urzednikow i pomyslne zalatwienie sprawy.
Przed egzaminem – by nie tylko wspomogl w zdaniu egzaminu, ale by wyjednal przychylnosc egzaminatora.
W nieporozumienich miedzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomogl wyjasnic trudne okolicznosci, by naklonil serce tej osoby (tych osob) do ugody, by usunal przeszkody porozumienia i pomogl doprowadzic do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
Przed podróżą – by strzegl i wspieral osobe kierujaca tym srodkiem lokomocji
(np. Do Aniola Stroza kierowcy - by interweniowal w pore,by np. kierowca pojazdu nie zasnal nad kierownica, by w pore zauwazyl niebezpieczenstwo.
Do Aniola Stroza pilotow samolotu
Do Aniola Stroza pracownikow kolei i maszynisty) i tych Aniolow ludzi z ktorymi zwiazan bedzie nasza podroz.

Nie zapomnijmy swojemu i Aniolom inych ludzi dziekowac.
np: "Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą"...
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi on oparciem".
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu chirurga , ze strzegles jego rak podczas mojej operacji.
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu kierowcy, ze szczesliwie dowiozl nas do celu podrozy
itd
Dużo dziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tym więcej otrzymuje.

III. AKTY STRZELISTE

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

Litania do św. Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój,
Święty Aniele, Opiekunie mój,
Święty Aniele, Doradco mój,
Święty Aniele, Miłośniku mój,
Święty Aniele, Pocieszycielu mój,
Święty Aniele, Bracie mój,
Święty Aniele, Nauczycielu mój,
Święty Aniele, Pasterzu mój,
Święty Aniele, Pomocniku mój,
Święty Aniele, zbawienia mego szukający,
Święty Aniele, Patronie mój,
Święty Aniele, Obrońco mój,
Święty Aniele, Wodzu mój,
Święty Aniele, Przewodniku mój,
Święty Aniele, Kaznodziejo mój,
Święty Aniele, Oświecicielu mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
Aby cię strzegli we wszystkich drogach Twoich.

Módlmy się:

Boże, któryś mnie od pierwszej chwili życia mego otoczył opieką Anioła Stróża, niech przez tę jego obronę, bezpieczny będę od pokus i złych myśli na duszy, a uwolniony od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele, abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi, za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWY DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

KORONKA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
(za pozwoleniem Władzy zakonnej do prywatnego odmawiania)


Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
+
1. Święty Aniele Polski, który patrzysz w oblicze Boga, oświecaj posłów, senatorów
i rządzących, aby troszczyli się o prawdziwe dobro Polski i wszystkich Polaków,
a zwłaszcza najbiedniejszych . Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Ojcze niebieski! Dla wstawiennictwa Anioła Stróża Polski i naszych Aniołów Stróżów błogosław Polskę i wszystkich rodaków. Amen.

2.
Święty Aniele Polski, który przedstawiasz Bogu nasze prośby, wspomagaj nas,
byśmy nawet w najtrudniejszych sytuacjach, budowali wszystko
na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu... Ojcze niebieski...
3.
Święty Aniele Polski, któremu Bóg przedstawia swe plany względem naszej
Ojczyzny, wpływaj na odpowiedzialnych za środki przekazu, aby popierali

prawdę, wartości duchowe, moralne i patriotyczne. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...
4.
Święty Aniele Polski, zachwycony Bogiem, chroń dzieci i młodzież polską przed deprawacją i działaniem szatana, który czyha na ich niewinność. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...
5.
Święty Aniele Polski, duchu wzniosłego piękna, wpływaj na twórców kultury i artystów, aby ich działalność ukazywała piękno Boga i Jego przybranych dzieci. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...

6.
Święty Aniele Polski, który razem z Aniołami Stróżami przekazujesz naszym rodakom
zamiary Boga względem Polski, oświecaj wszystkich Polaków, aby w życiu społecznym i gospodarczym zachowywali Przykazania Boże. Amen
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...
7.
Święty Aniele Polski, Duchu zanurzony w miłości Boga, wspomagaj nas w realizowaniu

przykazania wzajemnej i przebaczającej miłości. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu... Ojcze niebieski...
8.
Święty Aniele Polski, uczestniczący w szczęściu Boga, porusz serca rodaków,

aby spieszyli z pomocą głodującym, bezdomnym, bezrobotnym i roznieć nadzieję
w tych, którzy ją. stracili. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...
9.
Święty Aniele Polski, który znasz nasze grzechy i wady narodowe,

wypraszaj nam siłę do powstania z nich i do czynienia dobra. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...

Na zakończenie (3 razy):

Dla wstawiennictwa Anioła Stróża Polski i naszych Aniołów Stróżów, Trójco Przenajświętsza, okaż miłosierdzie naszej Ojczyźnie i jej mieszkańcom. Amen

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i
zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi
polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….
Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie
przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją
z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź
błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!
Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem
z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego!
Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie,
który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu.
Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia,
nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków,
a przez to przyczynił się do zbawienia wszystkich ludzi.
Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami,
abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym
otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy.
Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana.
Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki,
aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA O BRATERSTWO LUDÓW

Święty Aniele Stróżu Polski pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Bogu Najwyższemu
za chwałę jaką Cię otoczył i za to, że wybrał Cię na Obrońcę i Opiekuna naszego Narodu.
Dziękuję również za wszelkie dobro, jakie dla Jego chwały dokonujesz i proszę gorąco,
abyś w porozumieniu i jedności z Aniołem Stróżem Rosji i innych narodów sprawił,
by ustały wszelkie spory miedzy Polską a Rosją lub innymi narodami,
aby zostały zażegnane wszelkie waśnie i oddalone jakiekolwiek pretensje czy oskarżenia.
Dopomagaj nam, Przewodniku naszej Ojczyzny, by w oparciu o sprawiedliwość,
wzajemne zrozumienie się, w duchu miłości i pokoju, zapanowała trwała przyjaźń
i braterstwo Polski, Rosji oraz wszystkich ludów i narodów tak, aby stanowiły jedną Rodzinę Bożą. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA ZA POLSKĘ
Boże Nieskończonego Miłosierdzia, dziękujemy Ci
za pomoc i łaski, których udzielałeś naszej
Ojczyźnie za pośrednictwem Anioła Stróża Polski.
Przez wstawiennictwo naszego Opiekuna prowadź
nas do spełnienia Twoich planów, jakie masz wobec
naszej Ojczyzny tak, aby Chrystus wszedł we
wszystkie wymiary naszego życia.
Wspomagaj nas, aby Polska stała się rzeczywistym
Królestwem Jezusa i Maryi teraz i na wieki. Amen

/ Za zezwoleniem Władz Zakonnych/

MODLITWA O OBRONĘ PRZED ATAKAMI ZŁYCH DUCHÓW

Aniele Stróżu Polski, módl się za nami!
Broń naszej Ojczyzny przed atakami złych duchów.
Wypraszaj nam łaski do wierności
Chrystusowi i Maryi.
Wspomagaj nas, byśmy byli światłem
dla innych Narodów świata. Amen

/za: „Któż jak Bóg” nr.5 (59) wrzesień-październik 2002 r. str.24/

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

/podziękowania i prośby/
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, racz przyjąć nasze
dziękczynienie za duchową posługę Twego
Boskiego Posłańca a naszego Orędownika – Świętego
Anioła, Stróża Polski. W Miłosierdziu Swoim
zechciej spojrzeć na Ojczyznę naszą przez otwarte
Rany Ukrzyżowanej miłości i okaż nam łaskę
przebaczenia za wszystkie uchybienia wobec
Twojego Bożego Prawa.

Jezu Chryste, Królu Chwały i Panie Zastępów,
przez Krzyż Twój i Mękę Twoją prosimy Cię,
niech światło Ewangelii świętej spłynie ku
Polskiej ziemi na skrzydłach Twego Anioła.

Królowo Polski i Aniołów Królowo, Któraś
zwyciężyła ojca pychy i kłamstwa, wyjednaj
nam przed tronem Boga Najwyższego
zbawienną łaskę Ducha Świętego:
nieugiętą wiarę świętą, błogosławioną
nadzieję i wszechogarniającą miłość.

Święty Aniele, Stróżu Polski, wspieraj nas
w walce z mocami ciemności i bądź nam
Zwiastunem Bożego błogosławieństwa.
Nieś Twemu ludowi niegasnący płomień
Miłosierdzia z gorejącego miłością
Najświętszego Serca Jezusowego. Amen

/za: „Któż jak Bóg” nr.4 (10) lipiec-sierpień 1994 r. str. 20/

MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH NASZĄ OJCZYZNĄ

Boże, Ojcze Wszechmogący! Jakże często na
przestrzeni historii naszego Narodu, lud lechicki
zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny,
musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców
i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk
i niedostatek. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za
przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy
w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru
wszystkich dzieci tego narodu, zwłaszcza
najbiedniejszych oraz były otwarte na dobro
wszystkich innych narodów świata. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA O ZACHOWANIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

W NASZEJ OJCZYŹNIE


Boże, Ty widzisz że Polska jest narodem chrześcijańskim
i chociaż zdarzały się nam liczne upadki, Ty zawsze litowałeś
się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był
prześladowany i w ten sposób oczyszczał się i uświęcał
jeszcze bardziej. Wspomnij Panie na to, iluż Polaków oddało
swe życie w obronie wiary katolickiej, w obronie Krzyża,
Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej.
Panie, Ty swoją potęgą możesz wszystko sprawić.
Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych
naszego narodu, Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego
oraz wychowawcy Narodu polskiego Bł. Ks. Markiewicza,
aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi
i Jego Matce Najświętszej. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA ZA NASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ

Boże, Ojcze Wszechmogący, za przyczyną
Anioła Stróża Polski, przepraszamy Cię za tych,
którzy zdradzając swoją wiarę podążają za
marnościami tego świata.
Przepraszamy Cię za grzechy pijaństwa, braku
miłości i inne wady naszego Narodu.
Broń nas przed tymi, którzy jako niewolnicy
szatana, chcą świadomie zniszczyć nasz
chrześcijański Naród.
Ojcze Niebieski! Przez posługę Anioła Stróża
Polski broń nas przed podstępnym
działaniem naszych nieprzyjaciół.
Daj nam siłę przeciwstawić się wszelkim
Pokusom i dopomóż wyrwać się z niewoli
wewnętrznej tym Polakom, którzy już w nią
popadli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA O OBRONĘ ŻYCIA

Boże, nasz Ojcze Najlepszy, Ty wiesz, że jednym
z najcięższych grzechów naszego Narodu, są grzechy
przeciwko życiu ludzkiemu. Boże Miłości, Boże
wszelkiego dobra, Ty z matczyną troskliwością,
w cudowny sposób utrzymujesz przy życiu każdą
istotę przez Ciebie stworzoną. Rozpal miłość w
w sercach matek do wszystkich dzieci poczętych
w ich łonach, aby nie dopuszczały się straszliwej
zbrodni dzieciobójstwa. Chroń kaleki, chorych i
starców. Aniele Stróżu Polski stań w naszej obronie
przeciwko tym, którzy chcą wyniszczyć duchowo
i fizycznie nasz naród. Prosimy Cię wstaw się za
Polską do Chrystusa, Pana twojego i naszego. Amen.

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA O ZACHOWANIE NARODOWEJ GODNOŚCI

Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim
Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając
za wartościami materialnymi, nie tracili swych
najważniejszych wartości jakimi są wiara
chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej.
Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne
uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno
moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i
przypomnij nam, że mamy najpierw szukać
Królestwa Bożego i spełniania świętej woli naszego
Ojca w niebie, a wszystko inne będzie nam przydane.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZGUBNYM
WPŁYWEM ŚWIATA


Boże nieskończenie dobry, za przyczyną
Anioła Stróża Polski oświeć nas i daj
zrozumienie, abyśmy nie szukali uciech
doczesnych przez rozwiązłość naszego
życia, ale zabiegali zawsze o zbawienie
naszych dusz nieśmiertelnych.
Niebieski nasz Opiekunie, chroń Polskę
przed zalewem pornografii i
demoralizacją dzieci i młodzieży.
Wstaw się za naszym Narodem do
Chrystusa, abyśmy pomni na Jego słowa,
nie stali się nigdy zgorszeniem dla innych.
Uproś nam to u Boga, który żyje
i króluje na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA W INTENCJI POLSKICH RODZIN

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
oto szatan w naszych czasach w sposób
szczególny uderza w rodziny.
Prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża
Polski o nierozerwalność polskich rodzin,
aby zawsze panowała w nich miłość
i jedność. Ratuj nasze rodziny, aby
w swych trudnościach udawały się
po pomoc do Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Zanieś nasze modły
do Chrystusa, który żyje i króluje
na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Najwyższym
Kapłanem i Głową Kościoła, Mistycznego
Twego Ciała – oświecaj światłem Ducha
Świętego wszystkich kapłanów, aby w
duchu Twojej miłości i z najgłębszą pokorą,
otwierając się na oświecenia Anioła Stróża
Polski, służyli wszystkim Polakom jak
również członkom całego Mistycznego
Ciała Chrystusa, i wiedli ich do
ożywczych zdrojów zbawienia. Aniele
Stróżu Polski prowadź wszystkich
kapłanów do świętości. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

WOŁANIE O POMOC DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI!

Aniele Stróżu Polski, przybądź nam z pomocą
we wszelkich uciskach i prześladowaniach,
chroń nasz Naród przed samozagładą, zwłaszcza
przez grzechy dzieciobójstwa, przed upadkiem
moralnym i duchowym. Stań w obronie naszej
godności dzieci Bożych, naszego honoru,
czci i odpowiedzialności wobec innych Narodów.
Oddalaj wszelkie zasadzki szatana, który chce
nas zniszczyć docześnie i wiecznie. Broń naszej
wiary, bądź naszym Przewodnikiem do ziemi
obiecanej królestwa niebieskiego, aby wszystkie
pokolenia Polaków osiągnęły zbawienie.
Dopomagaj nam, abyśmy poprzez nasze
oddanie się Bogu, stali się wzorem i
przykładem dla innych, spiesząc z pomocą
nawet tym Narodom, które w historii były
wrogo ustosunkowane do nas. Niech w ten
sposób nastąpi powszechne braterstwo
ludów i narodów, które obmywszy się we
Krwi Chrystusa, razem z Aniołami będą Cię
wysławiać na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

DZIĘKCZYNIENIE ZA ANIOŁÓW I ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

1. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za stworzenie Aniołów i Anioła Stróża Polski
Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….

DLA WSTAWIENNICTWA. Świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski,
Panie Zastępów, okaż nam miłosierdzie i błogosław naszej Ojczyźnie. Amen


2. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za dopuszczenie świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski do udziału w Twoim Boskim życiu.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

3. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za ciągły hołd uwielbienia, chwały i dziękczynienia, który oddają Ci święci Aniołowie i Anioł Stróż Polski.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

4. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, którzy wspomagali naszych praojców Lechitów w utworzeniu chrześcijańskiej Polski.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

5. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za pomoc, której udzielałeś naszej Ojczyźnie przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski w epoce królów, nawołując do praworządności, sprawiedliwości i miłosierdzia społecznego wobec ubogich chłopów i kmieci.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

6. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za podtrzymywanie w Narodzie polskim, podczas rozbiorów, przez posługę świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, ducha religii katolickiej, kultury polskiej i nadziei na zmartwychwstanie naszej Ojczyzny.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

7. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za to, że przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski wspomagałeś Polaków w odzyskaniu wolności politycznej i religijnej.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

8. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za wspomaganie nas w wolnej Ojczyźnie przez natchnienia i oświecenia świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski we właściwym korzystaniu z wolności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

9. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za łaski i dobrodziejstwa wypraszane dla naszego Narodu przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, wstawiających się za nami do Maryi, naszej Królowej, które Ona wyjednuje nam u Jezusa, naszego Pana i Zbawcy.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

10. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za strzeżenie nas na drogach ziemskiego życia przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, którzy czuwają nad nami, aby Polska była królestwem Chrystusa i Maryi.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

11. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za wezwanie, które kierujesz do Polaków, aby z pomocą swoich Aniołów, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich ludzi, ewangelizowali wszystkie narody świata.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

12. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za to, ze tworząc wraz ze świętymi Aniołami i Aniołem Stróżem Polski jedną Rodzinę Bożą, możemy Cię wspólnie wysławiać, uwielbiać, dziękować za Twą nieskończoną miłość i niezmierzone miłosierdzie.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

Na zakończenie trzy razy:
Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Aniołach, w Aniele Stróżu Polski,
w Świętych nieba oraz w Narodzie polskim i wszystkich ludach ziemi.
Amen