hr.news
224

Čvrsta krutost: Vatikan odbija SVAKI zahtjev za slavljenje rimske mise

Joseph Shaw (LmsChairman.org, 12. kolovoza) dobio je kopiju pisma koje neokardinal Arthur Roche šalje SVAKOM BISKUPU koji traži dopuštenje svećenicima da slave rimsku misu.

Roche piše da "ovaj Dikasterij [za liturgiju] smatra da [ovakva dozvola] ne bi bila prikladna odluka. Stoga odbijamo zahtjev."

Objašnjava da su Franjine [krute] namjere u Traditionis custodes "sasvim jasne" i da ih je podcrtao u svom "Pismu biskupima cijelog svijeta" i u svom "Responsa ad dubia".

Roche citira Sacrosanctum Concilium (Drugi vatikanski sabor) i Desiderio Desideravi o "Franinoj želji da se ponovno uspostavi jedinstvo oko slavlja liturgije" - kao da postoji IKAKVO jedinstvo oko Novus Orda.

Rocheova posljednja rečenica je da "naravno nema poteškoća za oca [ime poništeno] slaviti misu prema editio typica tertia (2008.) Missale Romanum".

Shaw primjećuje da su razlozi za odbijanje zahtjeva posve općeniti, dok je čak i Franjo izričito predvidio davanje dopuštenja.

Slika: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsNqfsyqztan