Clicks488
Anton Čulen
3

Dôležitý pokrok: Rabínsky súd vyhlásil 1. novembra absolútny zákaz mRNA injekcií

Dôležitý pokrok: Rabínsky súd vyhlásil 1. novembra absolútny zákaz mRNA injekcií

Rabínsky súd je súčasťou izraelského právneho systému a určuje zákony, ktoré odrážajú učenie Tóry.
Rozhodnutie rabínskych súdov je považované za boží zákon a je prísne dodržiavané židovskou komunitou. Význam tohto rozhodnutia nemožno podceňovať v konečnom dopade na židovské deti a mladistvých po celom svete.

Po hodinách výpovedí lekárskych odborníkov, právnikov a vedcov dňa 26. októbra 2021 vydal rabínsky súd svoj dekrét, ktorý vyslal šokové vlny po celom svete. V rozhodnutí bolo uvedené:
„Je úplne zakázané podávať alebo dokonca propagovať túto injekciu deťom, dospievajúcim, mladým mužom alebo ženám; aj keď to znamená, že im vláda nedovolí navštevovať ješivu alebo seminár alebo študovať v zahraničí atď. Je výslovnou povinnosťou protestovať proti tomuto mandátu a každý, kto môže zabrániť tomu, aby bola injekcia nútená našej mládeži, tak musí urobiť, otvorene a dôrazne.“

Ďalej súd vydal zákaz tehotným ženám a všetkým zdravým dospelým, ktorí sú v plodnom veku:
„Zdá sa, že v dôsledku injekcie bolo tehotným ženám spôsobených mnoho škôd (možno v dôsledku protilátok, ktoré telo vyvíja proti proteínu zvanému Syncytin‐1 alebo z SM-102 alebo z krvných mikrozrazenín spôsobených injekciou. Spoločným menovateľom je to, že injekcia je pre tehotnú ženu škodlivá a že môže byť považovaná za porušenie zákazu sterilizácie alebo prevencie plodnosti). Ako taká sa im táto injekcia zakazuje. Do toho sú zahrnutí všetci zdraví dospelí, ktorí sú v plodnom veku – aj oni by sa mali od uvedenej injekcie držať ďalej.“

Rozhodnutie sa týkalo aj starších dospelých a toho, že je potrebné objasniť ďalšie záležitosti. Konkrétne však určili, že „je najlepšie konať obozretne“.
„Preto – je najlepšie konať obozretne a injekcie sa zdržať, skôr než ohroziť život činom, ktorý môže spôsobiť okamžitú a priamu škodu. Najmä preto, že existujú aj iné liečebné postupy, ktoré fungujú, ako už bolo spomenuté, a ktoré nie sú škodlivé.“

Ďalšia významná časť tohto rozhodnutia sa týka propagácie alebo ovplyvňovania kohokoľvek, aby sa odchýlil od tohto dekrétu. Konkrétne sa v ňom uvádza:
„Pomoc alebo umožnenie osobe urobiť priestupok – zahŕňa verbálne povzbudzovanie, ponúkanie peňažných stimulov alebo iných úplatkov, verbálny tlak alebo skutočné vyhrážky, nútenie zamestnancov atď., aby dostali mRNA.“

Dr. Robert Malone, ktorému je široko pripisovaný vynález mRNA vakcíny, keď v roku 1988 pôsobil v Salk Inštitúte, vydal nasledujúce vyhlásenie potom, čo bolo rozhodnutie zverejnené:
„Výpoveď pred Chasidským Rabínskym súdom v New Yorku bola zjavne užitočná a bolo vydané rozhodnutie.

Očkovanie proti SARS-CoV-2 je u detí úplne zakázané a u dospelých je vydané varovanie.“ „Zverejním hebrejskú a anglickú verziu, až bude k dispozícii“

Právnik Thomas Renz, ktorý je hlavným právnikom Amerických lekárov v prvej línii, ktorý žaluje CDC, prezidenta Joea Bidena, Anthony Fauciho a ďalších, urobil toto vyhlásenie:
„V utorok minulého týždňa som mal jedinečnú česť vypovedať na Rabínskom súde v meste New York s radom špičkových odborníkov na svete ohľadom covidových injekcií. Bolo mi potešením poskytnúť dáta Bohom vyvoleným ľuďom k takej dôležitej otázke a dúfam, že to zachráni životy.“

Kompletné svedectvo svetových odborníkov a preložené oficiálne vyhlásenie Rabínskeho súdu si môžete prečítať Tu.

Sarah Westall
alianciazanedelu.sk/archiv/10167
warez
hľadám to video na nete, viete poradiť?
Anton Čulen
ľubica