Clicks25
vi.news

Anne Soupa - Ứng cử viên hoàn hảo cho chức Tổng giám mục Lyon

Nhà thần học người Pháp, Anne Anne Soupa tuyên bố trên Twitter rằng bà muốn kế nhiệm Hồng y Philippe Barbarin, 69 tuổi, làm tổng giám mục của Lyon, Pháp.

Soupa ngay lập tức được ca ngợi và tuyên dương bởi giới truyền thông đầu sỏ. Tuy nhiên, Soupa có trình độ tuyệt vời để có thể nhận chức vụ:

• bà ta 73 tuổi và do đó sẽ thực thi chế độ chuyên chế giáo hội

• bà ta tin vào ý thức hệ nữ quyền

• bà ta coi thường giáo lý Công giáo

• bà tin rằng các bí tích không phải là tất cả mọi thứ trong đời sống Kitô hữu

• bà có mối liên hệ tốt với khối lãnh đạo của Giáo hội chống Công giáo

• trước cuộc bầu cử của Francis, bà đã tổ chức một "hội nghị nữ quyền", nơi đã quyết định rằng nên bầu một vị giáo hoàng của lòng thương xót

• bà thúc đẩy một chủ nghĩa xét lại để phóng chiếu những điều dị giáo của bà ta vào Kinh thánh

• bà là tín đồ của Francis.

• bà là một người theo chủ nghĩa biện hộ cho Luther và Judas

• bà được sinh ra vào ngày 1 tháng 4

Hình ảnh: Anne Soupa, © wikicommons, CC BY-SA, #newsFmtejrdnwo