Toto je najúplnejšie odhalenie heréz Pavla VI., aké na Slovensku nájdete. Pavol VI. (Giovanni Montini) bol evidentný heretik najhoršieho druhu. Mal úctu k všetkým nekresťanským náboženstvám (toto zahŕňa aj satanizmus); heretikov a schizmatikov považoval za kresťanov v pravej Cirkvi Kristovej; chválil nechválne známych "pravoslávnych" schizmatikov a falošné náboženstvá; schválil modlárstvo a …More
Toto je najúplnejšie odhalenie heréz Pavla VI., aké na Slovensku nájdete. Pavol VI. (Giovanni Montini) bol evidentný heretik najhoršieho druhu. Mal úctu k všetkým nekresťanským náboženstvám (toto zahŕňa aj satanizmus); heretikov a schizmatikov považoval za kresťanov v pravej Cirkvi Kristovej; chválil nechválne známych "pravoslávnych" schizmatikov a falošné náboženstvá; schválil modlárstvo a vyznávanie falošných náboženstiev diabla; hovoril, že právom sa možno pridŕžať falošných náboženstiev a ich tradícii; popieral dogmu mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy; presadzoval falošný ekumenizmus a podporoval náboženský indiferentizmus; slávnostne schválil všetky herézy II. vatikánskeho koncilu a všetky ich aj vyznával (čím neomylne dokázal, že nie je pápežom); zmenil obrad pre každú jednu sviatosť (svetu priniesol neplatnú novus ordo omšu a neplatné obrady vysviacky); učil, že jestvujú pohanskí svätí; propagoval nový svetový poriadok a chválil OSN; vzdal sa pápežskej tiary (symbolické gesto naznačujúce, že nemal pápežskú moc, a preto nebol pápežom); zrušil index zakázaných kníh; podnikol mnohé iné kroky pri jeho pokusoch systematicky zničiť Katolícku Cirkev; nosil židovský efód a hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus. Pavol VI. bol odporný satanistický infiltrátor a kacír najhoršieho druhu, ktorý spôsobil Katolíckej Cirkvi viac škody ako takmer ktokoľvek v histórii a ktorý bol exkomunikovaný z Katolíckej Cirkvi ipso facto, a preto nemohol byť jej hlavou, pápežom.
Unam Sanctam SK

Herézy Pavla VI. – Nebol pápežom Katolíckej Cirkvi

Pavol VI. nosiaci náprsník židovského veľkňaza (vľavo), vzdávajúci sa pápežskej tiary (symbolu pápežskej moci (v strede)) a zapájajúci sa do falošnéh…
Hermenegild
Údajne je to dvojník a skutočného Pavla VI odstavili.
Unam Sanctam SK
To je totálne absurdný nepodložený hoax ľudí, ktorí odporujú pravde.
Unam Sanctam SK
Podľa brata Michala Dimonda, ktorý viackrát hovoril s kňazom menom Malachi Martin, Malachi Martin bol asistentom pri exorcizme Pavla VI. a povedal, že "bol tak zamorený posadnutím démonmi, že ho nebolo možno vidieť na verejnosti." Pavol VI. bol jednou z najhorších kreatúr, aké kedy kráčali po zemskom povrchu. Ak sa na tohto človeka pozriete vo svetle katolíckej pravdy, tak musíte usúdiť, že bol …More
Podľa brata Michala Dimonda, ktorý viackrát hovoril s kňazom menom Malachi Martin, Malachi Martin bol asistentom pri exorcizme Pavla VI. a povedal, že "bol tak zamorený posadnutím démonmi, že ho nebolo možno vidieť na verejnosti." Pavol VI. bol jednou z najhorších kreatúr, aké kedy kráčali po zemskom povrchu. Ak sa na tohto človeka pozriete vo svetle katolíckej pravdy, tak musíte usúdiť, že bol jedným z najhorších ľudí na svete a že takýto ľudia sú v moci a pod kontrolou diabla. Stačí si len pozrieť čo i len malú časť zdieľaného článku vyššie a niekoľko jeho fotografí a hneď človek vie, koľká bije. Možno bol tak posadnutý démonmi, že jeho tvár do istej miery menila vzhľad. Ale že existoval dvojník je totálny nezmysel. Mnohé informácie tiež dosť jasne naznačujú, že bol homosexuál.
zaba
Určitě je papež Pavel VI na tom v celkovém hodnocení, když už se do takové pošetilosti dáváme, mnohem lépe než třeba dnešní úřadující papež.
Unam Sanctam SK
Vyjadrujete sa blbo. Pavol VI. hlásal prakticky všetky herézy, čo František. A hlásal ich tak, aby oklamal ľudí svojej doby. Vtedy sa ešte značné množstvá ľudí pridŕžali katolíckej viery. Takže hlásal nové náboženstvo rafinovanejším spôsobom; katolíci, ktorí vedeli, čo hlásal, by rozoznali, že nie je to dobrý človek a ak by si prečítali jeho heretické prejavy, poznali by, že bol nekatolíkom. …More
Vyjadrujete sa blbo. Pavol VI. hlásal prakticky všetky herézy, čo František. A hlásal ich tak, aby oklamal ľudí svojej doby. Vtedy sa ešte značné množstvá ľudí pridŕžali katolíckej viery. Takže hlásal nové náboženstvo rafinovanejším spôsobom; katolíci, ktorí vedeli, čo hlásal, by rozoznali, že nie je to dobrý človek a ak by si prečítali jeho heretické prejavy, poznali by, že bol nekatolíkom. František robí to isté. Takisto zvádza ľudí. Dnes však už bola katolícka viera zväčša vymazaná zo spoločnosti a ľudia sú vo všeobecnosti vo väčšej temnote. Preto František hlása veci ľuďom nezmyselné a zjavne heretické a hlása ich spôsobom prispôsobeným všeobecnej zatemnenosti ľudí; pretože už bolo takmer všetko spustošené a v podstate stačí dať masám najavo, že "Katolícka Cirkev", za ktorou sa skrýva, a katolícka viera nie je nič iné, ako ďalšie absurdné rozporuplné falošné náboženstvo. František hlása herézy otvorenejším spôsobom, pretože ľudia sú vo väčšej temnote. Tu nejde o pošetilosť. Oni slúžia diablovi. Oni sú totálne podlí nepriatelia Krista, ktorí sa snažia zničiť, čo najviac. Oni vedia, čo robia. Pošetilosť je myslieť si, že sú sprostí. Pošetilosťou a sprostosťou by sa však dalo nazvať ich rozhodnutie totálne sa oddať do služieb diabla.
Unam Sanctam SK
A ani tu nejde o to, či bol a či nebol dvojník. Nebol, ľudia by si to všimli, okrem iného. O čo tu v skutočnosti ide je spása duší.
Krásný pokojný den
Neznal jsem osobně žádného a hodnotit život takto nemohu. Ale jak vidno pan kolega zřejmě dokáže klidně prohlásit, že se někdo oddal do služeb ďábla. Počkej Uname, až ti kožich vypráší ďábel sám. To se bude páníček divit. Je na takové jeden obraz - člověk se zašitou hubou režnou nití a jen bezmocně koulí očima... Pozor Uname. 😈
Unam Sanctam SK
Toto je typická reakcia ľudí, ktorí si myslia, že podlí ľudia, ktorí vedú miliardy ľudí od pravého náboženstva a do kacírstva, v skutočnosti nemusia byť zlí alebo v službách diablovi. Takýto bludný postoj sa prejavuje aj v tom, že heretici ako ste vy obyčajne považujú mnohých ľudí v ťažkom hriechu alebo ľudí neveriacich alebo heretikov za dobrých ľudí, preto pripúšťajúc možnosť spásy pre týchto …More
Toto je typická reakcia ľudí, ktorí si myslia, že podlí ľudia, ktorí vedú miliardy ľudí od pravého náboženstva a do kacírstva, v skutočnosti nemusia byť zlí alebo v službách diablovi. Takýto bludný postoj sa prejavuje aj v tom, že heretici ako ste vy obyčajne považujú mnohých ľudí v ťažkom hriechu alebo ľudí neveriacich alebo heretikov za dobrých ľudí, preto pripúšťajúc možnosť spásy pre týchto ľudí v takomto stave, popierajúc dogmu mimo Cirkvi niet spásy. Do istej miery takýto heretici veria, že tí, čo páchajú zlo, môžu byť dobrí.
Keď sv. Polykarp raz stretol heretika Marciána na ulici a ten sa ho opýtal, či ho pozná, sv. Polykarp odpovedal: „Poznám ťa ako satanovho prvorodeného."
Unam Sanctam SK
Tie vaše špekulácie o dvojníkovi sú absurdné a nepodložené dôkazmi. V tom videu otrasnej kvality ani len nebolo uvedené, kedy boli fotografie urobené a takisto tie fotografie nepodporujú záver, že existoval dvojník. Porovnávajú sa fotky Pavla VI. z doby, kedy bol už roky antipápežom, s fotografiami z doby, kedy bol "kardinálom". Okrem toho sa vo videu propagujú falošné proroctvá z Bayside. A …More
Tie vaše špekulácie o dvojníkovi sú absurdné a nepodložené dôkazmi. V tom videu otrasnej kvality ani len nebolo uvedené, kedy boli fotografie urobené a takisto tie fotografie nepodporujú záver, že existoval dvojník. Porovnávajú sa fotky Pavla VI. z doby, kedy bol už roky antipápežom, s fotografiami z doby, kedy bol "kardinálom". Okrem toho sa vo videu propagujú falošné proroctvá z Bayside. A taktiež hlas dvojníka by nikto nerozoznal, že? A sú aj iné problémy... Okrem toho všetkého, ako môžete veriť tej naozaj pošetilej falošnej vizionárke?
fiat33
Počuli sme slovo jedného svätého sk a pravého proroka....
fiat33
Vidím že príspevky sa vymazavaju.... Ľudia nebudú vedieť na čo si reagoval
Unam Sanctam SK
Prostí ľudia môžu byť ľahko zvedení. Preto som to vymazal. Okrem toho je dôležité to, čo je v článku vyššie.
Roberto 55
Sak ho Ferko vyhlasil za svateho a keby mohol tak vyhlasi aj seba..
Unam Sanctam SK
Františkova "kanonizácia" je neplatná, lebo on nie je členom Katolíckej Cirkvi, nie to ešte jej hlavou. On je stelesnením pohanského Ríma (t. j. šelmy) a vyhlasuje pohanských rímskych kráľov (Vatikánskeho mestského štátu) za svätých podobne ako boli pohanskí rímski králi/cisári pohanskej Rímskej ríše vyhlasovaní po ich smrti za zbožstvených hlasovaním senátu. Viac tu: vatikankatolicky.com/apokal…More
Františkova "kanonizácia" je neplatná, lebo on nie je členom Katolíckej Cirkvi, nie to ešte jej hlavou. On je stelesnením pohanského Ríma (t. j. šelmy) a vyhlasuje pohanských rímskych kráľov (Vatikánskeho mestského štátu) za svätých podobne ako boli pohanskí rímski králi/cisári pohanskej Rímskej ríše vyhlasovaní po ich smrti za zbožstvených hlasovaním senátu. Viac tu: vatikankatolicky.com/apokalypsa/
"Rovnako ako pohanská Rímska ríša oficiálne vzdávala poctu zosnulým pohanským rímskym kráľom a udelila im špeciálny titul po smrti, tak aj nová verzia šelmy pristúpila ku „kanonizovaniu“ všetkých zosnulých antipápežov, ktorí boli tiež pohanskými rímskymi kráľmi, ktorí zohrávali významnú úlohu v podlom druhovatikánskom náboženstve s výnimkou teda, možno, Jána Pavla I., ktorý panoval iba 33 dní."