21:38
Niesamowite! Posłuchajcie, proszę, i sami oceńcie czy między zbrodniczymi działaniami niemieckich nazistów a troskliwą dobroczynnością "naszego" rządu zachodzą jakiekolwiek istotne różnice! Mądrzy …More
Niesamowite! Posłuchajcie, proszę, i sami oceńcie czy między zbrodniczymi działaniami niemieckich nazistów a troskliwą dobroczynnością "naszego" rządu zachodzą jakiekolwiek istotne różnice! Mądrzy inaczej i tak będą telewizyjną ściemę utożsamiali z nauką.

youtube.com