Clicks1.5K

František je heretik a odpadlík; odsudzuje obracanie nekresťanov a hovorí, že človek rozhoduje o tom, čo je dobré a zlé!

Nižšie sú vybrané šokujúce časti z rozhovoru [1] kacíra odpadlíka Františka a Eugenia Scalfariho. Nachádzajú sa v ňom niektoré z najheretickejších a najškandalóznejších výrokov, aké odpadlík František kedy vyriekol.

Majte na pamäti, že tento rozhovor bol v anglickej verzii zverejnený na portáli la Repubblica 1. októbra 2013 (ja uvádzam preklad z angličtiny); teda ešte v prvom roku Františkovho antipontifikátu. Spomínam to preto, aby ste vedeli, akí klamári a podvodníci boli a sú ľudia ako napríklad heretik „kardinál Burke“, ktorý sa v decembri roku 2016 vyjadril takto: „Nie, nehovorím, že pápež František je v heréze. Nikdy som to nepovedal. Ani som netvrdil, že je blízko k tomu, aby bol v heréze.“

O Františkovi bolo dobre známe, že bol totálnym odpadlíkom ešte predtým, čo bol zvolený za hlavu sekty II. vatikánskeho koncilu (slávil židovské sviatky v synagógach, usporadúval medzináboženské ekumenické stretnutia, modlil pred mŕtvym telom moslimského predsedu islamského centra, obhajoval istú formu civilných zväzkov pre homosexuálov atď.)

Prečítajte si tento obsiahly článok o jeho herézach. Toľko na úvod. Nižšie uvádzam časti z rozhovoru ateistu Eugenia Scalfariho.
„A tuná som. Pápež prichádza, potrasie mi rukou a posadíme sa. Pápež sa usmeje a hovorí: „Niektorí z mojich kolegov, ktorí vás poznajú, mi povedali, že sa ma pokúsite obrátiť.“
[Eugenio Scalfari:] „Je to vtip, hovorím mu [Františkovi]. Moji priatelia si myslia, že to vy ma chcete obrátiť.
Opäť sa usmeje a odpovie: „Prozelytizmus je slávnostný nezmysel, nedáva žiaden zmysel. Musíme sa navzájom spoznávať, počúvať jeden druhého a zlepšiť naše poznanie sveta vôkol nás.““
Komentár: Toto je ďalší príklad toho, ako František odsudzuje jasné slová Ježiša Krista. Odsudzuje obracanie nekresťanov (ako napr. Scalfariho, ktorý je ateista). Neskôr v tomto istom rozhovore hovorí, že nemá žiaden úmysel Scalfariho obrátiť.

Mt 28:18-20 – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‘ ... Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.’“

Mk 16:15-16 – „A povedal im [Ježiš]: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“

Všimnite si tiež, že hovorí, že snaha o obrátenie iných (prozelytizmus), nemá žiaden zmysel, pri odpovedi poznámku, že Scalfariho priatelia si myslia, že ho chce František obrátiť. František teda jasne používa prozelytizmus s významom pokúsiť sa niekoho obrátiť a odmieta ho ako úplne nezmyselný. Lož klamárov, čo popierajú význam slova prozelytizmus a hovoria, že sa to vzťahuje iba na nejaký donucovací druh obracania druhých a podobne, bola opäť vyvrátená. V týchto článkoch sú ďalšie Františkove vyjadrenia, v ktorých odsudzuje obracanie nekatolíkov na katolícku vieru:
vatikankatolicky.com/frantisek-misionar-sa-nesnazi-obratit-ludi/

vatikankatolicky.com/…ytizmus-tazky-hriech-usilie-obratit-pravoslavnych/

A teraz pozorne čítajte, čo povedal odpadlík František krátko po odmietnutí prozelytizmu.
[Eugenio Scalfari:] „Vaša svätosť, existuje jediná predstava dobra? A kto rozhoduje o tom, čo ním je?
[František:] „Každý z nás má svoju predstavu o dobre a zle. Ľudí musíme nabádať k tomu, aby smerovali k tomu, čo považujú za dobro.“
[Eugenio Scalfari:] „Vaša Svätosť, napísali ste mi to v liste. Svedomie je autonómne, povedali ste, a každý musí svoje svedomie poslúchať. Myslím si, že je to jeden z najodvážnejších krokov, ktoré pápež urobil.“
[František:] „A ja to tu opakujem. Každý má svoju vlastnú predstavu o dobre a zle a musí sa rozhodnúť nasledovať dobro a bojovať proti zlu tak, ako si ich predstavuje. To by stačilo na to, aby sa svet stal lepším miestom.““
Komentár: Takmer nemám slov. Toto je tak heretické a tak protikresťanské a tak v rozpore s morálnym zákonom, že človek sotva nachádza slová. Každé malé kresťanské dieťa vie, že človek nerozhoduje o tom, čo je dobro a zlo. A z kontextu a slov Scalfariho je úplne zrejmé, že František hlása toto diabolské kacírske klamstvo a plne si je toho vedomý. A predsa sa nájdu odpadlíci ako Burke, čo povedia, že František nie je heretik! Podľa nich sa môže František modliť a klaňať v mešitách a synagógach a nebyť heretikom. Odpadlíci!
[Eugenio Scalfari:] „Vaša svätosť, povedali ste, že nemáte žiadny úmysel pokúsiť sa ma obrátiť, a nemyslím si, že by sa vám to podarilo.
[František:] „To vedieť nemôžeme, ale ja žiadny taký úmysel nemám.““
Komentár: bez komentára. A teraz ešte vyberiem niečo z konca toho rozhovoru. Je to veľmi zaujímavý rozhovor a obsahuje mnohé veci, ktoré ukazujú, aký je František odpadlík a ako sa snaží vykoreniť akékoľvek zvyšky alebo prvky kresťanstva zo sekty II. vatikánskeho koncilu a ako sa snaží zničiť Cirkev a dať celému svetu najavo, že katolícka viera je zbytočná a že každý si môže veriť v čokoľvek chce, veď podľa Františka každý rozhoduje o tom, čo je dobro a zlo, a svedomie je podľa neho autonómne.
V rozhovore sa František Scalfariho veľmi jasne pýta, v čo verí a čo si myslí o podstate sveta a vesmíru. Pýta sa ho na aj na odpoveď na otázky „kto sme, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme.“ A bývalý katolík, odpadlík a ateista Scalfari odpovedá:
[Eugenio Scalfari:] „Za túto otázku som vďačný. Odpoveď je takáto: Verím v Bytie/Bytosť, to jest v tkanivo, z ktorého vznikajú formy, telá.
[František:] „A ja verím v Boha, nie v katolíckeho Boha, katolícky Boh neexistuje, existuje Boh a ja verím v Ježiša Krista, v jeho vtelenie. Ježiš je môj učiteľ a môj pastier, ale Boh, Otec, Abba, je svetlo a Stvoriteľ. Toto je moje Bytie/moja Bytosť. Myslíte si, že sme si veľmi vzdialení?““
František otvorene vyhlasuje, že neverí v katolíckeho Boha a že katolícky Boh neexistuje. Katolícky Boh je Boh katolíkov, jediný pravý Boh, nie falošný „Boh“ moslimov či iných neveriacich. František hovorí, že pravý Boh neexistuje a že v neho neverí. František nie je kresťan. Žiaden katolík by nepovedal, že v neverí v katolíckeho Boha a že katolícky Boh neexistuje. K tomuto ešte možno niekedy napíšem viac.

[1] repubblica.it/…ope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/
Metod
Cítim, že sa niečo stane pri jeho navšteve na Slovensku......
Unam Sanctam SK
Každý by mal tohto heretika odsúdiť ako odpadlíka a vlka v ovčom rúchu. Tento ničiteľ a satanský odpadlík príde na Slovensko a mnohí ľudia ho tu chcú uvítať. Ozaj to veľa vypovedá o zlej vôli ľudí. Mali by ho verejne odsúdiť.
Metod
Vydržať, nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrné počatie!
Sedevakantistický kanál
Je to manifestovaný odpadlík.